Norsk Folkehjelp

Norsk beredskap må kunne møte neste krise

Del

De frivillige beredskapsorganisasjonene er helt sentrale i den lokale beredskapen når en større krise rammer, noe koronakrisen står som et tydelig bevis på. - Det er helt avgjørende at regjeringen bruker revidert statsbudsjett til å sikre at vi unngår en varig svekket beredskap.

Midt i en inngripende pandemi som for alvor viser den viktige rollen de frivillige spiller i den norske beredskapen, frykter aktørene at regjeringens tiltak ikke møter de frivillige beredskapsorganisasjonenes behov.

-En god og robust grunnberedskap, som de frivillige utgjør i mange lokalsamfunn over hele landet, er helt avgjørende når krisen rammer, sier Westhrin.

Mange av Norsk Folkehjelps lokallag sliter økonomisk siden store deler av inntekten har falt bort på grunn av koronaviruset. Dette skyldes primært at behovet for førstehjelpsberedskap på idretts- og kulturarrangement som nå er avlyst, faller bort. Kompensasjonsordningen som nå lanseres, må sørge for at dette inntekstapet kompenseres. Hvis ikke kan beredskapen svekkes permanent. 

-Det er positivt at regjeringen har utvidet både rammen og ikke minst vilkårene for å motta støtte. Vi håper nå at våre lokallag kan få kompensert de inntektene de har mistet, det vil være helt avgjørende for at ikke beredskapen skal bli svekket på lang sikt, sier Westhrin.

Justisdepartementet har vedtatt en ekstraordinær bevilgning på statsbudsjettet på 10 millioner kroner til de frivillige organisasjonene i redningstjenesten. 

-Dette er et viktig og riktig tiltak. Samtidig vet vi at dette ikke dekker de merkostnadene vi har hatt i forbindelse med koronaviruset, særlig med hensyn til at dette ser ut til å bli en langvarig situasjon. Kraftigere tiltak må utvilsomt på plass for å sikre en forsvarlig frivillig beredskap også i tiden framover.

Norsk Folkehjelps frivillige har hatt nær 400 korona-relaterte oppdrag siden epidemien kom til Norge. De fleste av oppdragene gjennomføres på vegne av kommuner og helsevesenet - blant annet har de frivillige kjørt beredskapsambulanser, bidratt ved lokale teststasjoner og levert matvarer til mennesker i karantene eller isolasjon.

-Koronakrisen har for alvor synliggjort de frivilliges innsats, og behovet for en robust frivillig beredskap. Vi har bedt om en mer permanent satsing over statsbudsjettet i mange år, blant annet gjennom en omfattende rapport som Justisdepartementet selv bestilte. Den ble overlevert for 1,5 år siden, men vi venter fortsatt. Når vi nå ser hvor viktig de frivillige er for den lokale beredskapen i landet vårt, bør det føre til treffsikre og effektive tiltak, sier generalsekretær i Norsk Folkehjelp, Henriette Killi Westhrin.

Nøkkelord

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

907 96 835

Bilder

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp - bistand på 1% av BNI er bra- arbeidet mot covid-19 må ikke gå på bekostning av arbeidet med å styrke sivilsamfunnet.7.10.2020 13:44:35 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er fornøyd med å se at nivået på bistanden opprettholdes på 1% av BNI og utgjør 38,4 milliarder. Regjeringen viser at dette ikke er tiden for å kutte i internasjonal bistand. Kampen mot covid-19 er global og verdens land må stå sammen i den. Når flere andre land har kuttet i bistanden er Norges opprettholdelse av 1% et sterkt internasjonalt signal som vil bli lagt merke til.

Norsk Folkehjelp: Viktig å bekjempe hatkriminalitet - bra med nasjonalt kompetansesenter til støtte for alle politidistrikt7.10.2020 12:45:00 CESTPressemelding

Hatkriminalitet er et voksende problem som vi som samfunn må adressere. I dag er det bare Oslo politidistrikt som har en dedikert gruppe som jobber med hatkriminalitet. Det er derfor gledelig at regjeringen nå bevilger penger til et nasjonalt kompetansesenter som skal være til støtte for alle politidistrikt. Norsk Folkehjelp er også glade for øremerket tilskudd til forskning på feltet.

Norsk Folkehjelp: Bra med tiltak for bekjempelse av rasisme og diskriminering7.10.2020 12:35:29 CESTPressemelding

Norsk Folkehjelp er glade for regjeringas satsing på en ny tilskuddsordning i arbeidet mot rasisme, diskriminering og hatefulle ytringer. Strukturelle forhold fører til at minoriteter systematisk kommer dårligere ut enn andre deler av befolkningen, dette må bekjempes. Norsk Folkehjelp håper derfor at bevilgningen for å øke mangfoldet i arbeidslivet kan bidra til faktiske endringer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom