UiO - Det juridiske fakultet

Norge har de korteste lovene, men stor interesse for lovgivning

Del

På Lovkonferansen 2019, 4. og 5. juni, møtes ca 450 akademikere, praktikere og andre med interesse for lovgivning og lovspråk for å drøfte lovgivningsspørsmål.

Utsnitt av Magnus Lagabøtes landslov. Utsnittet er hentet fra wikimedia commons.
Utsnitt av Magnus Lagabøtes landslov. Utsnittet er hentet fra wikimedia commons.

Ifølge fagansvarlig for Lovkonferansen 2019, førsteamanuenis Jon Christian Fløysvik Nordrum, er lovene i Norge de korteste i verden. De nordiske landene lager lover på sin helt egen måte, hvor delegering, dialog og deltakelse står sentralt.

Deltagelse og dialog blir det også på Lovkonferansen - et rikholdig program borger for det.

Konferansen åpnes av statssekretær Paul Chaffey, og språkdirektør Åse Wetås er blant de som holder innlegg.

Bedre lovspråk og digitalisering

Temaet for konferansen er utfordringer ved lovgivning i det 21. århundre. Blant spørsmålene som tas opp, er hva som er bra og hva som kan forbedres ved den norske lovgivningsmodellen. Hvordan målsettingen om et bedre lovspråk kan nås, og hvordan vi på en god måte kan digitalisere lovgivning og forvaltning står også sentralt.

 – Det har vært stor interesse for lovkonferansen, og vi har nå rundt 450 påmeldte som representerer 14 av 15 departementer, ca. 20 direktorater og tilsynsorganer, fem universiteter, i tillegg til kommuner, politi, advokatfirmaer, forlag og ulike interesseorganisasjoner. Vi mener selv vi har satt sammen et godt program, og med bred deltagelse vil vi få gode diskusjoner om de ulike temaene, sier Nordrum.

Startskudd for klarsspråk og lovgivningslære

Ifølge Nordrum er konferansen det virkelige startskuddet for fakultetets satsing på klarspråk og lovgivningslære. Satsingen er mulig takket være Intensjonsavtalen mellom Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Universitetet i Oslo om klarspråk i juridisk utdanning og forskning. Avtalen gjelder for 10 år, og finansierer satsingen med 3 millioner i året.

Emnet lovgivningslære startet opp i 2016, og vil fra høsten 2019 gi undervisning i form av "Lovlab" hvor studentene blant annet skal produsere lovutredninger - "Jusstudentenes offentlige utredninger" på oppdrag av eksterne oppdragsgivere - blant annet NAV og Oslo kommune.

– Med satsingen på klarspråk og lovgivningslære er vi i gang med å forme en ny generasjon jurister som kan bidra til at norske lover ikke bare er korte, men også språklig sett gode. Lover skal ikke bare formuleres og vedtas, de skal og kunne leses og forstås av de lovene gjelder, forteller Nordrum. Han er og opptatt av å få frem et lover må utformes slik at de legger til rette for digitalisering.

Konferansen streames

Nordrum uttrykker og et håp om at konferansen skal nå bredere ut enn til deltagerne når den streames.  – Vi håper også å få Universitetet i Bergen og Tromsø med på å vise konferansestrømmen på storskjerm, avslutter han.

Kontaktinformasjon

Jon Christian Fløysvik Nordrum

Telefon +47 22859419
Mobiltelefon 97089580
Twitter: @jcfnordrum

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utsnitt av Magnus Lagabøtes landslov. Utsnittet er hentet fra wikimedia commons.
Utsnitt av Magnus Lagabøtes landslov. Utsnittet er hentet fra wikimedia commons.
Last ned bilde
Pressebilde: Jon Christian Fløysvik Nordrum
Pressebilde: Jon Christian Fløysvik Nordrum
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det juridiske fakultet

UiO - Det juridiske fakultet
UiO - Det juridiske fakultet
Karl Johans gate 47
0162 Oslo

22 85 95 00http://www.jus.uio.no

Det juridiske fakultetet i Oslo er den største utdanningsinstitusjonen i landet for juristar, og ein sentral aktør innan juridisk forsking.

Følg saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det juridiske fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det juridiske fakultet

Koronastengt universitet: Første uke med digital undervisning - hva har vi lært?29.3.2020 19:31:30 CESTPresseinvitasjon

12. mars ble bygningene til Universitetet i Oslo "koronastengt", og lærere ved Det juridiske fakultet kastet seg rundt i en digital dugnad for å gi studentene undervisning. Mandag 30. mars offentliggjøres en rapport om hvordan den første uken med digital undervisning. Dette er antagelig den første offentlige evalueringen av et heldigitalt undervisningstilbud i UH-sektoren etter koronautbruddet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom