Miljødirektoratet

Mer frityrolje og slakteavfall på tanken i 2022

Del
Hele 94 prosent av alt biodrivstoff til veitrafikk i Norge i fjor var laget av avfall og rester. Brukt frityrolje og slakteavfall sto for 85 prosent.
Bruk av biodrivstoff kan føre til mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med fossilt biodrivstoff. Foto: Mostphotos.
Bruk av biodrivstoff kan føre til mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med fossilt biodrivstoff. Foto: Mostphotos.

– 13 prosent av alt drivstoff som ble brukt på norske veier i 2022 var flytende biodrivstoff. Det er gledelig at det brukes mindre matbasert biodrivstoff og mer avfall og rester, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Flytende biodrivstoff fremstilles av biologisk materiale. Nesten alt biodrivstoffet på norske veier er importert, hovedsakelig fra land langt unna som Kina og USA.

Lite bruk av de mest bærekraftige råstoffene

Slakteavfall som ikke kan brukes til dyrefôr og brukt frityrolje (B-råstoff), blir utnyttet i stor skala til produksjon av biodrivstoff. Det er fortsatt liten bruk av de mest bærekraftige råstoffene (A-råstoff), som avfall og rester fra jordbruk og skogbruk og industriprosesser.

Brukt frityrolje er et råstoff som er forbundet med risiko for svindel. EU har lagt begrensninger på bruken av B-råstoff, men den fortsetter å øke i Norge.

– Vi anbefaler at de norske kravene vris ytterligere mot økt bruk av de mest bærekraftige råstoffene. Dette vil dessuten gi drahjelp til prosjekter for produksjon av flytende biodrivstoff i Norge, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.miljodirektoratet.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Biodrivstoff til veitrafikk i Norge fordelt på råstoff i 2022.

480 millioner liter flytende biodrivstoff til veitrafikk i 2022

Bruken av biodrivstoff i Norge i fjor er en nedgang på 57 millioner liter sammenlignet med 2021. Hovedårsaken er at omsetterne i større grad brukte avansert biodrivstoff for å oppfylle omsetningskravet. En liter avansert biodrivstoff telles som to liter konvensjonelt biodrivstoff inn i kravet.

Siden andelen avansert biodrivstoff øker på bekostning av konvensjonelt, trengs det færre antall liter for å oppnå kravet. Samtidig synker bruken av fossile drivstoff til veitrafikken, og da trengs også færre liter biodrivstoff for å oppfylle kravet.

Hvis du vil se dette innholdet fra www.miljodirektoratet.no, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Innrapportert salg av flytende biodrivstoff til veitrafikk fra 2015 til 2022. Fordelt på avansert biodrivstoff, konvensjonelt biodrivstoff og palmeolje- og biprodukter fra palmeolje.

Litt palmeolje tilbake på norske veier

I 2021 var biodrivstoff i Norge helt fritt fra palmeolje og soya. Men i 2022 solgte Eco-1 i underkant av 2 millioner liter biodrivstoff laget av palmeolje. Det utgjorde 0,4 prosent av biodrivstoff til veitrafikk i Norge i 2022.

EU har definert palmeolje som et råstoff med høy risiko for negative konsekvenser for naturmangfold og klima som følge av såkalte indirekte arealbruksendringer. Palmeolje som oppfyller EUs kriterier for bærekraft, som dette partiet fra Eco-1 gjorde, er likevel tillatt innenfor omsetningskravet.

0,5 prosent avansert biodrivstoff i luftfarten

Det ble rapportert 3,2 millioner liter avansert biodrivstoff i luftfart i Norge i 2022. Dette var i sin helhet basert på slakteavfall som ikke egner seg til dyrefôr fra europeiske land.

Lite biodrivstoff fra Ukraina og Russland

Ukraina og Russland er store produsenter av solsikke, raps og korn som kan brukes både til mat og drivstoff. Russlands invasjon av Ukraina har drevet opp prisene på både biodrivstoff og fossilt drivstoff.

Av alt biodrivstoff som ble rapportert i 2022, kom omtrent 0,3 prosent av råstoffet fra Ukraina og 0,7 prosent fra Russland, til sammen 4,6 millioner liter. Mesteparten av dette var raps.

Fakta 1: Krav om biodrivstoff

 • Norge har et omsetningskrav for biodrivstoff til veitransport og luftfart, fra 2023 også for maskiner som ikke går på veiene.
 • Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett for 2023 å innføre et omsetningskrav for avansert biodrivstoff til sjøfart på seks prosent.
 • Kravet for veitrafikk innebærer at de som selger drivstoff må sørge for at minst 17 volumprosent av drivstoffet de omsetter til veitrafikk er biodrivstoff. For luftfart er kravet 0,5 prosent avansert biodrivstoff.
 • I norsk regelverk skiller vi mellom konvensjonelt og avansert biodrivstoff etter hvilket råstoff som er benyttet. I andre sammenhenger brukes også begrepene avansert og konvensjonelt basert på produksjonsmetode.
 • Hvert år rapporteres tall for omsetningen av flytende biodrivstoff i Norge til Miljødirektoratet. I 2022 var det totalt 12 selskaper som rapporterte inn biodrivstoff til veitrafikk og 5 selskaper som rapporterte inn biodrivstoff til luftfart.

Fakta 2: A- og B-råstoff og konvensjonelt biodrivstoff

 • Konvensjonelt biodrivstoff lages av råstoff som kunne vært brukt som mat eller dyrefôr.
 • Avansert biodrivstoff lages i hovedsak av rester og avfall, og er generelt mer bærekraftig.
 • Vi skiller mellom avansert biodrivstoff laget av del A-råstoff og del B-råstoff. Det er teknisk mer krevende å produsere biodrivstoff fra A-råstoff enn fra B-råstoff.
 • I Norge regnes både A- og B-råstoff som avansert, mens EU regner kun A-råstoff som avansert. I tillegg har EU et regelverk som skal bidra til å begrense etterspørselen etter B-råstoff.
 • 10 prosent av det avanserte biodrivstoffet i Norge i 2022 var laget av del A-råstoff. Det tilsvarer 1,2 prosent av alt drivstoffsalg til veitrafikk.
 • Planlagt ny, norsk produksjon av biodrivstoff er hovedsakelig basert på A-råstoff. Per i dag er halvannen prosent av biodrivstoff til veitrafikken i Norge basert på norske råstoff.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Bruk av biodrivstoff kan føre til mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med fossilt biodrivstoff. Foto: Mostphotos.
Bruk av biodrivstoff kan føre til mindre utslipp av klimagasser, sammenliknet med fossilt biodrivstoff. Foto: Mostphotos.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom