Kilden kjønnsforskning.no

Nabolaget påvirker fødselstallene

Del

– Sannsynligheten for å få et tredje barn øker hvis du bor i et nabolag med mange barn, forteller Janna Bergsvik som har forsket på familiepolitikk i Norge.

Familier flytter ofte til samme nabolag, og flere barnefamilier gjør at andre ser at det er mulig å få flere barn, ifølge Janna Bergsvik. Foto: iStockphoto
Familier flytter ofte til samme nabolag, og flere barnefamilier gjør at andre ser at det er mulig å få flere barn, ifølge Janna Bergsvik. Foto: iStockphoto

Janna Bergsvik har skrevet doktorgrad om hvordan politiske tiltak påvirker familier og par, likestilling og inntektsforskjeller innad i par og hvorvidt bosted henger sammen med hvor mange barn folk får.

Bergsvik er født og oppvokst i Tyskland og har sammenlignet familiepolitikken i Norge med andre land i blant annet Europa og Nord-Amerika.

– Norge er et av de mest likestilte landene i verden og har noen av de beste ordningene for unge familier. Jeg synes det var interessant at det å bli foreldre i Norge likevel fører til at menn og kvinner faller tilbake til en mer klassisk arbeidsdeling.

– Dette ser vi for eksempel ved at inntektsforskjellene mellom partnere øker, altså at kvinnen opplever lavere lønnsvekst enn mannen i årene etter fødsel.

En av årsakene er at menn i mindre grad jobber redusert og sjeldnere bytter til lavere lønnede arbeidsplasser som passer bedre med å ha familie, forklarer Bergsvik.

Fallende fruktbarhet
I doktorgraden prøvde Bergsvik å finne ut hva som ligger bak endringene i antall barn og familiestrukturene i Norge de siste tiårene.

Siden 1990-tallet har fruktbarheten vært relativ høy i Norge sammenlignet med andre høyinntektsland, men etter 2009 har fødselsratene falt.

De siste ti årene har både antallet nordmenn som er barnløse økt, og færre par får mer enn to barn.

– Nedgangen i barnefødsler for kvinner under 30 har vært en langvarig trend, men etter 2009 har fødselsratene gått ned i de fleste alders- og inntektsgrupper, sier Bergsvik.

Les hele artikkelen her.

Nøkkelord

Kontakter

Janna Bergsvik
E-post: jbk@ssb.no

Bilder

Familier flytter ofte til samme nabolag, og flere barnefamilier gjør at andre ser at det er mulig å få flere barn, ifølge Janna Bergsvik. Foto: iStockphoto
Familier flytter ofte til samme nabolag, og flere barnefamilier gjør at andre ser at det er mulig å få flere barn, ifølge Janna Bergsvik. Foto: iStockphoto
Last ned bilde

Lenker

Om Kilden kjønnsforskning.no

Kilden kjønnsforskning.no
Kilden kjønnsforskning.no
Drammensveien 288
0283 Oslo

http://kjonnsforskning.no/nb

Kjønnsforskere studerer hvilke konsekvenser kjønnsforskjeller har for fordeling av ressurser, makt og muligheter, og hvordan ideer om kjønn formes og kommer til uttrykk i kulturen og samfunnet omkring oss.

Kunnskapssenteret Kilden kjønnsforskning.no har et nasjonalt ansvar for å fremme kjønnsforskning, og kjønnsperspektiver og kjønnsbalanse i forskning og innovasjon gjennom å formidle og sammenstille forskning. For mer informasjon se kjønnsforskning.no.

Følg pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kilden kjønnsforskning.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kilden kjønnsforskning.no

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom