Miljødirektoratet

Miljødirektoratet ber folk om ikke å overbelaste avfallsmottakene

Del

Flere gjenvinningsstasjoner opplever stor pågang fra folk som kommer for å levere avfall. Mange har redusert åpningstidene og enkelte kommuner har varslet at de vil stenge tjenestene som gir privatpersoner mulighet til å levere avfall på gjenvinningsstasjoner. Miljødirektoratet ber folk om ikke å overbelaste avfallsmottakene.

Miljødirektoratet oppfordrer til at

  • Folk følger rådene fra avfallsmottakene om ikke å belaste anleggene mer enn absolutt nødvendig, slik at det sikres god nok kapasitet til håndtering av innlevert avfall på en trygg måte
  • Kommunene sikrer grunnleggende tjenester som gjør det mulig for innbyggerne å levere avfall på gjenvinningsstasjoner og andre mottak, men at det tas ekstra hensyn til smittefare

Det er viktig å opprettholde innsamling og håndtering av avfall fra private husholdninger og næringer i tiden framover. Håndtering av avfall som kan gi problemer med lukt, skadedyr, smitteproblemer, brannrisiko eller annen risiko for helse og miljø anses som en samfunnskritisk oppgave.

Vi ber folk, så langt det er mulig, om å oppbevare avfall som normalt skal leveres til gjenvinningsstasjoner i egen bolig inntil forholdene normaliseres og det er bedre kapasitet for innlevering av avfall i den enkelte kommune. Det er ingen god ide å rydde loft og kjellere i disse dager, dersom det gjør at behovet for å levere avfall øker. 

Sikre minimumstilbud

Samtidig er det viktig at kommunene sikrer et minimumstilbud på gjenvinningsstasjonene, slik at risikoen for forsøpling eller uforsvarlig håndtering av avfallet minimeres. Mange steder i landet vil det imidlertid fortsatt være mulig å leie en container fra private avfallsaktører, som kan være en erstatning for å oppsøke en gjenvinningsstasjon.

I flere kommuner finnes det ubetjente mottak for farlig avfall. Privatpersoner må kun bruke disse til å sette fra seg farlig avfall, ikke annet avfall. Miljødirektoratet har mottatt flere meldinger om at håndtering av avfall og farlig avfall utsetter de ansatte i avfallsbransjen for stort arbeidspress i disse dager, og fare for smittespredning av korona.

Bidra i dugnaden

Det er kommunene som har ansvaret for at innsamlingen av avfall fra private husholdninger fungerer. I situasjonen vi nå er i er det viktig at både kommuner og innbyggere tar del i den felles nasjonale dugnaden for å få dette til. Miljødirektoratet følger situasjonen nøye og er i tett dialog med avfallsbransjen, næringsliv og kommuner, og vi vurderer ulike tiltak for å sikre nødvendig avfallshåndtering.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom