Sigma2 AS

Økt langtidsfinansiering gir forutsigbarhet for videreutvikling av Sigma2s tjenestetilbud

Del
Sigma2 har nylig signert ny kontrakt med Norges forskningsråd om basisfinansiering av den nasjonale e-infrastrukturen for de neste 6 årene.
Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2

Økt etterspørsel krever ekstra finansiering

Sammen med samarbeidsavtalen med de fire BOTT-universitetene (NTNU, UiB, UiO og UiT) som ble undertegnet i 2021, gir kontrakten større forutsigbarhet for drift og videreutvikling av i e-infrastrukturtjenester som Sigma2 har ansvar for. Det betyr gode muligheter for at flere forskere kan får tilgang til nasjonal e-infrastruktur og et enda bedre tjenestetilbud innen beregningsvitenskap og datalagring.

Likevel eksisterer det en utfordring knyttet til den store etterspørselen etter regne- og lagringsressurser i årene fremover. Samtidig som behovet for å håndtere forskningsdata øker blant forskere i Norge, øker også bredden av forskningsmiljøer som trenger tilgang til ressursene. Her vil det kreves ekstra finansiering til investeringer.

Forskningsrådet har sammen med BOTT-universitetene finansiert den nasjonale e-infrastrukturen fra 2015 gjennom en kombinasjon av basisfinansiering og konkurranseutsatt finansiering. Det har siden den gang vært en enorm økning i etterspørselen fra beregnings- og dataorienterte forskningsmiljøer. I tillegg har også etterspørselen økt fra fagmiljøer innen andre områder, som for eksempel samfunnsfag og humaniora, som tradisjonelt ikke har benyttet beregnings- og lagringstjenester i like stor grad.

Dobler basisfinansieringen

Sigma2 har gjennom hele 2021 jobbet tett sammen med BOTT-universitetene og Forskningsrådet for å lande en ny finansieringsmodell. Universitetene er enige om å doble basisfinansieringen fra 50 til 100 millioner kroner i året, og signerte ny samarbeidsavtale i 2021. Nå har også Forskningsrådet signert, og basisfinansieringen økes fra 25 til 50 millioner i året. Sigma2 er likevel avhengig av å søke om konkurranseutsatte midler til investering i beregnings- og datalagringsutstyr fra Forskningsrådets satsing for Forskningsinfrastruktur, for å opprettholde kapasitet og sikre tilstrekkelig tjenestetilbud.

-  Forutsigbarhet og kontinuitet er viktig når vi skal investere millionbeløp i nye superdatamaskiner og lagringssystemer. Den nye avtalen sikrer at vi kan fortsette å levere og videreutvikle brukervennlig og effektive tjenester som er helt avgjørende for stadig flere forskningsdisipliner. Dette er gode nyheter for forsknings-Norge, sier Gunnar Bøe, daglig leder i Sigma2.  - Samtidig gjør den høye etterspørselen etter e-infrastrukturtjenester at det fortsatt trengs større finansiering om Norge skal være konkurransedyktig.

Bør ikke være avhengig av konkurranseutsatte midler

Forskningsrådet evaluerte tidligere i år INFRASTRUKTUR-ordningen "satsning på forskningsinfrastruktur". Dette er en satsning som er med å bygge opp relevant og oppdatert infrastruktur for norske forskningsmiljøer og næringsliv. I evalueringsrapporten blir Sigma2 trukket frem som en svært viktig infrastruktur, som ikke bør være avhengig av finansiering gjennom konkurranseutsatte midler.

- For å møte fremtidens utfordringer må vi investere mer i datainfrastruktur. Gjennom Sigma2 får norske forskere tilgang til datainfrastruktur som har stor betydning for bredden og kvaliteten i norsk forskning. Derfor er jeg veldig glad for at vi, sammen med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og Trondheim, nå kan øke det faste årlige bidraget til Sigma2, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Daglig leder Gunnar Bøe er fornøyd med avtalen med BOTT-universitetene og den nye kontrakten med Forskningsrådet. Nå håper Bøe det også blir bedre forutsigbarhet for investeringsmidler fremover. Foto: Sigma2
Last ned bilde

Om Sigma2 AS

Sigma2 AS
Sigma2 AS
Abels gate 5
7030 Trondheim

https://www.sigma2.no/

Om Sigma2

Sigma2 har det strategiske og operative ansvaret for den nasjonale e-infrastrukturen for beregningsvitenskap og lagring av vitenskapelige data i Norge. Tjenestene driftes i samarbeid med de fire universitetene i Bergen, Oslo, Trondheim og Tromsø (BOTT), under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services).

Sigma2 koordinerer også internasjonale samarbeid som sikrer at norske forskere får tilgang til e-infrastruktur i verdensklasse.  

Følg pressemeldinger fra Sigma2 AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sigma2 AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sigma2 AS

Europas kraftigste superdatamaskin skal løse globale utfordringer og fremme grønn omstilling13.6.2022 12:48:36 CEST | Pressemelding

Europas kraftigste superdatamaskin, LUMI, innvies mandag 13. juni 2022 i Kajaani, Finland. Superdatamaskinen blir et verktøy i verdensklasse for europeiske forskere og en plattform for internasjonalt forskningssamarbeid, utvikling av kunstig intelligens og kvanteteknologi. En del av datamaskinens ressurser vil brukes til industriell forskning og utviklingsaktiviteter. LUMIs miljøvennlige løsninger skiller seg fra andre superdatamaskiner som ofte er kjent for høy energibruk, og den blir derfor et sentralt verktøy for å fremme digital og grønn omstilling i hele samfunnet.

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet1.4.2022 06:30:00 CEST | Pressemelding

Tidligere har Sigma2 som nasjonal leverandør av e-infrastruktur kun hatt et begrenset ressurstilbud innen kunstig intelligens (KI) til forskere og forskningsmiljøer i Norge. Det skyldes at investeringer i e-infrastrukturen skjer på bakgrunn av faktisk behov i forskningsmiljøene. Norge har nylig inngått en ny avtale med USA om samarbeid knyttet til kunstig intelligens og det er ventet stor vekst innen dette området.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye