Nye Veier

Nå starter de arkeologiske utgravingene på E18 Langangen – Lanner i Porsgrunn

Del

Det skal bygges ny E18 gjennom Porsgrunn og nå starter arkeologiske utgravinger på deler av strekningen.

Oversikt over kulturminnefeltet. Foto: Nye Veier
Oversikt over kulturminnefeltet. Foto: Nye Veier

-De arkeologiske utgravingene er en viktig del av forberedelsene til utbygging av nye E18 Langangen-Rugtvedt. Utgravingene på Sundsåsen ved Langangen starter opp nå i mai og skal være avsluttet i løpet av oktober. Det dreier seg om boplasser fra steinalderen den gang havnivået stod mye høyere. Det blir spennende å følge utgravingene, og hva arkeologene kan avdekke her, sier Morten Lossius, prosjektsjef for E18 Langangen-Rugtvedt, Nye Veier.

Utgravingsarbeidene skal pågå på fem steder der man regner med å avdekke funn fra steinalderen. Utgravingsarbeidene ledes av Kulturhistorisk museum og muséet er i gang med utgravinger av det som er gamle kulturminner på strekningen mellom Langangen og Lanner.

-Disse undersøkelsene kan bli en ny viktig brikke i det store puslespillet som eldre steinalder utgjør. Det er til sammen fem utgravingsobjekter. Fylkeskommunen har allerede gjort funn på disse stedene, men det er opp til oss ved Kulturhistorisk Museum å undersøke dem nærmere. Etter det vi har grunn til å tro fordeler det seg nokså jevnt gjennom hele eldre steinalder fra ca. 9000 f.Kr. til ca. 5500 f.Kr, sier Gaute Reitan som leder utgravingene på vegne av Kulturhisorisk Museum, Universitetet i Oslo.

Reitan sier at Kulturhistorisk Museum har opprettet en egen Facebookside 'Arkeologi langs E18' som kommer til å bli oppdatert flere ganger ukentlig.

Ved oppstarten vil det være omlag fem personer som deltar i utgravingene. Antallet vil variere over tid og på det mest hektiske vil det bli omlag 12 personer som deltar i utgravingene. Nye Veier har tilrettelagt for arbeidene ved å bygge en enkel atkomstvei med snuplass og plass for brakkerigg. I tillegg er det boret etter vann og ført strøm fram til brakkeriggen.

-I 2020 pågår for øvrig arbeidet med anskaffelse av totalentreprenør for utbyggingen av E18 gjennom Porsgrunn. Etter planen skal kontrakt signeres på slutten av året. Første spadetak og byggestart er ventet i løpet av første halvår 2021. Går alt etter planen kan nye E18 Langangen til Rugtvedt åpnes for trafikk i 2025, sier Lossius.

Det er utarbeidet generelle retningslinjer for å hensynta sikkerheten i forbindelse med koronasituasjonen. Alle samarbeidspartnere må følge disse retningslinjene. Retningslinjene innebærer at utgravningsområdet dessverre ikke er tilgjengelig for besøkende.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Oversikt over kulturminnefeltet. Foto: Nye Veier
Oversikt over kulturminnefeltet. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Entreprenør lager anleggsvei opp til lokalitetene. Foto: Nye Veier
Entreprenør lager anleggsvei opp til lokalitetene. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Oversikt over kulturminneområdet. Foto: Nye Veier
Oversikt over kulturminneområdet. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Den nye veilinjen sett nordover. Foto: Nye Veier
Den nye veilinjen sett nordover. Foto: Nye Veier
Last ned bilde
Gravemaskin i kulturminneområdet. Foto: Nye Veier
Gravemaskin i kulturminneområdet. Foto: Nye Veier
Last ned bilde

Om Nye Veier

Nye Veier
Nye Veier
Tangen 76
4608 Kristiansand

+47 479 72 727http://www.nyeveier.no

Nye Veier er et fullt ut statlig eid aksjeselskap. Selskapets oppgaver omfatter å planlegge, bygge, drifte og vedlikeholde viktige hovedveier. Disse binder landet vårt sammen, og knytter Norge til hovedveier i utlandet. Nye Veier skal være en slank og effektiv byggherreorganisasjon, med et mål om å sikre helhetlig og kostnadseffektiv utbygging og drift av trafikksikre hovedveier.

Denne infrastrukturen vil raskt styrke næringslivets konkurranseevne, gi innbyggere mer effektiv, forutsigbar og tryggere veitransport og mer vei for pengene. Dette skaper en merverdi, utover utbygging i tradisjonell forstand.

Selskapets verdier er "Fornyer", "Forbedrer" og "Forsikrer".

Følg saker fra Nye Veier

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nye Veier på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nye Veier

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom