Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal Rassikringsgruppe krever at rammen til rassikring må tredobles

Del

Nasjonal rassikringsgruppe har denne uken vært på befaring i Troms og fått sett på skredutsatte strekninger og møtt personer som har fortalt om hvordan manglende rassikring av vegnettet utgjør en fare for liv og helse. Stengte veger på grunn av fare for skred utgjør også en svært begrensende faktor for utvikling av næringslivet. Skredfaren skaper stor usikkerhet og uforutsigbarhet. En ny rapport om forsinkelser på veg, fra Menon Economics (www.menon.no), estimerer verditapet fra blant annet stengt veg til opp mot kr 20 millioner årlig bare for sjømatnæringen i Nord-Norge.

Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja

Behovet for skredsikring av riks- og fylkesvegene er enormt. Det er kartlagt et behov på over 70 milliarder i hele landet. Finansieringstakten er i dag alt for lav og holder på ingen måte tritt med utfordringene. «Nasjonal rassikringsgruppe vil derfor gjenta og forsterke vårt krav om at dagens rammer må tredobles. Det må til for at vi kan fjerne de mest kritiske raspunktene i løpet av planperioden for Nasjonal transportplan 2022- 33», sier leder for nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling.

Nasjonal rassikringsgruppe ser også et sterkt behov for at det også i fremtiden utarbeides sammenliknbare registreringer av skred på veg i alle fylker der det er aktuelt. Vi trenger en nasjonal oversikt over det totale skredsikringsbehovet på fylkesveier og riksveier.

I dag er det uklart hvem som har ansvaret for å koordinere dette arbeidet, etter at Statens Vegvesen ble splittet opp. Vi vil derfor be Samferdselsdepartementet om å ta et koordinerende ansvar for å få bestilt en oppdatert skredsikringsbehovsrapport fra riks- og fylkesveg for ferdigstilling i 2023, og vil be om et møte med Samferdselsdepartementet om dette.

Framover vil nasjonal rassikringsgruppe arbeide inn mot fylkeskommunene, Regjering og Storting for å tydeliggjøre kravet om tredobling av rammene.

Nøkkelord

Kontakter

Leder i Nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling. Mobil 47905990

Bilder

Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Nasjonal rassikringsgruppe, Mefjorden på Senja
Last ned bilde
Leder av nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling
Leder av nasjonal rassikringsgruppe, Jenny Følling
Last ned bilde

Om Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe

Leikanger

http://www.skredsikring.no

Nasjonal rassikringsgruppe ble vedtatt opprettet i et eget møte under Nasjonal rassikringskonferanse i Tromsø, 14. mai 2001, da med representanter fra de 7 mest rasutsatte fylkene. Oppland ble medlem i 2014 og Sør-Trøndelag i 2015, og gruppen har dermed medlemmer fra 7 fylker som etter fylkestingsvalgene hver oppretter én representant.

Gruppens mål er at alle offentlige veger i Norge skal være sikret mot ras innen år 2030. Det argumenteres for dette ovenfor bevilgende myndigheter gjennom deltakelse i høringer i Stortingets Transport- og kommunikasjonskomite, dialogmøter med statsråd og departement og skriftlige uttalelser blant annet i etterkant av budsjettframlegg. I tillegg prøver vi å tilegne oss informasjon fra relevante fagetater og gjør befaringer rundt omkring i medlemsfylkene for å gjøre oss kjent med aktuelle problemstillinger knyttet til rassikring av veg.

Følg saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nasjonal rassikringsgruppe på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nasjonal rassikringsgruppe

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom