Leading Web Solutions

Nå er det viktig å kontrollere skattekortet

Del

Skatteetaten har tatt i bruk en ny metode for å beregne hvor mye hver enkelt skal betale i skatt.

Skatteetaten har tatt i bruk en ny beregningsmetode for å fastsette skattetrekk. Tidligere la man to år gamle inntektsopplysninger til grunn når man skrev ut skattekort. For eksempel ble skattetrekk for 2018 fastsatt med inntektsåret 2016 som utgangspunkt.

For 2019-utgaven av skattekortene har etaten anslått lønnen basert på én av to nye målemetoder:

  1. Lønnen man fikk utbetalt i oktober 2018.
  2. Snittlønnen fra januar 2018 til oktober 2018.

Det er alternativet som gir den høyeste inntekten av disse to som danner grunnlaget for skatteberegningen for 2019.

Kan gi feil inntrykk

Advokat i Skattebetalerforeningen Per Ole Hegdahl sier at den nye beregningsmetoden for skatt gir god grunn til å sjekke tallene ekstra nøye, da skatten kan ende opp med å bli for høy.

Mange opplever at oktober-lønnen er høyere enn ellers i året. Dette kan skyldes utbetalinger av provisjoner og bonuser som skjer i løpet av denne måneden. Skattebetalerforeningen mener et bedre alternativ ville ha vært å kun benytte snittlønnen fra perioden januar til oktober som utgangspunkt for beregningen.

Skatteetaten på sin side hevder at den nye metoden vil gi et mer korrekt skattetrekk, sammenlignet med den gamle utregningsmetoden. Men også de understreker viktigheten av å sjekke at opplysningene på årets skattekort stemmer.

Lett å sjekke

Om lag 4 millioner skattebetalere fikk utdelt årets skattekort like før jul i fjor. Alle opplysningene finnes på Skatteetatens nettsider og det er dermed enkelt å kontrollere at tallene i skattekortet stemmer.

Alt man trenger å gjøre er å logge seg inn via Skatteetaten.no. Til dette kan man for eksempel bruke BankID. Etter å ha logget seg inn vil man få en oversikt over hvilke opplysninger som er registrert.

Informasjonen i skattekortet er delt inn etter tema. Man finner blant annet egne kolonner for arbeid, gjeld, trygd og pensjon.

Hvis man må endre noen av opplysningene, vil man umiddelbart se hvordan endringene påvirker det endelige skattetrekket. Når man lagrer endringene, skrives det ut et nytt skattekort automatisk. Det er også mulig å gjøre endringer fortløpende i løpet av inntektsåret, for eksempel hvis ens økonomiske situasjonen skulle endre seg.

Frikort

Alle som tjener under 55.000 kroner i løpet av et inntektsår slipper å betale skatt, enda man fortsatt behøver et frikort fra skattemyndighetene. Dette kan man også søke om via skatteetaten.no. Unntaket er dem som hadde frikort i 2018, som ikke behøver ikke å bestille et nytt kort.

Hvis man vet at man kommer til å tjene mer enn grensen for frikort i løpet av 2019 bør man bestille et skattekort på forhånd. Dermed unngår man å måtte betale restskatt.

Arbeidsgiver varsles automatisk

Tidligere, når man fikk tilsendt skattekortet i posten, måtte man selv ta med en kopi av kortet til arbeidsgiveren sin. Slik er det ikke lenger. De fleste arbeidsgivere kan hente ut skattekortene elektronisk. Foretar man endringer selv vil arbeidsgiver også bli varslet, slik at de kan hente ut det nye kortet.

Det er likevel en god ide å varsle arbeidsgiveren om at man har gjort endringer. Dermed kan den hente det nye skattekortet så snart skatteetaten gjør det tilgjengelig.

Utenlandske arbeidstakere

Det er også mulig for utenlandske arbeidstakere å bestille skattekort direkte fra Skatteetatens nettsider. Forutsetningen er at man både har et D-nummer, samt en ID som både er kontrollert og godkjent. Også arbeidsgivere, som ønsker å hjelpe utenlandske ansatte med å skaffe et skattekort, kan gjøre det på etatens nettsider.

Fakta om Skattekort

  • Alle arbeidstakere med en årsinntekt over 55.000 skal ha et skattekort.
  • Man søker om skattekort på Skatteetaten.no. Her kan man også gjøre endringer.
  • Må ikke forveksles med opplysninger knyttet til skattemeldingen og hvilke fratrekk man får på skatten. Fradrag for gjeldsrenter knyttet til boliglån, kredittkort og lignende finner man i skattemeldingen hos Altinn.no.
  • Beregningsgrunnlaget er den høyeste inntekten av oktober-lønnen og snittlønnen for januar til oktober.
  • Arbeidsgivere henter skattekortene selv, også ved endringer.

Nøkkelord

Bilder

Om Leading Web Solutions

Leading Web Solutions
Leading Web Solutions
Hulda Garborgsvei 13
4020 Stavanger

968 10 523https://www.leadingwebsolutions.com

Leading Web Solutions publiserer innhold rettet mot leiebil, privatøkonomi og lånebransjen.

 

Følg saker fra Leading Web Solutions

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Leading Web Solutions på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Leading Web Solutions

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom