Helse Sør-Øst RHF

Mot byggestart på Radiumhospitalet

Del

Torsdag 23. mai satte man i gang riving og klargjøring av tomt for bygging på Radiumhospitalet. To nye bygninger skal stå klare i 2023.

Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet. Til venstre Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo univeristetssykehus.
Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet. Til venstre Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo univeristetssykehus.

-Nå er reisen mot et nytt Radiumhospital endelig i gang.

Gamle og forfalne bygninger skal erstattes med et nytt og moderne klinikkbygg.

Det fortjener pasienter og pårørende. Og det fortjener de ansatte.

Dette sa finansminister Siv Jensen ved en markering av at arbeidet med nytt klinikkbygg og protonsenter ved Radiumhospitalet er i gang. Byggearbeidene skal foregå frem til 2023.

Det norske Radiumhospital ble åpnet den 21. mai 1932, for 87 år siden. Initiativet til å etablere sykehuset kom fra to leger som gjennom Den Norske Kræftfondkomitée organiserte en bred innsamlingsaksjon støttet av hele landet.

En ny innsamlingsaksjon skaffet penger til innkjøp av radium, og igjen stilte hele landet opp. Et brev fra Madame Curie, som bekreftet forsendelsen av en liten menge radium, er bevart på sykehuset – se illustrasjon.

  • Nå skal vi bygge for de neste 87 årene. Sykehusbygg er store investeringer, og de skal stå lenge, sa administrerende direktør Cathrine M. Lofthus ved markeringen.

Det skal oppføres to nye bygg på Radiumhospitalet, et klinikkbygg som delvis skal erstatte dagens bygg og et protonsenter som skal gi protonterapi (stråling) til pasienter som i dag må reise til utlandet for å få denne behandlingen.

I dag er Radiumhospitalet en del av Oslo universitetssykehus, og starten på byggeprosjektene er også starten på en stor satsing på sykehusbygg i Oslo. På Radiumhospitalet skal regionfunksjoner innen medikamentell kreftbehandling og stråleterapi for Helse Sør-Øst samles, ved at funksjoner som i dag er på Ullevål (mage-tarmkreft, testikkelkreft og lungekreft) flyttes over til Radiumhospitalet.

Målbildet for Oslo universitetssykehus innebærer at øvrige regionfunksjoner samles på Gaustad (i nær tilknytning til Universitetet i Oslo) og at det skal bygges et nytt lokalsykehus på Aker (hvor Oslo kommune etablerer storbylegevakt).

Fakta om klinikkbygget

  • Innhold: Sengeposter, operasjonsstuer, poliklinikk/dagbehandling og bildediagnostikk
  • Areal: Cirka 33 000 kvadratmeter
  • Prosjektkostnad: 2 288 millioner kroner

Fakta om protonsenteret

  • Innhold: Tre behandlingsrom, hvorav et til forskning
  • Areal: Cirka 9 000 kvadratmeter brutto
  • Investeringsramme ca 1 800 millioner kroner

Nøkkelord

Bilder

Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet. Til venstre Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo univeristetssykehus.
Finansminister Siv Jensen klipper snoren som markerer starten på rivearbeidet på Radiumhospitalet. Til venstre Bjørn Erikstein, administrerende direktør Oslo univeristetssykehus.
Last ned bilde
Radiumhospitalets venner møtte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.
Radiumhospitalets venner møtte administrerende direktør Cathrine M. Lofthus i Helse Sør-Øst.
Last ned bilde
Dokument fra Madame Curie for forsendelse av radium fra Paris til Oslo.
Dokument fra Madame Curie for forsendelse av radium fra Paris til Oslo.
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

02411https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er en av fire helseregioner i Norge og er den strategiske enheten som eier helseforetakene/sykehus i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder.

Følg saker fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom