Statens vegvesen

No blir det rassikker veg og bane frå Arna til Stanghelle

Del

Reguleringsplanen til det største tunnelprosjektet i Noreg fekk 1. april godkjent-stempelet. Vestlandet kan no sjå fram til ny trygg veg og bane.

Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)
Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)

– Prosjektet Arna – Stanghelle er etterlengta, og med ein vedtatt reguleringsplan er viktige val tatt, seier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.

Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) har som planmynde vedteke planen, og det betyr at det blir ny veg og bane på den skredutsette og sterkt trafikkerte strekninga mellom Arna og Stanghelle. Prosjektet ligg inne i Nasjonal Transportplan (NTP) med ein førebels totalkostnad på 26,4 milliardar (2021 kr).

Vil gje ein tryggare kvardag

For Bane NOR og Statens vegvesen er dette ei skikkeleg gladnyheit, og ikkje minst for alle dei vestlendingane som følgjer prosjektet tett.

– Ny veg og bane i tunnel vil gje mange menneske ein tryggare kvardag og kortare reisetid, og bidra til føreseieleg transport på Vestlandet, legg konsernsjef Gorm Frimannslund i Bane NOR til.

Bane NOR og Statens vegvesen har god erfaring med å samarbeide og ser mange fordelar med ei felles utbygging. Felles organisering og utbygging gir stordriftsfordelar, samt reduserer kostnader og byggetid. I tillegg kan to sterke fagmiljø utveksle kompetanse.

Viktig avklaring for etterlengta prosjekt

Fellesprosjektet Arna-Stanghelle er svært etterlengta, og sterke lokale kreftar har jobba hardt for å få prosjektet opp på den politiske agendaen. No kjem resultatet.

Prosjektet er i desse dagar i gang med oppbemanning, og skal rekruttere mange kloke hovud til det største tunnelprosjektet i Noreg.

Investeringsavgjerd og uavhengig kvalitetssikring

Prosjektet skal i neste fase gjennom ei ekstern og uavhengig kvalitetssikring (KS2) før prosjektet får investeringsavgjerd. Først da kan ein gå ut i marknaden med dei store entreprisane. Prosjektet er prioritert i NTP 2022-33 med midlar frå 2024.

Endringar etter høyringa

Det er alternativ B2 som er det vedtekne alternativet for løysing gjennom Vaksdal. Det vil seie at ny E16 vil gå utanom sentrum, oppe i Tolåsen. I tillegg er det er gjort nokre mindre endringar i reguleringsplanen etter høyringa.

Dei viktigaste endringane:

  • Fossmark sjødeponi og Boge sjødeponi går ut av planen.
  • Ny jernbane vil ikkje lenger gå ut i ei kort dagsone på Trengereid, men gå i samanhengande tunnel frå Arna til Vaksdal.

Reguleringsplanen er ein statleg reguleringsplan og det er ikkje moglegheit til å klage på vedtaket.

Oppdatert planomtale med oppsummering og merknader finn du her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)
Statens vegvesen og Bane NOR bygger veg og bane sammen. (Illustrasjon: Red Ant/Statens vegvesen)
Last ned bilde
Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide)
Ingrid Dahl Hovland, vegdirektør Statens vegvesen (Foto: Knut Opeide)
Last ned bilde
Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR  (Foto Aksel Jermstad/Bane NOR SF)
Gorm Frimannslund, konsernsjef Bane NOR (Foto Aksel Jermstad/Bane NOR SF)
Last ned bilde

Lenker

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom