FN-sambandet

Norge høres i FN-komité: Oppfyller vi menneskerettighetene?

Del

DENNE UKA I FN: Hver mandag ettermiddag gir vi deg informasjon om ukas viktigste hendelser i FN.

Menneskerettigheter

Norge høres i FN-komité: Oppfyller vi menneskerettighetene?

25. og 26. februar møter norske myndigheter hos FNs komité for økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i Genève. Der vil de få tilbakemeldinger på hvordan Norge overholder forpliktelsene i FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Sentrale temaer vil være kjønnsbasert vold og seksuelle overgrep, bruk av tvang i helsesektoren og diskriminering. I tillegg har Norge blitt bedt om å utdype innsatsen for å nå klimamål, og for å begrense utvinning og eksport av olje og gass.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide respresenterer Norge i FNs menneskerettsråd i New York i dag.

Les rapporten som er sendt inn i forkant av høringen

Les vår oppsummering av tidligere høringer i FNs menneskerettighetskomiteer

 

FNs sikkerhetsråd

Belgia har presidentskapet i sikkerhetsrådet i februar.

Belgias fokusområder er blant annet barn i væpnet konflikt, og flere afrikanske konflikter som Burundi, Den sentral afrikanske republikk, Guinea Bissau og Somalia.

Belgia ønsker å fokusere på rettferdighet i overgangen fra krig til fred ved å ta ulike ikke-voldelige grep for å hindre brudd på menneskerettighetene og internasjonale lover. I tillegg står også multilateralisme på Belgias agenda, spesielt EU og FNs samarbeid.

Aktuelt

Moderne slaveri – riktig begrep?

Forebygging av menneskehandel er hovedvirksomheten til Lightup. I dagens rapport drøftes begrepet "Moderne slaveri" Foto: lightup/ Christian Jirmann

Den internasjonale ungdomsorganisasjonen lightup,som har forebygging av menneskehandel som sin hovedvirksomhet, lanserte i dag rapporten “Moderne slaveri”- appellerende, men ekskluderende?. Der drøfter forfatterne om «Moderne slaveri» er det mest hensiktsmessige begrepet å bruke.

I lys av regjeringens satsing på feltet mener organisasjonen at begrepsforståelsen er viktig for å få effektive, målrettede tiltak mot grov utnyttelse. Rapporten er basert på intervjuer med et utvalg av bistandsaktører og munner ut i følgende anbefalinger:

Begrepet «moderne slaveri» bør erstattes med «menneskehandel», regjeringen bør tar initiativ for å kartlegge forståelsen og bruken av begreper som anvendes om utnyttelse, likeledes bidra til bedre statistikk og mer presist tallmateriale. Norge bør også være en tydeligere stemme internasjonalt i innsatsen mot menneskehandel i sexindustrien.

Les rapporten

Multimeldingen

24. februar: Utenriksminister Søreide møter i Stortinget tirsdag  for å diskutere «Multimeldingen» Meld. St. 27 (2018-2019) om Norges rolle og interesser i multilateralt samarbeid. Stortingsmeldingen peker ut norsk utenrikspolitikk fremover og ble lagt frem av regjeringen i fjor.

Nikolai Astrup besøker FN-sambandet

25. februar: Kommunal-og moderniseringsminister, Nikolai Astrup, møter FN-sambandet. Astrup har rollen som «bærekraftsminister» i regjeringen, og kommer til FN-sambandet for å diskutere arbeidet med FNs bærekraftsmål. FN-sambandet møter årlig rundt 100 000 mennesker ansikt-til-ansikt og en viktig del av formidlingsarbeidet handler om nettopp bærekraftsmålene.

Senere samme dag besøker Astrup Sustainability Hub Norway. Tema for dette besøket er også bærekraftsmålene.

FN-arrangement om selvmord - sponset av Norge

24. februar: Lanseringen av «I Am With You»-kampanjen i FNs hovedkvarter i New York. Kampanjen handler om å hjelpe unge som sliter med depresjon og selvmordstanker. Norge er blant arrangementets sponsorer.

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) tok over 62 000 personer mellom 10-19 år livet sitt i løpet av 2016. #Iamwithyou vil spres på sosiale medier for å øke bevisstheten om temaet. Samtidig vektlegger kampanjen at relasjoner kun via internett ikke er tilstrekkelig for et lykkelig liv.

Statsministeren besøker frøhvelvet på Svalbard

Frøhvelvet på Svalbard er verdens største sikkerhetslaget for frø. Foto: Scanpix / Terje Mortensen

25. – 26. februar: Solberg besøker Svalbard sammen med representanter fra FNs pådrivergruppe for bærekraftsmålene. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad er også tilstede når når representanter for rundt 30 genbanker fra hele verden samles for å deponere frøprøver til det globale frøhvelvet. Frøhvelvet på Svalbard er verdens største sikkerhetslager for frø. Så langt er mer enn en million prøver av viktige matplanter blitt deponert av genbanker fra alle verdenshjørner.

Internasjonal konferanse om situasjonen i Palestina

28. – 29. Februar: The Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the Palestinian People (CEIRPP), holder i samarbeid med Perdana Global Peace Foundation, konferanse i Kuala Lumpur. Målet for konferansen er å diskutere hvordan Sørøst-Asia kan støtte de sivile rettighetene til det palestinske folket. Eksperter og akademikere skal legge frem hvordan situasjonen i Palestina påvirker innbyggernes liv under okkupasjonen av Israel.

I forrige uke var utenriksministeren på reise for å forberede giverlandsgruppen for Palestina som snart skal møtes, og som Norge leder.

Siste rapport til CEIRPP

Programmet

Se ILO-utstillingen på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

Arbeidsliv før og nå, barnearbeid og fremtidens arbeidsmarked er noen av temaene en kan lære mer om gjennom utendørsutstillingen som nå står på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås i Viken. Utstillingen viser viktige hendelser i den over 100 år lange historien siden Den internasjonale arbeidsorganisasjonen ble opprettet. Utstillingen ble laget av FN- sambandet på vegne av den norske ILO-komiteen i fjor, og bildene har vært på turné i hele Norge før de nå har kommet til Ås.

Fra FN-kalenderen:

1.mars: FNs internasjonale dag mot all diskriminering

Fra organisasjoner og sivilsamfunn

Oslo

24. februar: Fremtiden til europeisk utenrikspolitikk etter brexit
25. februar: Frokostmøte: grønn framtid for utviklingspolitikken?
25. februar: Seeking justice for victim of feicide and human trafficking in Mexico
25. februar: Hvilket utenrikspolitisk engasjement bør Norge ta?
26. februar: Det skjulte maktspillet – ubåter i skandinavisk farvann
26. februar: Zero-frokost: klimakur – hva nå?
26. februar: Human 2020 / Afghanistan: From Bad to Worse
27. februar: Rapportlansering: torturert og glemt?
28. februar: Broen til framtiden 2020: klimaløsning nedenfra for valget 2021
28. februar: Humanitarian aid and the war economy in Syria
28. februar: Dilemmaer og lærdommer fra Norges engasjement i Sør-Sudan
1.mars: Tortur i lys av væpnet konflikt og migrasjon

Stavanger

25. februar: Accelerating energy and low-carbon transistions

Tromsø

27. februar: Nord-Norges dilemma: klimavennlig transport eller effektiv reise

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Frøhvelvet på Svalbard er verdens største sikkerhetslaget for frø. Foto: Scanpix / Terje Mortensen
Frøhvelvet på Svalbard er verdens største sikkerhetslaget for frø. Foto: Scanpix / Terje Mortensen
Last ned bilde
Forebygging av menneskehandel er hovedvirksomheten til Lightup. I dagens rapport drøftes begrepet "Moderne slaveri" Foto: lightup/ Christian Jirmann
Forebygging av menneskehandel er hovedvirksomheten til Lightup. I dagens rapport drøftes begrepet "Moderne slaveri" Foto: lightup/ Christian Jirmann
Last ned bilde

Om FN-sambandet

FN-sambandet
FN-sambandet
Storgata 33 A
0184 Oslo

22 86 84 00http://www.fn.no

FN-sambandet jobber for økt kunnskap om FN og internasjonale spørsmål. Vi har seks distriktskontorer som dekker hele landet. Det finnes FN-samband i mer enn hundre land.