Medietilsynet

Medietilsynet med ny guide som skal hjelpe eldre å oppdage falske nyheter

Del

Eldre synes det er langt vanskeligere enn yngre å håndtere desinformasjon og falske nyheter på nett, viser en undersøkelse fra Medietilsynet. – Vi håper Medietilsynets nye guide kan bidra til å styrke eldres kritiske medieforståelse, sier direktør Mari Velsand.

Eldre sliter mer enn yngre med å skille sant fra usant, og opplever seg i tillegg som mindre kompetente enn andre når det gjelder å navigere trygt på nett. Foto Thomas Brun NTB
Eldre sliter mer enn yngre med å skille sant fra usant, og opplever seg i tillegg som mindre kompetente enn andre når det gjelder å navigere trygt på nett. Foto Thomas Brun NTB

Bare én av seks i alderen 60 - 79 år synes det er enkelt å håndtere falske nyheter på nett, viser Medietilsynets undersøkelse om seniorers kritiske medieforståelse. Andelen er dermed halvparten så stor i denne gruppen som i befolkningen generelt. De som er 80 år og eldre sliter aller mest: Kun én av ti blant de eldste svarer at de synes det er enkelt å håndtere desinformasjon og falske nyheter.

De eldste sliter mest med å avsløre falske nyheter

De som deltok i undersøkelsen, fikk en oppgave der de skulle ta stilling til om en konkret artikkel var sann eller ikke. En lavere andel av seniorene enn i befolkningen generelt klarte å identifisere nyheten som var falsk: Sju av ti i alderen 60-79 år svarte riktig, mot åtte av ti i befolkningen generelt.

– Resultatene viser at eldre sliter mer enn yngre med å skille sant fra usant. I tillegg opplever den eldste aldersgruppen seg som mindre kompetent enn andre når det gjelder å navigere trygt på nett. Dermed er det ekstra viktig å styrke den kritiske medieforståelsen blant de eldste. Det vil Medietilsynet gjerne bidra til, sier Velsand.

Færre eldre enn yngre har kommet over falske nyheter på nett

Færre eldre enn yngre svarer at de har kommet over falske nyheter på nett det siste året.

– Det kan skyldes at de eldste fortsatt er mindre på nett enn de yngre, og i større grad bruker analoge plattformer. Det kan også hende at eldre er mindre skeptiske enn befolkningen generelt til informasjon de eksponeres for på nett, sier Velsand.

Ny guide skal hjelpe seniorene å bli tryggere på nett

Medietilsynet har utviklet en guide spesielt tilpasset seniorer. Informasjonsopplegget gir tips og råd både om falske nyheter og persontilpasset innhold på nett.

– Tidligere har vi utarbeidet flere undervisningsopplegg for barn og ungdom, blant annet om deepfakes og falske nyheter. Nå er turen kommet til de eldste, sier Velsand.

Guiden er laget i samarbeid med Seniornett og Faktisk.no.

– Det har vært viktig for oss å treffe målgruppen, og vi har derfor involvert seniorene i arbeidet både med hva de trenger å lære mer om, og hvordan informasjonen formidles. Vi håper det gjør at flere opplever seg tryggere på nett etter å ha benyttet guiden, sier Velsand.

Fakta om seniorers kritiske medieforståelse

  • 62 prosent i alderen 60–79 år og cirka halvparten i alderen 80 år + har opplevd å komme over informasjon de var i tvil om var sann det siste året. I befolkningen generelt er tilsvarende tall sju av ti.
  • I gruppen 80 år + vurderer én av ti seg som høykompetent til å håndtere desinformasjon og falske nyheter. Tilsvarende tall for aldersgruppen 60–79 år er 16 prosent, mens landsgjennomsnittet er 30 prosent.
  • Sju av ti i gruppen 60-79 år klarte å identifisere en falsk nyhetssak i undersøkelsen, mot åtte av ti i befolkningen generelt.
  • De eldste oppgir å ha mindre erfaring enn landsgjennomsnittet med ulike former for kommersielt press på internett, som at selskaper samler inn personlige data om dem, og at de betaler for digitale tjenester de trodde de hadde sagt opp. Unntaket er «å trykke på det de tror er en nyhetssak, som viser seg å være reklame» og «å bli lurt til å kjøpe noe på internett». Her er de eldre på likt nivå som resten av befolkningen. De eldste vurderer seg også som mindre kompetente enn befolkningen generelt til å håndtere kommersielt innhold på nett.
  • Vel to av ti i gruppen 60–79 år og 16 prosent i gruppen 80 år + forstår begreper som «algoritme» og «innholdsmarkedsføring», mot rundt tre av ti i befolkningen generelt.

Kilde: Medietilsynets undersøkelse om kritisk medieforståelse hos seniorene i befolkningen fra 2021

Les hele undersøkelsen om eldres kritiske medieforståelse her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Eldre sliter mer enn yngre med å skille sant fra usant, og opplever seg i tillegg som mindre kompetente enn andre når det gjelder å navigere trygt på nett. Foto Thomas Brun NTB
Eldre sliter mer enn yngre med å skille sant fra usant, og opplever seg i tillegg som mindre kompetente enn andre når det gjelder å navigere trygt på nett. Foto Thomas Brun NTB
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet følger opp tiltak for en tryggere digital oppvekst2.9.2021 13:43:18 CEST | Aktuelt

Medietilsynet var blant deltakerne da Barneombudet nylig samlet en rekke aktører for å diskutere barn og unges digitale hverdag. – Siden tilsvarende møte i fjor, har vi blant annet utviklet nye undervisningsopplegg og samtaleverktøy for barn og foreldre. Og ikke minst har vi arbeidet med en ny nasjonal strategi for trygg digital oppvekst, som regjeringen presenterer fredag 3. september, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom