Sigma2 anskaffer ny nasjonal lagringsinfrastruktur

Del
Det nye lagringssystemet er en del av den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning, og blir det klart største tilbudet for datalagring for forskning i Norge.
Den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen blir det første nasjonale anlegget som skal installeres hos Lefdal Mine Datacenter (LMD). Slik kan det se ut når containerne som skal romme NIRD ankommer datasenteret, som ligger i en nedlagt gruve i Nordfjordeid. Illustrasjon: LMD / Sigma2.
Den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen blir det første nasjonale anlegget som skal installeres hos Lefdal Mine Datacenter (LMD). Slik kan det se ut når containerne som skal romme NIRD ankommer datasenteret, som ligger i en nedlagt gruve i Nordfjordeid. Illustrasjon: LMD / Sigma2.

Lagringssystemet bygger på teknologi fra IBM og leveres av det norske IT-selskapet Move AS. Kontrakten mellom Sigma2 og Move ble signert 31. desember 2021. Datainfrastrukturen vil bli installert ved Lefdal Mine Datacenter og skal være operativ fra sommeren 2022. 

Et kritisk verktøy for forskere i Norge 

Den opprinnelige nasjonale lagringsinfrastrukturen, NIRD (National Infrastructure for Research Data), er fra 2017. Moderne forskning genererer store datamengder og krever tilsvarende lagringskapasitet. For å være konkurransedyktige er norske forskere avhengige av å ha tilgang til e-infrastruktur på høyt internasjonalt nivå. Sammen med de nasjonale superdatamaskinene, danner NIRD ryggraden i den nasjonale e-infrastrukturen for forskning og utdanning i Norge.  

Med anskaffelsen av den nye generasjonen NIRD vil forsknings-Norge få tilgang til nye og fremtidsrettede tjenester for alle vitenskapelige disipliner som krever ressurser for sikker lagring, bearbeiding og publisering av forskningsdata. Den nye infrastrukturen tilbyr blant annet tilpasningsdyktige applikasjonstjenester, støtte for fil-og objektlagring og flere protokoller, applikasjoner og programmerings-grensesnitt (API-er). 

 - Det å lagre og behandle store datamengder på ein god og sikker måte er viktig for Noreg som forskingsnasjon og evna vår til verdiskaping. No blir den nasjonale lagringsinfrastrukturen styrkt og det er gode nyheiter for forskarar innanfor alle vitskaplege disiplinar, seier statssekretær Oddmund Løkensgard Hoel (Sp).

Tekniske spesifikasjoner

Ved første installasjon vil lagringskapasiteten til nye NIRD være hele 32 petabyte (PB) og kan i fremtiden utvides til 70 PB ved behov. Til sammenligning har den nåværende lagringsinfrastrukturen 12 PB lagringsplass fordelt på to instanser, og har nær nådd maksimal tilgjengelig lagringskapasitet. Beregnet levetid for denne type anlegg er opp til seks år, og flere komponenter går ut av produksjon i løpet av året og supporteres derfor ikke lenger av leverandøren.

Kontrakten med Move skal sikre ressurser for lagringsinfrastrukturen de kommende fem til seks årene. Med en I/O-gjennomstrømming på hele 229 GB/s, kommer nye NIRD til å støtte krevende arbeidsflyt, som kunstig intelligens/maskinlæring og dataintensiv analyse. Nye NIRD er basert på IBMs Spectrum Scale, Spectrum Discover og Spectrum Protect. Spectrum Discover gir nye muligheter for metadatabehandling og lar forskeren få bedre kontroll over og innsyn i lagret data. Bruk av objektlagring og API-er gir muligheter for samarbeid på tvers av prosjekter og grenser. 

Møter fremtidig etterspørsel

Med den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen støttes norsk forskning i tråd med de nasjonale retningslinjene for tilgang og gjenbruk av forskingsdata og FAIR-prinsippene. FAIR er en internasjonal standard for håndtering av forskningsdata, som sier at data skal være gjenfinnbar (Findable), tilgjengelig (Accessible), enkel å bruke (Interoperable) og gjenbrukbar (Reusable).

Data som lagres via den nasjonale e-infrastrukturen består både av aktive prosjektdata og data som er åpent tilgjengelig i forskningsdataarkivet. For forskere som benytter tjenesten vil lagring oppleves som både ytelseseffektiv og kostnadseffektiv, samtidig som systemet vil støtte opp om kompleks vitenskapelig arbeidsflyt som dataanalyse og kunstig intelligens.

- Norge som forskningsnasjon er avhengig av å ha en godt koordinert e-infrastruktur med et solid tilbud innen beregnings- og lagringstjenester. Datavolumet fra forskning øker konstant, og det er viktig å sikre skalerbarhet og fleksibilitet for å møte eksisterende og fremtidige etterspørsel, sier daglig leder i Sigma2, Gunnar Bøe.

Første anlegg hos ny datasenterleverandør

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Bergen, Oslo, Tromsø og NTNU om å levere e-infrastrukturtjenester. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services), og eksisterende nasjonale superdatamaskiner og lagringsanlegg står plassert på campus i Trondheim og Tromsø.

Sigma2 signerte nylig kontrakt med Lefdal Mine Datacenter (LMD) i Nordfjordeid om datasenterkapasitet for fremtidige nasjonale anlegg. Nye NIRD blir det første av de nye nasjonale anleggene som skal dit. Maskinvaren kommer fra IBMs fabrikk i Mexico til Nordfjordeid i slutten av januar, mens containerne NIRD skal installeres i kommer fra den tyske produsenten Rittal.

Om Move AS

Move er spesialister på IT infrastruktur. Selskapet leverer markedsledende teknologi, driftede tjenester, integrasjon og forvaltning av Hybride Multi Cloud-løsninger, Cyber security og dataanalyse til offentlige og private virksomheter i hele Norge.

Om IBM

IBM er blant verdens ledende teknologiselskaper med fokus på hybride skyløsninger og kunstig intelligens. Sikker tilgang og analyse av data er sentralt, og kjernen i løsninger de leverer til Move, som er partneren deres i Norge.

Kontakter

Bilder

Den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen blir det første nasjonale anlegget som skal installeres hos Lefdal Mine Datacenter (LMD). Slik kan det se ut når containerne som skal romme NIRD ankommer datasenteret, som ligger i en nedlagt gruve i Nordfjordeid. Illustrasjon: LMD / Sigma2.
Den nye NIRD-lagringsinfrastrukturen blir det første nasjonale anlegget som skal installeres hos Lefdal Mine Datacenter (LMD). Slik kan det se ut når containerne som skal romme NIRD ankommer datasenteret, som ligger i en nedlagt gruve i Nordfjordeid. Illustrasjon: LMD / Sigma2.
Last ned bilde

Om Sigma2 AS

Sigma2 AS
Sigma2 AS
Abels gate 5
7030 Trondheim

https://www.sigma2.no/

Det statseide aksjeselskapet Sigma2 AS er ansvarlig for å skaffe, drive og utvikle den nasjonale e-infrastrukturen for datavitenskap i Norge, og selskapet tilbyr tjenester innen høykapasitetsberegninger (HPC) og lagring.

Sigma2 samarbeider nært med universitetene i Oslo, Tromsø, Bergen og NTNU om å levere en attraktiv og bærekraftig e-infrastruktur til forskning og høyere utdanning i Norge. Samarbeidet går under navnet NRIS (Norwegian research infrastructure services), og dagens nasjonale anlegg står plassert på campus i Trondheim og Tromsø.

De årlige kostnadene til investering og drift av nasjonal e-infrastruktur er omtrent 150 millioner kroner og finansieres av Forskningsrådet og de fire universitetene. Sigma2 leder og koordinerer norsk deltakelse i internasjonalt samarbeid innenfor e-infrastruktur.

Den nasjonale e-infrastrukturen er tilgjengelig for alle forskningsinstitusjoner i Norge, og regnetid og lagringskapasitet tildeles på bakgrunn av vitenskapelig kvalitet. Norske klimaforskere har for eksempel nylig bidratt med simuleringer til FNs nye klimarapport. FHI har brukt anleggene til sine beregninger av R-tall, smittespredning og vaksineeffekt under pandemien.

Følg pressemeldinger fra Sigma2 AS

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Sigma2 AS på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Sigma2 AS

Europas kraftigste superdatamaskin skal løse globale utfordringer og fremme grønn omstilling13.6.2022 12:48:36 CEST | Pressemelding

Europas kraftigste superdatamaskin, LUMI, innvies mandag 13. juni 2022 i Kajaani, Finland. Superdatamaskinen blir et verktøy i verdensklasse for europeiske forskere og en plattform for internasjonalt forskningssamarbeid, utvikling av kunstig intelligens og kvanteteknologi. En del av datamaskinens ressurser vil brukes til industriell forskning og utviklingsaktiviteter. LUMIs miljøvennlige løsninger skiller seg fra andre superdatamaskiner som ofte er kjent for høy energibruk, og den blir derfor et sentralt verktøy for å fremme digital og grønn omstilling i hele samfunnet.

Snart får Norge mye større tilgang på KI-kapasitet1.4.2022 06:30:00 CEST | Pressemelding

Tidligere har Sigma2 som nasjonal leverandør av e-infrastruktur kun hatt et begrenset ressurstilbud innen kunstig intelligens (KI) til forskere og forskningsmiljøer i Norge. Det skyldes at investeringer i e-infrastrukturen skjer på bakgrunn av faktisk behov i forskningsmiljøene. Norge har nylig inngått en ny avtale med USA om samarbeid knyttet til kunstig intelligens og det er ventet stor vekst innen dette området.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye