Statens vegvesen

No startar Statens vegvesen på Bondeviki - Fardal

Del

Neste veke startar anleggsarbeida på Riksveg 13-strekninga Bondeviki - Fardal mellom Sogndal og Leikanger.

Her er vegstrekkja det skal jobbast på. Foto: Statens vegvesen
Her er vegstrekkja det skal jobbast på. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen signerte kontrakt med entreprenør Fosse Maskin og Transport 27. august. Firmaet frå Vik i Sogn vann kontrakten med eit tilbod på dryge 60 millionar pluss moms.

Jobbar for best mogleg trafikkflyt

– Me ser fram til å koma i gang med jobben, seier byggeleiar Kristian Slinde i Statens vegvesen.

– Me vil, saman med entreprenøren, gjera vårt beste for at trafikkflyten skal fungera på ein god måte. Det er eit smalt og langt anleggsområde. Reisande må pårekna venting og omlegging av køyremønster.

Arbeid på heile strekninga

Ein lyt venta arbeid over heile strekninga i tida framover.

I første omgang vert det fjerna skog og rydda vegetasjon, før vidare bore- og sprengingsarbeid startar.

Prosjektet strekk seg over 1,6 kilometer frå vestsida av Stedjebergtunnelen, og vegen skal vera ferdig i desember 2022.

Vegstykket vert gjennomsnittleg trafikkert av 2737 køyretøy per døgn. Ni prosent, eller om lag 270, av desse er lange køyretøy.

I kontrakten er det også ein opsjon på ytterlegare 500 meter veg ved den vestlege delen av strekninga. Viss opsjonen blir løyst ut, er frist for ferdigstilling sett til juni 2023.

Sjekk før du køyrer

Det vil bli stopp for trafikantane i inntil 15 minutt, men me held ope dei mest trafikkerte tidspunkta på morgon og ettermiddag.

Sjå på trafikkmeldingane til Statens vegvesen på www.175.no for siste informasjon.

Fleire prosjekt på riksveg 13

Statens vegvesen har gjort fleire arbeid på riksveg 13 i Sogn siste året:

Betrar trafikktryggleiken på riksveg 13 | Statens vegvesen

Nye ferjekaiar på riksveg 13 er i drift | Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Her er vegstrekkja det skal jobbast på. Foto: Statens vegvesen
Her er vegstrekkja det skal jobbast på. Foto: Statens vegvesen
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom