Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering

Del

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

Rasisme er et samfunnsproblem, som må bekjempes. For å få bukt med rasisme og diskriminering, må disse behandles som selvstendige problemer. For det er de frivillige organisasjonene, som er i kontakt med lokalmiljøene, og har kompetanse og ressurser til å bistå i dette viktige arbeidet. 

I Norge i dag ser vi mange former for rasisme og diskriminering som er med på å skyve folk utenfor samfunnet. Dette kan få store konsekvenser for den enkelte. Tilgangen på lavterskel rettshjelp for ressurssvake personer som er utsatt for rasisme og diskriminering er derfor i mange tilfeller helt avgjørende for muligheten til å forsvare egne rettslige interesser. Dette er også viktig for følelsen av rettsikkerhet så vel som følelsen av tilknytning til det norske samfunnet. I dag er terskelen for å oppsøke hjelp, altfor høy.Norsk Folkehjelp er derfor glad for at regjeringen har økt bevilgningene til spesielle rettshjelptiltak.

Et gratis lavterskelstilbud er rettshjelpstiltaket Diskrimineringshjelpen og Meglingsbenken (DiMe) som ble etablert høsten 2018 i OsloOrganisasjonene som deltar i dette samarbeidet er Antirasistisk Senter, Skeiv Verden, Norges Handikapforbund og Norsk FolkehjelpKjernen i DiMes arbeid er oppsøkende virksomhet til miljøer og grupper som vanligvis ikke søker hjelp og hvor det er grunn til å tro det foreligger et udekket rettshjelpsbehov. 

Kontakter

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom