Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nettoimport og svært lav kraftproduksjon i sørlige Norge

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 35): Sørlige Norge hadde nettoimport av kraft og svært lav kraftproduksjon. Fall i gassprisen dro kraftprisen ned.

- Kraftproduksjon i sørlige Norge var den laveste vi har sett på ti år. For Sørvest-Norge (NO2) var produksjonen nesten halvert sammenliknet med uka før. Rundt en tredjedel av kraftforbruket sør i Norge ble dekket av import, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Lite nedbør førte til at magasinfyllingen både i Norge som helhet og det sørlige Norge gikk noe ned. Rapporteringsordningen for vannkraftprodusentene i sørlige Norge viser at det er svært lite produksjon fra vann som kunne vært spart frem til vinteren, sier Nordberg.

I Europa økte vindkraftproduksjon og gassprisene falt. Det førte til lavere kraftpriser på kontinentet.

- Samtlige utenlandsforbindelser i sørlige Norge hadde nettoimport i forrige uke, sier Nordberg.

Mindre vindkraftproduksjon og høyere forbruk bidro til at strømprisen økte i Midt- og Nord-Norge.

Magasinfyllingen går noe ned

- For Norge totalt gikk fyllingsgraden litt ned. Det gjorde den også for det sørlige Norge. Tørke og lite tilsig preget de sørlige områdene, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge

Den totale kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen var 515 GWh i uke 35. Dette er en nedgang fra uke 34. Det var også nedgang i produksjon fra vannmagasiner som i stor grad kan lagre vann for bruk gjennom vinteren.

- Produksjonen i sørlige Norge har gått ned. Det må forventes ukentlige variasjoner, men trenden de siste ukene har vært lav vannkraftproduksjon. Mye produseres nå for å overholde bestemmelser i konsesjonsvilkår – som å opprettholde minstevannføring, sier Nordberg.

Kraftsituasjonen framover

Mye kan fortsatt endre seg utover høsten. Det kan komme mer nedbør, og forholdene kan endres internasjonalt. Men vi kan også få fortsatt tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:

- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Kort fortalt om kraftsystemet i Norge - og hvordan det henger sammen med Norden og resten av Europa.

Kontakter

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom