Miljødirektoratet

Næringslivet må følge opp sitt produsentansvar

Del

Miljødirektoratet understreker betydningen av at produsenter og importører følger opp kravene til å være medlem i et godkjent returselskap. Det vil bidra til at avfallshåndteringen ikke stopper opp.

Forpliktelsene til medlemskap i et godkjent returselskap gjelder produsenter og importører av emballasje, elektriske og elektroniske produkter, batterier, kasserte kjøretøy, dekk og isolerglassvinduer.

Medlemskapet sikrer finansiering av returselskapene, som hjelper produsenter og importører til å innfri kravene som er stilt til dem i regelverket. Returselskapene gjør avtaler om innsamling, transport, sortering og materialgjenvinning, slik at avfallet får riktig behandling.  Produsentansvaret sikrer på denne måten at avfallet blir samlet inn, sortert og materialgjenvunnet i eller utenfor Norge. 

Alle produsenter og importører som ikke har betalt medlemskap til et godkjent returselskap, må gjøre dette for å ivareta de kravene som er stilt til dem i avfallsforskriften. Denne plikten er særlig viktig at overholdes under korona-pandemien. Det vil sikre returselskapene finansiering slik at avfallshåndteringen går så normalt som mulig.

Varsler tilsyn
På noen områder har vi redusert tilsyn som en følge av dagens situasjon. Miljødirektoratet vurderer imidlertid at det er kritisk at avfallshåndteringen går så normalt som mulig. Det vil derfor i den nærmeste tiden fremover prioriteres å gjennomføre tilsyn med utvalgte produsenter og importører av emballasje og produkter som er underlagt produsentansvar.

Der vi avdekker at virksomheten ikke følger regelverket, vil vi følge opp for å sikre at de foretar nødvendige tiltak. Dette skal bidra til at flere produsenter og importører tar produsentansvaret sitt og bidrar i dugnaden.

Du finner informasjon om hvordan du deltar i en godkjent returordning her.

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom