Miljødirektoratet

Nå kan du få gebyr for ulovlig fiske

Del

Miljødirektoratet får stadig flere tips om ulovlig fiske. Innsatsen mot ulovlig laksefiske styrkes særlig i Nordland og Vestland.

Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene. Her er en laks fanget i et ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene. Her er en laks fanget i et ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet

– Lakseoppsynet er godt i gang, og vi får stadig tips om ulovlig fiske i hele landet. Nå som feltpersonalet vårt i Statens naturoppsyn kan gi overtredelsesgebyr i lakseoppsynet, vil også flere av de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

Statens naturoppsyn (SNO) kan nå gi overtredelsesgebyr for mindre alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskloven. Det betyr at den som bryter regelverket vil få et administrativt gebyr i stedet for å bli anmeldt til politiet. På denne måten vil de mindre alvorlige lovbruddene bli straffet på en rask og effektiv måte.

Mindre brudd er for eksempel å fiske i lakseførende vassdrag uten å ha betalt fiskeravgift, ulovlig fiske i munningsfredningssoner og brudd på ukefredningen eller merkebestemmelsene ved kilenotfiske.

Hvilke brudd som kan medføre gebyr, og hva gebyrsatsene for de ulike bruddene er, følger av forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven:

Forskrift om overtredelsesgebyr etter lakse- og innlandsfiskloven - Lovdata

Alvorlige brudd på lakse- og innlandsfiskeloven, slik som ulovlig garnfiske, vil som tidligere bli anmeldt til politiet.

Økt innsats i Nordland og Vestland

SNO gjør løpende oppsyn med laksefiske langs hele kysten. Innsatsen mot ulovlig fiske styrkes spesielt i Nordland og i Vestland.

– I Nordland og Vestland er det fortsatt for mye ulovlig fiske. Det brukes store ressurser på å reetablere laksestammer etter angrep fra parasitten Gyrodactylus salaris i disse områdene. Hvis det ulovlige fisket fortsetter vil det ta lang tid før vi klarer å reetablere laksestammene, om det i det hele tatt er mulig, sier miljødirektør Hambro.

Laksen havnet for første gang på rødlista over truede arter i Norge i 2021. Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene.

Folk synes ulovlig fiske er ugreit

Miljødirektoratet får mange tips og tilbakemeldinger om ulovlig fiske fra publikum, noe som tyder på at folk synes at ulovlig fiske er ugreit. Hambro oppfordrer alle til å tipse Miljødirektoratet eller politiet hvis de oppdager mulig ulovlig fiske.

– Vi er helt avhengig av tips fra publikum for å beskytte sårbar sjøørret og laks mot ulovlig fiske, sier Hambro.

Tips Miljødirektoratet om ulovlig fiske her:

Tips og varsler om ulovlige miljøforhold - Miljødirektoratet (miljodirektoratet.no)

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene. Her er en laks fanget i et ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Laksen trues av blant annet lakselus og rømt oppdrettslaks, og det ulovlige fisket kommer på toppen av disse utfordringene. Her er en laks fanget i et ulovlig garn. Foto: Statens naturoppsyn/Miljødirektoratet
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom