MiRA-Senteret

Nasjonalkonferanse 2022: Post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom!

Del

Hvilke utfordringer innen psykisk helse blant minoriteter ble tydeliggjort av korona-pandemien og er det noen av disse som særlig rammer unge jenter med minoritetsbakgrunn?

Tirsdag 27.september 2022 kl. 08.30-16.00 inviterer MiRA-Senteret til nasjonalkonferanse: Post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom. Konferansen vil foregå fysisk i Tromsø (Radisson Blu Hotel) og digitalt på Zoom. 

Forskning som er gjort i løpet av korona-pandemien og i kjølvannet av den viser oss at likestillingsutfordringene innenfor en rekke områder har blitt påvirket negativt i krisetider. Situasjonen har også truffet skjevt i befolkningen og det meldes om at perioden både har ført til økt grad av psykisk uhelse og økt sårbare gruppers utsatthet for vold i nære relasjoner.

Stadig flere unge rapporterer om psykiske helseplager, og for jenter i alderen 13-24 år har andelen som rapporterer om psykiske plager som bekymring og stress økt mest. Begreper som «prestasjonssamfunnet» og «flink-pike syndromet» florerer også i den offentlige debatten, men for å forstå psykisk uhelse blant barn og unge er det behov for mer kunnskap om hvordan dette henger sammen med andre områder i livet som livskvalitet, oppvekstsvilkår, fysisk helse, vold og overgrep.

MiRA-Senteret ønsker gjennom denne nasjonalkonferansen å legge problemstillinger knyttet til post-pandemi, psykisk helse og minoritetsungdom under lupen og retter et særskilt fokus på den nord-norske regionen og samiske unge jenter. Blant foredragsholderne er engasjerte nasjonale og internasjonale fagpersoner, deriblant Dr. Mehrunisha Suleman (Storbritannia), professor, Esperanza Diaz, professor, Ketil Lenert Hansen, kommunestyrerepresentant Nilofar Nori, leder, Gudrun Eliissá E. Lindi, nestleder Khansa Ali, fysioterapeut og tidligere styreleder, Fartun Hussein og politioverbetjent og familievoldskoordinator, Lilja Skljarova Hansen. Konferansen ledes av MiRA-Senterets leder, Fakhra Salimi.

Varaordfører i Tromsø, Marlene Berntsen Bråthen (SP) åpner konferansen.

For mer informasjon om arrangementet og fullstendig program, se www.mirasenteret.no

Presse oppfordres til å ta kontakt.

Kontakter

Bilder

Om MiRA-Senteret

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
Storgata 53 a
0182 Oslo

22 11 69 20http://www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter. Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Følg pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MiRA-Senteret på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Velferdsstatens fremtid – minoriteters rettigheter15.8.2022 07:55:00 CEST | Pressemelding

Torsdag 18. august 2022 inviterer MiRA-Senteret til seminaret: Velferdsstatens fremtid- Minoriteters rettigheter» på Arendalsuka. Gjennom seminaret retter vi søkelys mot hvordan lovendringer og innstramninger i utlendingslovgivningen de siste 15 årene har bidratt å svekke minoritetsbefolkningens tilgang til grunnleggende rettigheter og minoritetskvinners reelle mulighet til å oppnå likestilling. Det blir varierte innlegg om retten til familieliv er forbeholdt privilegerte grupper v/sosialantropolog Anne Berit Sødal, om vi gjennom lovendringer knyttet til permanent opphold og statsborgerskap er på vei mot et sorteringssamfunn, v/master i sosialt arbeid Maria Theresa Jones og hvordan den siste tids trygde-endringer kan medføre mer fattigdom og marginalisering v/sosionom Khansa Ali. Stortingsrepresentant, Tobias Drevland Lund (Rødt) deltar også på seminaret og vil rette fokus mot viktige politiske og samfunnsmessige fokusområder for et styrket rettighetsarbeid for minoritetsbefolkningen f

Bli med på MiRA-Senterets digitale Empowerment-frokost: Empowerment-frokost med boklansering på kvinnedagen3.3.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

8. mars fra kl. 10.00 – 11. 00 Arrangementet vil foregå digitalt. Påmelding: krisehjelp@mirasenteret.no Program: - åpningsinnlegg fra ordfører Marianne Borgen, - Rettighetstap og mistenkeliggjøring – 15 år med innstramninger i utlendingslovgivningen, ved professor emeritus Bente Puntervold Bø -Musikalsk innslag fra Sarah Camille Osmundsen - På vei vekk fra idealet om universelle velferdsordninger? ved ph.d. og rådgiver på MiRA-Senteret Asla Maria Bø Fuglestad - Boklansering av «Velferdsstatens skyggeside: Rettighetstap for minoriteter» - En hyllest til kvinneaktivistene vi har mistet, ved leder av MiRA-Senteret Fakhra Salimi Les mer om arrangementet her: https://mirasenteret.no/ukategorisert/digital-empowerment-frokost-8-mars/ Pressen oppfordres til å ta kontakt! For nærmere informasjon om arrangementet, ta kontakt med Asla Maria Bø Fuglestad: 99 72 68 17/22 11 69 20 Rådgiver ved MiRA – Ressurssenter for kvinner med minoritetsbakgrunn

Protestmarkering mot innstramninger i utlendingslovgivningen som rammer minoritetskvinner28.2.2022 07:00:00 CET | Pressemelding

Torsdag 3. mars kl. 15-17 på Eidsvoll plass foran Stortinget Årets viktigste kampsaker: Reverser rettighetstapet mot innvandrerkvinner: gi alle rett til full minstepensjon Minoritetskvinner krever reell mulighet til å velge samliv eller skilsmisse: fjern inntektskravet for permanent opphold Fulle demokratiske rettigheter uavhengig av språkferdigheter Vi krever like rettigheter: fjern botidskravet for stønader fra folketrygden Tilsluttede organisasjoner: Fagforbundet, Kirkens Bymisjon, Jurk, Rødt, MDG, Grønt Kvinnenettverk, Fokus, Antirasistisk Senter, Kvinnefronten, Skeiv Verden, Lin, Sanitetskvinnene, Uloba, Pakistansk familienettverk, Omod, Visjon Forum Norge, Noas, Sex og politikk, SU, AUF, Selvhjelp for innvandrere og flyktninger, Norges Kvinne og familieforbund, Rødt Oslo, SV’s kvinnepolitiske utvalg, Oslo Kvinnesaksforening, FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, Rød ungdom, Palestinakomitéen, Inter African Comitee In Norway, Krisesentersekretariatet, Likestillings

Punktmarkering – Minoritetskvinner stiller krav til politikerne!3.9.2021 09:40:37 CEST | Pressemelding

Tid: Lørdag 4. september, kl. 13.00 – 15.00 Sted: Fontenen v/Nationaltheatret (Johanne Dybwads plass, 0161 Oslo) Stortingsvalget nærmer seg – og vi får snart vite hva som blir Norges politiske retning de neste 4 årene. Siden april har MiRA-Senteret gjennom valgkampanjen «Din stemme teller – bruk den nå!» jobbet aktivt for å bevisstgjøre minoritetskvinner om det politiske systemet i Norge og om de politiske partienes partiprogrammer. Vi har også engasjert mange minoritetskvinner og unge jenter som stemmevenner som har bidratt til å rette fokus mot viktige politiske saker for dem og motivere andre til å bruke sin stemmerett. I lys av dette inviterer MiRA-Senteret til punktmarkering ved Nationaltheatret T-banestasjon, lørdag 4.september kl. 13-15. Markeringen vil være et kulturelt og politisk arrangement bestående av taler og appeller som synliggjør minoritetskvinners politiske krav til den kommende Regjeringen. Dette blant annet om viktigheten av en rettferdig utlendingslov for å ha stem

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom