Netcompany

Netcompany skal utvikle digitale tjenester for Oslo kommune

Del

Oslo kommune ved Utviklings- og kompetanseetaten (UKE) og Netcompany har inngått en eksklusiv rammeavtale for kjøp av utvikling og forvaltning av digitale tjenester for Oslo kommune. Formålet med avtalen er å sikre at Oslo kommune har tilgang til riktig kompetanse og kapasitet for å kunne utvikle, forvalte og videreutvikle digitale tjenester på dagens sentrale plattform med høy kvalitet for innbyggere, ansatte og næringsliv. Den skal videre støtte opp under den teknologiske utviklingen og fremtidige hov for tjenestene i kommunen.

-          Den digitaliseringen som skjer i samfunnet i dag og de mulighetene det gir, vil endre hverdagen for både ansatte og ledere i Oslo kommune. Digitaliseringen medfører økte krav og forventninger om at alle tjenestene fungerer og er tilgjengelige når brukere trenger de, samtidig som de håndterer personvern og sikkerhet. Netcompany vil, i tett samarbeid med UKE og Oslo kommune, bistå med digital transformasjon for å sikre at ny teknologi kan utnyttes på best mulig måte, sier avdelingsdirektør Tor Fjellstad.

Oslo kommune har over 50 000 ansatte og er Oslos største og en av landets største arbeidsgivere.

-             Vi er veldig stolte over at Oslo kommune har valgt Netcompany som digital samarbeidspartner nok en gang. Det er ingen tvil om at oppdraget stiller store krav til oss som leverandør. Vi har gjennom de siste årene blitt godt kjent med Oslo kommune og kommunens ambisjoner, men tillit er noe som skal fortjenes hver eneste dag, og dette er et samarbeid vi ser frem til å videreutvikle slik at vi kan bidra til bedre tjenester for kommunen og dens innbyggere og næringsliv, sier Norgessjef Geir Olsen.

Netcompany leverer innovative samfunnsløsninger

Netcompany er leverandør av en rekke sentrale digitale løsninger for offentlig sektor i Norge, inkludert utviklingen av Smittestopp-app-en. Netcompany har også en kontrakt med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) om å utvikle en digital plattform for å håndtere tildeling og utbetaling av søknader om integreringstilskudd til norske kommuner. Videre har Netcompany inngått avtaler med KS og kommunene Trondheim, Oslo, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum, Asker og Lørenskog for leveranse av en felles løsning for digitalt barnevern.

Netcompany er valgt som Statens legemiddelverks digitaliseringspartner i utviklingen av en ny digital plattform for neste generasjons systemstøtte for Legemiddelverkets kjernevirksomhet.

Olsen peker på at erfaringene, kunnskapen og metodeverket fra selskapets mange leveranser både i Norge og verden for øvrig gir Netcompany en sterk markedsposisjon.

Kontakter

Geir Arne Olsen
Norgessjef

+ 47 916 01 473

Bilder

Om Netcompany

Netcompany
Netcompany
Henrik Ibsens gate 20
0255 Oslo

+47 24 13 17 50https://www.netcompany.com/no

Netcompany er et internasjonalt selskap med nærmere 3000 ansatte og hovedkontor i
København. Vi er etablert i seks land med kontorer i Oslo, Trondheim, Aarhus, Aalborg, London, Derby, Leeds og Delft, samt utviklingskontorer i Warszawa og Ho Chi Minh. Vår oppgave er å levere ende-til-ende IT-løsninger innen alt fra utvikling, vedlikehold og drift til ulike bransjer innen privat og offentlig sektor. Netcompany har 250 medarbeidere i Norge.

Følg pressemeldinger fra Netcompany

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Netcompany på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Netcompany