Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Normal hydrologisk balanse og høye CO2-kvotepriser

Del
Den gjennomsnittlige strømprisen i Norge var på 33 øre/kWh i tredje kvartal 2019. Dette er en nedgang på seks prosent sammenlignet med forrige kvartal. En nedbørsrik sensommer bidro til at den hydrologiske balansen i Norge bedret seg i løpet av kvartalet.

- Tredje kvartal i fjor hadde vi først ekstrem tørke og så ekstreme nedbørsmengder. I år har vi hatt en mer normal utvikling i den hydrologiske situasjonen i Norge, sier seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth

Prisen på CO2-kvoter økte opp til 288 kr/tonn i løpet av tredje kvartal. Dette er det høyeste nivået siden 2008.  Prisøkningen har blant annet sammenheng med de høye temperaturene i Europa i juni og august, som bidro til økt etterspørsel etter kraft til kjøling.  Varmebølgen førte også til at flere kjernekraftverk reduserte produksjonen, på grunn av lav vannstand og utfordringer med temperatur på kjølevann. Kombinasjonen av økt etterspørsel og redusert produksjon fra kjernekraftverk, førte til økt kraftproduksjon fra kull- og gasskraftverk.

Last ned kvartalsrapporten for tredje kvartal her

Kontakter

Overingeniør Lars Eirik Eilifsen, tlf 22959153
Seksjonssjef Åsmund Sunde Valseth. tlf 22959840

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom