NorSIS

NorSIS er en av 11 cyberforsvarerne som får Sønstebyprisen 2021

Del

Årets pris går til «Sivile og militære, private og offentlige cyberforsvarere» for sitt samarbeid og samlede innsats for å forsvare demokratiet og våre demokratiske institusjoner. – Jeg er både stolt og ydmyk over at NorSIS er en av prismottagerne, sier vår administrerende direktør Lars-Henrik Gundersen.

Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen til Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av 11 aktører som får årets pris.
Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen til Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av 11 aktører som får årets pris.

Hovedformålet med prisen er å hedre «den person eller organisasjon som i handling har fremstått som en modig forsvarer av de grunnleggende verdier i vårt demokrati, herunder holdt forsvarsviljen levende og bidratt til at vårt forsvar trygger landets frihet og uavhengighet.»

- Å motta denne prisen er både motiverende og viktig for oss som jobber med dette hver dag, sier Lars-Henrik. Jeg vil spesielt takke våre medarbeidere og samarbeidspartnere som jobber for å beskytte samfunnet mot kriminalitet og negative krefter, i tråd med Gunnar Sønstebys visjon. Gjennom denne tildelingen anerkjenner Sønstebyfondet hvor viktig arbeidet med cybersikkerhet faktisk er i dagens samfunn, sier han. 

- At samarbeidet mellom oss som jobber med dette også trekkes frem i begrunnelsen for utdelingen, setter vi også stor pris på. Å sikre at Norge og nordmenn både er best mulig forberedt på, og i stand til å håndtere et økende antall cyberangrep er en stor oppgave som krever bred innsats på mange arenaer, avslutter Gundersen.

Årets utdeling er digital. Se den på YouTube

NorSIS mottar prisen sammen med:

FHS/Cyberingeniørskolen, Etterretningstjenesten, KRIPOS NC3, Telenor Norge, Næringslivets Sikkerhetsråd, Politiets Sikkerhetstjeneste PST, NTNU, Nasjonal Sikkerhetsmyndighet, CSS og NORMA CYBER.


Prisen deles ut av Gunnar Sønstebys Minnefond. Her leser du mer om prisen, hvem som har fått den tidligere og fondet.
Pressemelding om årets pris vedlagt som pdf. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen til Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av 11 aktører som får årets pris.
Jonas Sønsteby deler ut Sønstebyprisen til Lars-Henrik Gundersen. NorSIS er en av 11 aktører som får årets pris.
Last ned bilde
Sønstebyprisen
Sønstebyprisen
Last ned bilde

Dokumenter

Om NorSIS

NorSIS
NorSIS
Teknologivn. 22 (bygg A)
2815 Gjøvik

(+47) 40 00 58 99http://www.norsis.no

Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS) er en uavhengig organisasjon som arbeider for økt kunnskap om og forståelse for informasjonssikkerhet.

Formålet til NorSIS er å bidra til at informasjonssikkerhet blir en naturlig del av målgruppenes hverdag. Dette oppnår vi gjennom bevisstgjøring om trusler og sårbarheter, opplysning om konkrete tiltak og påvirkning til gode holdninger. Senterets definerte hovedmålgruppe er norske virksomheter i privat og offentlig sektor. Aktiviteten er særlig rettet mot små og mellomstore private virksomheter og kommunesektoren, så vel som den enkelte innbygger.

Følg saker fra NorSIS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NorSIS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NorSIS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom