MiRA-Senteret

MiRA-Senterets nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer

Del

Når den virtuelle virkeligheten blir en del av hverdagen. Hva da med dem som ikke har tilgang til denne virkeligheten?

Torsdag 18. november 2021 kl. 08.30–15.30 inviterer MiRA-Senteret til sin årlige nasjonalkonferanse om virtuell virkelighet og kjønnslikestillingsutfordringer under og etter koronapandemien. Konferansen vil foregå både digitalt på Zoom og med et begrenset antall til stede i Oslo Kongressenter.

MiRA-Senteret har gjennom korona-pandemien sett hvordan situasjonen har truffet grupper av mennesker ulikt. Samtidig er vi vitne til at digitaliseringen, både i det norske samfunnet og internasjonalt, de siste årene har skutt i været. Digital kompetanse er i økende grad avgjørende både på jobb og privat, for å ha tilgang til offentlige tjenester og nødvendig oppdatert informasjon. Men har alle tilgang til denne digitale virkeligheten? Og hvordan påvirker digitalt utenforskap andre likestillingsutfordringer?

Senteret har jobbet med problemstillingen relatert til minoritetskvinner i over 15 år og skal også lansere en ny utreding: Zoom in – minoriteters tilgang til den digitale verden under konferansen. Utredningen løfter frem minoritetskvinners egne erfaringer knyttet til en digitalisert hverdag og drøfter forslag til tiltak som kan fremme inkludering i digitale verden.

Blant foredragsholderne er engasjerte nasjonale og internasjonale fagpersoner, deriblant professor Sameena Choudry (Storbritannia), forsker Heidi Esma Dahl Bønnhoff, sosiolog og forfatter Linn Stalsberg, jussprofessor Kristin Bergtora Sandvik, politiker og samfunnsdebattant Hasti Hamidi, instituttleder og professor Sut I Wong mfl. Årets konferansier er forfatter, skuespiller og foredragsholder, Tinashe Williamson.

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet Nancy Herz (Ap) åpner konferansen.

For mer informasjon om arrangementet og fullstendig program, se www.mirasenteret.no

Presse oppfordres til å ta kontakt.

Kontakter

Bilder

Om MiRA-Senteret

MiRA-Senteret
MiRA-Senteret
Storgata 53 a
0182 Oslo

22 11 69 20http://www.mirasenteret.no

MiRA-Senteret er en møteplass for engasjerte og samfunnsaktive kvinner og jenter med minoritetsbakgrunn. Gjennom det fellesskapet våre brukere er med på å skape, fremmes og synliggjøres de ressurser og potensialer minoritetskvinner og -jenter besitter. Synliggjøringen består av å fremheve det mangfold av historier, erfaringer og ressurser senterets brukere besitter i sin deltakelse som aktive og likeverdige borgere i samfunnsdebatter, arbeidslivet og andre sosiale arenaer. MiRA-Senterets målsetting er å fremme aktiv deltakelse i utformingen av et samfunn hvor borgere er likestilte i skapelsen av sine hverdagslige liv. Du er velkommen til å kontakte oss hvis du ønsker å ta del i vårt engasjement.

Følg pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra MiRA-Senteret på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra MiRA-Senteret

Punktmarkering – Minoritetskvinner stiller krav til politikerne!3.9.2021 09:40:37 CEST | Pressemelding

Tid: Lørdag 4. september, kl. 13.00 – 15.00 Sted: Fontenen v/Nationaltheatret (Johanne Dybwads plass, 0161 Oslo) Stortingsvalget nærmer seg – og vi får snart vite hva som blir Norges politiske retning de neste 4 årene. Siden april har MiRA-Senteret gjennom valgkampanjen «Din stemme teller – bruk den nå!» jobbet aktivt for å bevisstgjøre minoritetskvinner om det politiske systemet i Norge og om de politiske partienes partiprogrammer. Vi har også engasjert mange minoritetskvinner og unge jenter som stemmevenner som har bidratt til å rette fokus mot viktige politiske saker for dem og motivere andre til å bruke sin stemmerett. I lys av dette inviterer MiRA-Senteret til punktmarkering ved Nationaltheatret T-banestasjon, lørdag 4.september kl. 13-15. Markeringen vil være et kulturelt og politisk arrangement bestående av taler og appeller som synliggjør minoritetskvinners politiske krav til den kommende Regjeringen. Dette blant annet om viktigheten av en rettferdig utlendingslov for å ha stem

MiRA-Senterets 30-års jubileumsarrangement!23.10.2019 09:44:25 CEST | Pressemelding

MiRA-Senteret feirer i år 30 år. I tre tiår har vi vi jobbet for empowerment av minoritetskvinner. Vi har kjempet for å få til en voldsforebyggende rettighetspolitikk, bygget opp et landsdekkende nettverk og synliggjort minoritetskvinners egne ressurser på mange ulike plan. Dette må vi feire! Søndag 27. oktober inviterer vi til jubileumsarrangement på Cosmopolite Scene i Oslo, der sterke stemmer og uttrykk skal stå i fokus.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom