Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Høyres utkast til bistandspolitikk er utdatert og selvsentrert

Del

Høyre forlater i sitt programutkast fattigdomsbekjempelse som sitt hovedmål med bistands- og utenrikspolitikken. Nå er det økonomisk vekst og norsk næringsliv som skal redde verden. Utdatert og selvsentrert, sier Norsk Folkehjelp om det nye programutkastet til Høyre.

Norsk Folkehjelp mener Høyre bommer med innretningen i sitt nye programutkast. Utenfor Phnom Penh i Kambodsja fortrenger eiendomsprosjekter lokale familier og våtmarkene hvor de dyrker sin mat blir ødelagt for all fremtid. Det er en risiko vi løper hvis utøylet næringsutvikling blir målet for norsk bistands og utenrikspolitikk (foto: Ken Opprann)
Norsk Folkehjelp mener Høyre bommer med innretningen i sitt nye programutkast. Utenfor Phnom Penh i Kambodsja fortrenger eiendomsprosjekter lokale familier og våtmarkene hvor de dyrker sin mat blir ødelagt for all fremtid. Det er en risiko vi løper hvis utøylet næringsutvikling blir målet for norsk bistands og utenrikspolitikk (foto: Ken Opprann)

Det er svært skuffende at Høyre som tidligere har forsvart prosentmålet i bistanden, nå foreslår å skrote det. 

- Dette er ikke tiden for å kutte i bistand, verden er inne i en global resesjon. Antall ekstremt fattige øker og selv Verdensbankens sjef roper varsko om at økende ulikhet kommer til å få katastrofale følger. Når flere andre land nå kutter i bistandsbudsjettene, er det ekstra viktig at Norge ikke hiver seg på den internasjonale trenden, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Ulik praksis hjemme og ute
I utkastet legges det til grunn en teori om bare vi har nok økonomisk vekst, vil dette sive ned til fattige til slutt. Dette er en utdatert tankegang, vi stiller oss spørsmålet om Høyre en gang for alle legger vekk bærekraftsmålet om redusert ulikhet engang for alle?  

Det er ikke slik at demokratier utvikles og menneskerettigheter oppfylles av mer internasjonal handel, dette skjer igjennom oppbygningen og styrking av robuste stater med sunne og funksjonelle velferdssystemer og regulerende institusjoner, uavhengige domstoler og frie medier, samt et sterkt vern om retten til å organisere seg og ytre seg fritt. Gang på gang har næringslivet vist at det ikke er i stand til å regulere seg selv. Hvorfor tror man på trickle-down i utviklingspolitikken, samtidig som man snakker opp velferdsstaten og et organisert arbeidsliv her hjemme? Vi er midt i en pandemi, det er nettopp land med minst ulikhet, sterke sikkerhetsnett og et godt organisert arbeidsliv som ser ut til å klare seg best. Vi bør rette innsatsen deretter.

Strengere krav til næringslivet
Høyre foreslår også å bruke mer av bistandsbudsjettet til å øke støtten til norsk næringsliv til å etablere seg i lavinntektsland. De kan ikke være et mål for norsk utviklingspolitikk at flest mulig afrikanere skal ha en norsk arbeidsgiver?

Høyre foreslår videre økt støtte til Norfund. Vi stiller spørsmålstegn om investeringene har en utviklingseffekt som minker ulikhet. Fondet går med overskudd og det er uforståelig at man trenger å bruke økende andel av bistandsbudsjettet til dette.  Norge burde heller se på hvordan fondet med de midlene de har kan bli bedre på å støtte småprodusenter. Det er lokale, små- og mellomstore bedrifter som ansetter flest og har størst forutsetninger i å bidra til lokal utvikling. Skal de store næringsinvesteringene bidra til å redusere fattigdom og ulikhet trengs det sterkere arbeidsrettigheter, progressive skattesystemer og tydelige krav til næringslivet om aktsomhet. Det er her vi burde satse.  

- Verden står overfor store og kompekse utfordringer, Høyres svar på dette er ikke løsningen – sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Norsk Folkehjelp mener Høyre bommer med innretningen i sitt nye programutkast. Utenfor Phnom Penh i Kambodsja fortrenger eiendomsprosjekter lokale familier og våtmarkene hvor de dyrker sin mat blir ødelagt for all fremtid. Det er en risiko vi løper hvis utøylet næringsutvikling blir målet for norsk bistands og utenrikspolitikk (foto: Ken Opprann)
Norsk Folkehjelp mener Høyre bommer med innretningen i sitt nye programutkast. Utenfor Phnom Penh i Kambodsja fortrenger eiendomsprosjekter lokale familier og våtmarkene hvor de dyrker sin mat blir ødelagt for all fremtid. Det er en risiko vi løper hvis utøylet næringsutvikling blir målet for norsk bistands og utenrikspolitikk (foto: Ken Opprann)
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom