Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Avtale om akuttmottak for flyktninger med UDI.

Del

Norsk Folkehjelp og UDI skrev i dag under en avtale om drift av akuttmottak. Avtalen innebærer at Norsk Folkehjelp drifter ett mottak i dag, mens det ligger en mulighet for å utvide til flere.

Leksehjelp i Bergen. Alba Banoun hjelper Fadumo. Foto: Håkon Ødegaard Norsk Folkehjelp
Leksehjelp i Bergen. Alba Banoun hjelper Fadumo. Foto: Håkon Ødegaard Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp har i samarbeid med UDI satt opp mottak av flyktninger på ett hotell i Norge, Scandic Gardermoen. I tillegg driver Norsk Folkehjelp den faste mottakstjenesten på Gardermoen flyplass.

Hva gjør Norsk Folkehjelp på akuttmottaket

Arbeidet består i å sikre akutt innkvartering de første dagene, før flyktningene blir registrert hos politiet og kan dra til videre innkvartering i en kommune. Norsk Folkehjelp ansetter nå kvalifisert personale og bruker i tillegg egne frivillige for å skape best mulige rammer for flyktningene.

Krav og system

Norsk Folkehjelp er opptatt av å sikre at driften skjer i tråd med intensjonene og i tråd med UDIs krav til akuttinnkvartering av flyktninger. Det jobbes med overordnet koordinering med den aktuelle kommunen, UDI og politiet. Det er tett samarbeid med hotellet og vekterselskap om innkvartering og andre beboerforhold. De ansatte skal fremme Norsk Folkehjelps verdier og prinsipper i driften av akuttinnkvarteringen og etterstrebe godt tverrfaglig samarbeide med andre etater.

Godt opphold

Norsk Folkehjelp arbeider for å gi flyktningene et best mulig opphold de dagene de er der. Nesten 50% av de som kommer er barn, noe som selvsagt gjør at vi også må fylle dagene deres med noe som kan gi de noe annet å tenke på, enn krigen de har flyktet fra, og alle de savner. Alle skal bli mottatt på en verdig, men ikke minst sikker måte.

Sikkerhet og trygghet

Alle ansatte og frivillige som bidrar får opplæring innen trygg frivillighet og det er krav om politiattest. De ansatte skal skrive under Norsk Folkehjelps etiske retningslinjer og ha samtale med gjennomgang av disse.

Frivillige

Hva det gjelder de frivillige så skal de gi bistand ved ankomst av busser, følge flyktningen mellom registreringsposter på akuttinnkvarteringen og bistå med informasjon om «livet» på akuttinnkvarteringen. De skal være trygge og imøtekommende i dialogen med flyktningene, bistå med informasjon om prosessen med registrering og forløpet videre til mottak.

I tillegg har vi lokale grupper av frivillige, over hele landet, som gjennomfører oppgaver overfor flyktninger som f.eks. språkkafeer, folketur og annen aktivitet.

For mer informasjon, ta kontakt med genrealsekretær Henriette Killi Westhrin på telefon:  90796835

Kontakter

Bilder

Leksehjelp i Bergen. Alba Banoun hjelper Fadumo. Foto: Håkon Ødegaard Norsk Folkehjelp
Leksehjelp i Bergen. Alba Banoun hjelper Fadumo. Foto: Håkon Ødegaard Norsk Folkehjelp
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom