Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norge snakker om vergemål. FN snakker om beslutningsstøtte. Hva krever CRPD?

Del

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterer sammen med Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) til åpent frokostmøte før Norge for første gang skal svare FN om menneskerettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Foto: Sanjit Bakshi / Flickr.
Foto: Sanjit Bakshi / Flickr.

Frokostmøtet er torsdag 21. mars kl. 08:30—10:30 og finner sted i 2. etasje på Litteraturhuset i Oslo.

Personer med ulike funksjonsnedsettelser har menneskerettigheter på lik linje med alle andre. Disse rettighetene er utdypet i FN-konvensjonen CRPD som Norge sluttet seg til i 2013.

I slutten av mars i år skal Norge for første gang utspørres av FN-komiteen i Genève som overvåker CRPD-konvensjonen. Dette i lys av statens egen rapport, samt tilleggsinformasjon fra 120 frivillige organisasjoner og uavhengige institusjoner som LDO og NIM.

— Det er stor forskjell på det å ha rett og det å få rett. Mye forskning viser at dette særlig gjelder for personer med funksjonsnedsettelser. Det er nå viktig å rette oppmerksomheten mot områder hvor staten svikter i den konkrete gjennomføringen av sine forpliktelser overfor denne gruppen, slik at de sikres et reelt og effektivt rettighetsvern i praksis, sier NIMs direktør Adele Matheson Mestad.

— Vi kjenner godt til hvordan personer med nedsatt funksjonsevne har det her i landet og ser et stort forbedringspotensial. Det at mange ikke får oppfylt sine rettigheter er uakseptabelt, sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm.

Vergemålsloven vil bli et sentralt tema. Kritikken av loven har medført forslag til lovendringer som nettopp har vært på høring. Dette har satt fart i arbeidet med forbedringstiltak, og flere mener nå at vi må ha et nytt system for beslutningsstøtte.

Vi inviterer derfor til åpen diskusjon om hva CRPD faktisk krever av Norge.

For påmelding: send epost til info@nhri.no

Program:

08:30—09:00       Lett servering, kaffe og te

09:00—09:10       Velkommen, v/konst. direktør Adele Matheson Mestad og likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Inger Bjurstrøm

09:10—09:15       Kort om CRPD og Norges første rapportering,  v/statssekretær i Kulturdepartementet og leder for Norges CRPD-delegasjon, Jan-Christian Kolstø

09:15—09:45       Hovedsaker fra de som har sendt tilleggsinformasjon til CRPD-komiteen 

  • Berit Vegheim, Stopp diskrimineringen
  • Ingunn Westerheim, FFO
  • Mette Ellingsdalen, WSO
  • Guri Hestflått Gabrielsen, LDO
  • Gro Nystuen, NIM

09:45—10:30       Paneldiskusjon: Vergemål – mulige tegn på et paradigmeskifte?

Deltakere i panelet:

  • Hedvig Ekeberg, generalsekretær v/Norsk forbund for utviklingshemmede
  • Eldbjørg Sande, avdelingsdirektør v/Fylkesmannen i Oslo og Akershus
  • Katrine Kjærheim Fredwall, lovrådgiver v/Justisdepartementets lovavdeling
  • Gro Nystuen, fungerende fagdirektør v/NIM
  • Hanne Inger Bjurstrøm, likestillings og diskrimineringsombud v/LDO

Ordstyrer: Karl Håkon Sævold

Kontakter

Bilder

Foto: Sanjit Bakshi / Flickr.
Foto: Sanjit Bakshi / Flickr.
Last ned bilde

Om Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM
Akersgata 8
0158 Oslo

23 31 69 70http://www.nhri.no

Følg saker fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges institusjon for menneskerettigheter - NIM

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom