Sigma2 AS

Mega-anskaffelse av datasenterkapasitet

Del

UNINETT Sigma2 lyser ut anbudskonkurranse for datasenterkapasitet til fremtidige nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg.

Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». Foto: Sigma2.
Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». Foto: Sigma2.

Det er Sigma2 som eier de nasjonale anleggene for høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring, som i dag står plassert hos enkelte samarbeidsuniversiteter. Nå har styret tatt en strategisk beslutning om å utlyse konkurranse for et eksternt datasenter. Kontrakten har en verdi på flere titalls millioner.  

Enormt energibehov

Det første anlegget som skal på plass etter at datasenterkontrakt er signert, er et nytt nasjonalt lagringssystem som skal installeres i løpet av våren 2022. Deretter er det Norges neste superdatamaskin som skal inn på samme sted. Det er godt kjent at store HPC-anlegg krever enorme mengder energi, og med denne maskinen forventes et strømforbruk i megawatt-størrelse.

I dag er energibehovet til hele den nasjonale e-infrastrukturen samlet sett på 1,7 megawatt (MW). Det er like mye som strømforbruket til 900 norske husholdninger.

- Kraftforsyningen til et rendyrket datasenter er dimensjonert for et titalls MW, og det er klart at det kan være utfordrende å tilfredsstille de enorme energikravene til kommende generasjoner av HPC- og lagringsanlegg. En datasenterleverandør vil gi betydelig fleksibilitet når det gjelder strøm, kjølekapasitet og plassbehov på lengre sikt. Og det er selvsagt også snakk om stordriftsfordeler, sier Roger Kvam i Sigma2, som leder prosjektet med å finne et passende datasenter.

Superdatamaskinene forbruker ikke bare mye strøm når enorme beregningsjobber kjøres, de produserer også selv store mengder energi i form av varme. Anleggene må derfor kjøles ned for å unngå overoppheting. Dette medfører atskillig mer overskuddsvarme enn hva som er tilfelle hos mer tradisjonelle datasenterkunder. Det går med nesten like mye energi til kjøling og til å bli kvitt varmen, som det anlegget trenger i drift. Mange datasenter finner innovative måter å redusere energibruk til kjøling, og gjenbruker overskuddsenergien til for eksempel oppvarming av nærliggende bebyggelse eller industri. Legg til fornybar kraft, så er det ikke vanskelig å se hvorfor norske datasentre er attraktive også for internasjonale kunder.

Stadig kraftigere anlegg

Dagens HPC- og lagringsanlegg har en levetid på fire til seks år. Selv om det er under ett år siden innvielsen av «Betzy», Norges kraftigste superdatamaskin, er Sigma2 godt i gang med å planlegge anskaffelsen av neste HPC-system.

- Vi planlegger kontinuerlig for kommende anskaffelser. Det er en del av hovedtankegangen bak den nasjonale koordinering av e-infrastrukturen, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2. Hensikten er til enhver tid å tilby anlegg som er kraftige og raske nok til å håndtere den økende etterspørselen etter regneressurser og lagringskapasitet fra forskningsmiljøene i Norge.

Den nasjonale e-infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner i Norge, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Norske klimaforskere har for eksempel nylig bidratt med simuleringer til FNs nye klimarapport. FHI har brukt anleggene til sine beregninger av R-tall, smittespredning og vaksineeffekt under pandemien.

- Vi forvalter fellesskapets ressurser og det er viktig for Sigma2 å finne en datasenterleverandør som kan møte behovene våre både på kort og lang sikt, på en kostnadseffektiv og ansvarlig måte, sier Kvam.

Som med annen teknologi, blir også HPC-anlegg stadig raskere og bedre, og mer effektive per krone som brukes til strøm og kjøling.

Mer informasjon om prosjektet

Kontakter

Bilder

Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». Foto: Sigma2.
Roger Kvam i Sigma2 leder prosjektet som skal finne et egnet datasenter for Norges fremtidige HPC- og lagringsanlegg. Her foran Norges kraftigste superdatamaskin «Betzy». Foto: Sigma2.
Last ned bilde

Lenker

Om Sigma2 AS

Sigma2 AS
Sigma2 AS
Abels gate 5
7030 Trondheim

https://www.sigma2.no/

Gjennom UNINETT Sigma2s tjenester får norske forskningsmiljø tilgang til noen av verdens raskeste datamaskiner. Alle forskningsmiljø med behov for superdatakraft til å kjøre store beregninger og lagre vitenskapelig data kan søke om å bruke e-infrastrukturen. I dag har Sigma2 brukere innen alt fra klima- og havforskning til språk, energi og helse. Folkehelseinstituttet (FHI) bruker for eksempel Sigma2s tjenester når de regner på R-tall og vaksineeffekt forbindelse med covid-19.

Følg pressemeldinger fra Sigma2 AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sigma2 AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sigma2 AS

Europas kraftigste superdatamaskin skal løse globale utfordringer og fremme grønn omstilling13.6.2022 12:48:36 CEST | Pressemelding

Europas kraftigste superdatamaskin, LUMI, innvies mandag 13. juni 2022 i Kajaani, Finland. Superdatamaskinen blir et verktøy i verdensklasse for europeiske forskere og en plattform for internasjonalt forskningssamarbeid, utvikling av kunstig intelligens og kvanteteknologi. En del av datamaskinens ressurser vil brukes til industriell forskning og utviklingsaktiviteter. LUMIs miljøvennlige løsninger skiller seg fra andre superdatamaskiner som ofte er kjent for høy energibruk, og den blir derfor et sentralt verktøy for å fremme digital og grønn omstilling i hele samfunnet.

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet1.4.2022 06:30:00 CEST | Pressemelding

Tidligere har Sigma2 som nasjonal leverandør av e-infrastruktur kun hatt et begrenset ressurstilbud innen kunstig intelligens (KI) til forskere og forskningsmiljøer i Norge. Det skyldes at investeringer i e-infrastrukturen skjer på bakgrunn av faktisk behov i forskningsmiljøene. Norge har nylig inngått en ny avtale med USA om samarbeid knyttet til kunstig intelligens og det er ventet stor vekst innen dette området.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom