Norges Massasjeforbund

Massasjeforbundet har lansert sin folkeopplysningskampanje

Del

Norges Massasjeforbund har på nyåret sett det nødvendig med en folkeopplysningskampanje. Dette fordi det er store kvalitetsforskjeller på massasjebehandling. Hvem som helst kan kalle seg massør, uten krav til utdanning. Spesielt etter at massasjeterapi ble pålagt merverdiavgift fra 2021. For bransjen er dette svært problematisk.

Et lite gjennomtenkt regjeringsvedtak
Hovedargumentene til Regjeringen for innførsel av merverdiavgift på all alternativ og komplementær behandling var pasientsikkerhet. Paradoksalt nok tar man med mva-vedtaket bort det eneste insentivet for å stå oppført i alternativ registeret i Brønnøysund - hvilket krever at man er medlem av godkjent utøverforbund som stiller faglige og etiske krav til sine medlemmer. Dette svekker i realiteten pasientsikkerheten da alle krav til forsvarlig yrkesutøvelse faller bort. 
Det oppleves svært problematisk for medlemmer av Norges Massasjeforbund å bli satt i samme gruppe som utøvere det ikke stilles faglige krav til og som tilbyr behandling som ikke baserer seg på vestlig medisinske prinsipper forankret på evidensbasert forskning.
Massørens første bud er “gjør ingen skade”. Det er av avgjørende betydning at massøren vet når massasje skal frarådes helt eller delvis. Det er klientens ønsker, behov og helsetilstand som avgjør hvilke teknikker og hvilken type behandling som skal benyttes. Ved behov skal klienten henvises til annen egnet terapeut eller helsepersonell.

Videreføring av vedtak truer arbeidsplasser
Stortinget var i 2020 tydelige på at de ønsket en helhetlig gjennomgang av hvem som skal være pålagt moms og hvem som får unntak. Vanlige folk betaler nå prisen for at den tidligere regjeringen påla en prisøkning på 25% på våre helserettede behandlinger. Nå er arbeidsplasser og driftsgrunnlaget til mange selvstendig næringsdrivende også truet. 
Stortinget gjorde et nytt vedtak i mars 2022 (vedtak nr 417) – som er en videreføring av det tidligere vedtaket fra 2020 (nr 328). I vedtaket ber Stortinget regjeringen om å vurdere om det er behandlere som er ikke-autoriserte, men som må sies å yte helsetjenester, og bør få momsfritak. Dette er til behandling i Helse- og omsorgsdepartementet nå.
Forretningsmessige ordnede forhold
Velger du en behandler som er medlem i Norges Massasjeforbund så er du sikret en massør med god, solid fagutdanning, også innen medisinske fag, som har ansvarsforsikring og som følger lovpålagte krav til b.l.a journalføring, kasse- og regnskapssystemer og GDPR.
Muskel- og skjelettskader, sykdommer og plager rammer de fleste av oss i løpet av livet, og er en viktig årsak til dårlig helse, nedsatt livskvalitet, sykefravær og uførhet.
Massasjeterapi er her viktig helsehjelp for mange!
Men ikke la hvem som helst behandle deg.
Se vår folkeopplysningskampanjen på facebook:
https://www.facebook.com/NorgesMassasjeforbund/ og instagram @massasjeforbundet

Bilder

Om Norges Massasjeforbund

Norges Massasjeforbund
Norges Massasjeforbund
Karl Johans gate 5
0154 Oslo

(+47) 22 33 10 90http://www.massasjeforbundet.no

Norges Massasjeforbund (NMF) ble stiftet i 1995, og er landets største sær-forbund for massører. Forbundet har siden oppstart arbeidet for å fremme helserettet massasje og verne om bransjens seriøsitet ved å kvalitetssikre medlemmer og skoler, samt motivere til faglig utvikling.

Medlemmene tilfredsstiller de strengeste krav til utøvelse av massasje-yrket i Norge i dag. Klassisk massasje er basert på vestlig medisinske forklaringsmodeller og evidensbasert forskning. Helserettet massasje er med i flere kliniske retningslinjer for behandling av ulike smertetilstander og lettere psykiske lidelser. Massasjeterapeuter har i tillegg til sin grunnutdanning, videreutdanning i faget og grunnleggende medisin (anatomi, fysiologi og sykdomslære) tilsvarende 30 – 60 stdp.

Forbundets medlemmer driver egen klinikk, jobber på tverrfaglige helseklinikker og/eller innen idrett. Mange av oss samarbeider tverrfaglig med annen helse rettet behandling. Vårt arbeidsområde er muskel-skjelettplager. Dette inkluderer smerter, nedsatt funksjon og andre konsekvenser av lettere muskelplager. Vi bidrar til forebygging av muskel-skjelettplager, særlig ved å redusere generelle muskelspenninger relatert til ulike former for stress og ved å motivere til trening.

Vi avlaster et presset offentlig helsevesen som ofte har lange ventetider ved å være et lavterskeltilbud for behandling av lettere muskelplager og bidra til å forebygge muskel-skjelettplager.

Følg pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Massasjeforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Massasjeforbund

Stort behov for en utredning av massasjebransjen17.2.2022 12:45:00 CET | Pressemelding

Etter nyhetsoppslag i media om en Thai-massør som ble banket opp av ukjent kunde etter sex-nekt ser Norges Massasjeforbund et behov for å presisere at selv om hendelsen er trist og vond for Thaimassøren dette gjelder, så kunne hendelsen vært unngått om alle tilbydere av massasjebehandling følger lovpålagte regler om å registrere pasienter med eget inntaksskjema og ordinær journalføring som setter krav til registrering av personopplysninger. Norges Massasjeforbund organiserer ikke Thai-massører, uten at de fyller våre strenge medlemskrav og har tatt utdannelse ved en av våre godkjente fagskoler. Vi ser med bekymring på utviklingen i bransjen etter myndighetens mva-vedtak i 2020 som setter både pasient- og terapeutsikkerheten i fare.

Rettferdig helsehjelp til alle!6.5.2021 15:19:00 CEST | Pressemelding

Norges Massasjeforbund har laget en lobbyfilm rettet mot politikere, byråkrater og beslutningstagere. Våre medlemmer yter helsehjelp som kan lindre muskel- og skjelettplager og være med på å redusere sykefravær og uføretrygd. Massasjeterapi har hatt mva-fritak, akkurat som f.eks fysioterapeuter og kiropraktorer - men i COVID 19-årene 2020/21 blir altså våre medlemmer plutselig pålagt 25 % mva hvilket gjør behandlingen for de som trenger dette atskillig dyrere! Stortinget ved opposisjonen vedtok at det skal en utredning til, vi har derfor et håp om at myndighetene tar til fornuft og klarer å skille seriøse, kunnskapsbaserte og godt utdannede utøvere fra den mindre seriøse delen av det som kalles alternativbransjen. Norges Massasjeforbund ønsker å påvirke til rettferdig helsehjelp og valgfrihet for alle - og at de som trenger nettopp denne behandlingene aller mest fortsatt skal ha råd til det! Ta deg tid til å se filmen:

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom