Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.

Del

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Landrettigheter i Kambodsja. 
Noun Mun har papirer på at hun eier landet, men myndighetene mener papirene ikke er gyldige.Foto. Norsk Folkehjelp
Landrettigheter i Kambodsja. Noun Mun har papirer på at hun eier landet, men myndighetene mener papirene ikke er gyldige.Foto. Norsk Folkehjelp

Global solidaritet og rettferdig fordeling av vaksiner  

Pandemien har fått store konsekvenser globalt.270 millioner mennesker står i fare for å sulte og ytterligere 100 millioner mennesker får så lite mellom hendene at de havner i kategorien ekstremt fattige. Bistandsbudsjettet viser at det førende prinsippet for Norges engasjement er global solidaritet, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, HenrietteWesthrin. 

 Vi ser også at regjeringenforeslår å øke den globale helseinnsatsenmedensærlig prioritering avå sikre rettferdig tilgang til vaksinerDette er svært viktig.En vaksine motcovid-19 skal ikke være et luksusgodefor de få. Det er helt avgjørende å sikre at de som trenger den mest, får den først. Hvis ikkerisikerervistørre ulikhetbåde innadi,ogmellom land,sierWesthrin. 

 Sivilsamfunn og arbeidsrettigheter 

 Presset motdemokratiforkjempere og menneskerettsforsvarereøker samtidig somretten og muligheten til organisering og deltakelseinnskrenkesverdensbasis.Pandemien har ført til enøkning itrusler og drap på menneskerettighetsforkjempere ogstoredemokratiske tilbakeskrittmange steder. I denne situasjonen er det viktig å styrkesivilsamfunnet slik at de kanforsvaredemokrati og menneskerettigheter ogkjempemotøkendeulikhet, sierWesthrin. 

Selv om støttentil sivilsamfunn er uendret og skjermet mot kutt i budsjettetogregjeringen anerkjenner sivilsamfunnets rolle som ekstra viktigikampen mot covid-19 ,er Norsk Folkehjelpkritiske til en utvanning av sivilsamfunnsbevilgningen ved at det legges inn for mange tematiske føringer. Arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av det langsiktige arbeidet medåstyrke sivilsamfunnet.  

Vi savnerogsåen klar prioritering på å styrke arbeidsrettigheter og fagorganisering, noe som er avgjørende for folks sosiale sikkerhet, sierWesthrin.Statsbudsjettet vil prioritere å arbeide mot moderne slaveri, men uten at det settes inn midler eller kobles til å styrke arbeidsrettigheter. 

 Humanitær innsats 

 Den humanitære innsatsen opprettholdespå et høyt nivå. Men Norge må nå sikre at lokalbefolkningen får være med og bestemme over nødhjelpen. Nye rapporter viser at til tross for at Norge har forpliktet seg på dette, er det fortsatt for mye makt som ligger i det internasjonale systemet,og lokalbefolkningen blir ikke hørt. Vi forventer at regjeringen har større ambisjoner på dette feltet i det kommende året, avslutterWesthrin.   

For kommentarer ta kontakt med generalsekretær Henriette Killi Westhrin på tlf: 907 96 835

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Landrettigheter i Kambodsja. 
Noun Mun har papirer på at hun eier landet, men myndighetene mener papirene ikke er gyldige.Foto. Norsk Folkehjelp
Landrettigheter i Kambodsja. Noun Mun har papirer på at hun eier landet, men myndighetene mener papirene ikke er gyldige.Foto. Norsk Folkehjelp
Last ned bilde

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom