Mercer

Norge klatrer til 5. plass på listen over verdens beste pensjonssystemer, men har et kjønnspensjonsgap på 27% ifølge Global Pension Index

Del
Mercer CFA Institute Global Pension Index plasserer nykommer Island på toppen av listen og Norge på 5.-plass. Men, Norge har et pensjonsgap mellom kvinner og menn på hele 27 prosent, noe som plasserer oss som på en 20. plass på indeksen når det gjelder forskjell i pensjon for kvinner og menn. Indeksen sammenligner 43 pensjonsinntektssystemer, som dekker to tredjedeler av verdens befolkning

[Oslo] – Islands pensjonsinntektssystem har blitt kåret til verdens beste i sitt første år i den 13. årlige Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI). 13. Nederland og Danmark tok henholdsvis andre- og tredjeplass, og Norge er femte. Studien viser også at pensjonssystemer kan gjøre mye for å redusere kjønnspensjonsgapet – et problem som ligger i alle systemer.

MCGPI er en omfattende studie av globale pensjonssystemer, som står for to tredjedeler (65 %) av verdens befolkning. Den sammenligner pensjonsinntektssystemer forskjellige steder i verden og fremhever mangler i hvert av systemene og foreslår mulige endringsområder som vil gi mer tilstrekkelige og bærekraftige pensjonsytelser. De tre beste systemene, som alle fikk en A-karakter, var bærekraftige og velstyrte systemer, noe som ga gode fordeler for enkeltpersoner.

Hovedårsaken til Norges forbedring fra 71,2 poeng og 8.-plass i 2020 til 75,2 poeng og 5.-plass i 2021 var en økning i forventet netto pensjonsutbetaling (beregnet av OECD). Netto pensjonsutbetaling er prosentandelen av en arbeidstakers netto lønnsutbetaling som utbetales av et pensjonssystem etter at arbeidstakeren går av med pensjon. Prosentandelen er en indikasjon på hvor effektivt pensjonssystemene kan gi tilstrekkelig inntekt til pensjonister.

«I 2021 ble det gjort betydelige endringer i tjenestepensjon i privat sektor med innføringen av egen pensjonskonto knyttet til innskuddspensjon. Dette er en positiv endring, men det er lite sannsynlig at dette har en særlig effekt på kort sikt og dermed har påvirket oppgangen i indeksen allerede nå. Det er først når vi etter noen år vi ser faktiske økonomiske konsekvenser av innføringen av egen pensjonskonto at dette kan få betydning for indeksen.», sier Tor Olsen, konsulent i Mercer Marsh Benefits Norway.

«Pensjon i Norge er under stadig endring og i årene som kommer håper vi at at bærekraften i systemet blir bedre, og at effekten av endringer gir en kvalitetsforbedring ettersom Norge fortsatt ligger på 16.-plass globalt for bærekraft i 2021, langt bak våre naboer Island og Danmark, som ligger på første og andreplass», sier han.

President i CFA Society Norway, Erlend Fredriksen, sier det er viktigere enn noen gang å forstå hvordan pensjonsytelsene kan forbedres i Norge.

«Vi er glade for at Norge klatrer i rangeringen. Studien viser imidlertid at det fremdeles er en jobb å gjøre, spesielt for å redusere pensjonsgapet mellom kvinner og menn. Vi vil samarbeide tett med instansene som regulerer dette for å sikre styrken og bærekraften i det norske pensjonssystemet», sier Fredriksen.

Seniorpartner i Mercer og hovedforfatter av studien, doktor David Knox, er enig, og sier at det var viktig for deltakerne i pensjonsbransjen globalt å handle nå.

«Styresmakter over hele verden har reagert på COVID-19 med betydelig økonomisk stimulans, noe som har ført til økt statsgjeld, som igjen reduserer fremtidige muligheter til å støtte den eldre befolkningen. Pensjonsordninger globalt beveger seg stadig mot akkumuleringssystemer og bort fra tradisjonelle ytelsesplaner. Til tross for utfordringene er ikke dette et bra tidspunkt for å sette bremsene på pensjonsreformen – det er heller på tide å akselerere den. Enkeltpersoner må ta stadig mer ansvar for sin egen pensjonsinntekt, og de trenger sterk regulering og styring for å bli støttet og beskyttet», sier doktor Knox.

Kjønnsforskjeller i pensjonsutbetalinger

MCGPI-analysen fremhevet at det ikke var én enkelt årsak til kjønnspensjonsgapet på tvers av de 43 markedene, til tross for at alle regioner hadde betydelige forskjeller i pensjonsinntekten på tvers av kjønn.

I Norge er kjønnspensjonsgapet i 2021 ifølge OECD 26,8 %, langt høyere enn i Danmark, der gapet er på 10,6 %.

«Pensjonsgapet mellom menn og kvinner i Norge er betydelig. Dette kan skyldes flere årsaker, men vi ser at særlig kvinner med lave inntekter kommer dårlig ut. Pensonsgapet i Danmark er mindre, noe som tyder på at pensjonssystemet gir bedre vilkår til lavtlønnsyrker», sier Annabell Siem Mathiesen, administrerende direktør i Mercer Norge.

På globalt nivå la doktor Knox til: «Selv om ansettelsesspørsmål er store bidragsytere og er velkjente – flere kvinnelige deltidsarbeider går for eksempel ut av arbeidsstyrken for ta omsorgsansvar og få lavere gjennomsnittlig lønn – fant studien at feil i pensjonsordningene forverret problemet. Dette inkluderer ikke-obligatorisk opptjening av pensjonsytelser i foreldrepermisjonen, fravær av pensjonspoeng mens man har omsorg for små barn eller eldre foreldre i de fleste systemer, og mangel på indeksering av pensjon når man er pensjonist, noe som har større innvirkning på kvinner, på grunn av lengre forventet levealder.

«Vi vet at det er en enorm utfordring å lukke kjønnspensjonsgapet, med tanke på den nære koblingen mellom pensjonen, sysselsettingen og inntektsmønstre. Men i og med at fattigdom er vanligere for kvinner blant de eldre, kan vi ikke bare la være å gjøre noe», sier doktor Knox.

«Det er en rekke tiltak pensjonsselskapene kan iverksette. Til å begynne med må de fjerne kvalifikasjonsrestriksjonene for enkeltpersoner til å bli med i ansettelsesrelaterte pensjonsordninger. Uansett hvor mye du tjener, hvor mye du jobber eller hvor lenge du har jobbet, bør hver enkelt ha muligheten til å delta i en pensjonsordning som gir tilstrekkelige fordeler.

Pensjonsmidler kan også innføre ekstrapoeng for alle som tar seg av unge og gamle. Omsorgspersoner yter en verdifull tjeneste til samfunnet og bør ikke straffes i pensjonsårene for å ha tatt seg tid til å gå ut av arbeidslivet», sier han.

Tallene

Island hadde den høyeste samlede indeksverdien (84,2), tett fulgt av Nederland (83,5). Norge ble nummer 5 (75,2), opp fra en 8-plass (71,2) i 2020. Thailand hadde den laveste indeksverdien (40,6).

Indeksen bruker det vektede gjennomsnittet av delindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet. For hver delindeks var systemene med de høyeste verdiene Island for tilstrekkelighet (82,7), Island for bærekraft (84,6) og Finland for integritet (93,1). Systemene med lavest verdier på tvers av delindeksene var India for tilstrekkelighet (33,5), Italia for bærekraft (21,3) og Filippinene for integritet (35,0). I 2021 var Norge på 3.-plass for tilstrekkelighet (81,2), 16.-plass for bærekraft (57,4) og 2.-plass for Integritet (90,2).

Sammenlignet med 2020 viste Kina og Storbritannia størst bedring som følge av en betydelig pensjonsreform, noe som bedret utfallet for enkeltpersoner og pensjonsregulering.

Om Mercer CFA Institute Global Pension Index

Global Pension Index sammenligner pensjonsinntektssystemer rundt om i verden, fremhever mangler i systemene og foreslår mulige reformområder som vil gi mer tilstrekkelige og bærekraftige pensjonsytelser.

Global Pension Index er et samarbeidsforskningsprosjekt sponset av CFA Institute, en global foreningen av investeringsfagfolk, i samarbeid med Monash Centre for Financial Studies (MCFS), en del av Monash Business School ved Monash University, og Mercer, en global leder innen omdefinering av arbeidslivet og om definering av pensjons- og investeringsresultater.

I år sammenligner Global Pension Index 43 pensjonsinntektssystemer over hele verden og dekker to tredjedeler (65 %) av verdens befolkning. Den globale pensjonsindeksen for 2021 inneholder fire nye systemer – Island, Taiwan, De forente arabiske emirater og Uruguay.

Global Pension Index bruker det vektede gjennomsnittet av delindeksene for tilstrekkelighet, bærekraft og integritet til å måle hvert pensjonssystem mot mer enn 50 indikatorer.

Hvis du vil ha mer informasjon om Mercer CFA Institute Global Pension Index,kan du klikke her.

 

Om Mercer

 

Mercer tror på å bygge lysere fremtider vi å redefinere arbeidsverdenen, forme pensjons- og investeringsutfall på nytt, og låse opp ekte helse og velvære. Mercers mer enn 25.000 ansatte har base i 44 land, og selskapet har virksomhet i 130 land. Mercer er et datterselskap av Marsh & McLennan (NYSE:MMC), verdens ledende bedriftstjenesteselskap innenfor risiko, strategi og mennesker, med 76.000 kolleger og årlig omsetning på USD 17 milliarder. Gjennom dets markedsledende virksomheter, inkludert Marsh, Guy Carpenter og Oliver Wyman, hjelper Marsh & McLennan kunder med å navigere et tiltakende dynamisk og komplekst miljø. For mer informasjon, besøk www.mercer.com. Følg Mercer på Twitter på @Mercer.

Om CFA Institute

CFA Institute er en global forening av profesjonelle i investeringsbransjen, som setter standarden for profesjonell fortreffelighet og utmerkelser. Organisasjonen er en forkjemper for etisk atferd i investeringsmarkeder og en respektert kunnskapskilde i det globale finansmiljøet. Vårt mål er å skape et miljø der investorers interesse kommer først, markeder fungerer som best, og økonomier vokser. Det er mer enn 178.000 CFA-sertifiserte i 162 markeder. CFA Institute har ni kontorer over hele verden og 159 lokale avdelinger. For mer informasjon, besøk www.cfainstitute.org eller følg oss på Twitter på @CFAinstitute og på Facebook.com/CFAInstitute.

Kontakter

Bilder

Om Mercer

Mercer
Mercer
Karenslyst Allé 20
0123 Oslo

+47 21 01 10 00https://www.mercer.no

I Mercer tror vi på å bygge en lysere fremtid ved å omdefinere arbeidsverdenen, forbedre pensjons- og investeringsresultater og ved å gi tilgang til reell helse og velvære for ansatte. Mercer har over 25,000 ansatte i 44 land og opererer totalt i mer enn 130 land. Mercer er en del av Marsh McLennan (NYSE: MMC), verdens ledende konsulentselskap innenfor risikostyring, strategi og mennesker. Marsh & McLennan har over 83,000 ansatte og en årlig omsetning på 17 milliarder dollar. Gjennom markedsledende merkevarer som Mercer,Marsh, Guy Carpenter og Oliver Wyman(for å nevne noen) hjelperMarsh & McLennansine kunder med å navigere en økende dynamisk og kompleks virkelighet. For mer informasjon, sewww.mercer.no. Følg Mercer på LinkedIn.

Følg pressemeldinger fra Mercer

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mercer på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mercer

Island har det beste pensjonssystemet i verden mens Norge faller til 7. plass11.10.2022 06:01:00 CEST | Pressemelding

Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) sammenligner 44 pensjonsinntektssystemer, som dekker 65 prosent av verdens befolkning Island topper listen og 5 nordiske land er i topp 10 med Danmark på 3. plass, Finland på 6. plass, Norge på 7. plass og Sverige på 9. plass (Oslo) – Islands pensjonssystem har toppet den 14. årlige Mercer CFA Institute Global Pension Index (MCGPI) for andre gang, mens Norge har falt til 7. plass. Nederland og Danmark har beholdt henholdsvis andre- og tredjeplasser, med Finland (6.) og Sverige (9.) også på topp 10. MCGPI er en omfattende studie av 44 globale pensjonssystemer, som står for 65 prosent av verdens befolkning og sammenligner systemene mot hverandre. Til tross for at Norge har fått andreplass globalt for integritet, er vårt nåværende pensjonssystem fortsatt ikke bærekraftig nok sammenlignet med andre land på toppen av listen. Norge rangerer nå på 15. plass globalt for bærekraft, hvilket viser kun en liten forbedring fra 16. plass i 2021. Nyli

Hong Kong rangerer igjen som den dyreste byen for internasjonale ansatte29.6.2022 09:58:06 CEST | Pressemelding

Hong Kong er igjen verdens dyreste by for internasjonale ansatte, etterfulgt av Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5) Oslo er blant de 10 dyreste byene i Europa for expater og klatrer til 27. plass globalt København er den dyreste byen i Norden for internasjonale ansatte, rangert på 11. plass globalt, mens Stockholm er den rimeligste byen og faller til 87. plass i 2022 Internasjonale oppdragsmønstre utvikler seg som følge av valutakurs- og inflasjonsvariasjoner samt økningen av fjernarbeid og fleksible arbeidsordninger Oslo, 29. juni 2022 I dag lanserte Mercer sin Levekostnadsundersøkelse (Cost of Living Survey) for 2022, som rangerer 227 av verdens dyreste byer for internasjonale ansatte. Mens Hong Kong forblir i topplasseringen, utgjør Zürich (2) og tre andre sveitsiske byer - Genève (3), Basel (4) og Bern (5) - de fem dyreste stedene i verden for expater. Oslo er rangert som den 9. dyreste byen i Europa, og klatret til 27. plass globalt (fra 32.

Ashgabat er den dyreste byen for internasjonale ansatte i 202122.6.2021 09:15:00 CEST | Pressemelding

Hovedstaden i Turkmenistan dytter Hong Kong til andreplass på Mercer's Cost of Living-rangering i 2021, mens Beirut stiger 42 posisjoner til den tredje dyreste byen Følgene av COVID-19 innen økonomi, politikk og helse har hatt en innvirkning uten sidestykke på levekostnadene for expater København beholder tittelen som den dyreste nordiske byen mens Oslo rykker opp 21 plasser til 14 i Europa Oslo, 22. juni 2021 - Mercers 2021 Cost of Living City Ranking, som er basert på prisene på over 200 varer og tjenester og rangerer 209 byer, har rangert Ashgabat som den dyreste byen for internasjonale ansatte, og Hong Kong ble presset ned til andreplass. Beirut ble nummer tre, og flyttet 42 posisjoner opp på rangeringen som et resultat av en økonomisk depresjon forårsaket av opptrappingen av flere kriser — landets største finanskrise, COVID-19 og havneeksplosjonen i Beirut i 2020. Zürich rykket ned en plass til femte globalt, men er fortsatt den dyreste europeiske byen. København (16) beholder tit