Ergoterapeutene

Mangel på ergoterapeuter må møtes med lønnstilskudd

Del

Overføring av arbeidsoppgaver fra spesialisthelsetjenesten til kommunene krever styrking av rehabiliterings- og ergoterapitjenestene, og flere ergoterapeutstillinger. Kommunen må gis lønnstilskudd for å tilsette flere ergoterapeuter. Dette uttaler landsmøtet i Norsk Ergoterapeutforbund, som er samlet på Gardermoen 17.-19. november

Ifølge statsbudsjettet for 2015 er det 111 kommuner som ikke har ansatt ergoterapeut. De samme kommunene utfordres med flere ansvarsoppgaver innen helse- og velferdstjenesten, og det forventes stor mangel på pleiepersonell i årene som kommer. Det er allerede stor mangel på ergoterapeuter i kommunene. Dette slås fast av blant annet KS, Helsedirektoratet, Innovasjon i omsorg og Riksrevisjonen.

Landsmøtet i Norsk Ergoterapeutforbund mener at en lønnstilskuddsordning er en hensiktsmessig løsning for å imøtekomme utfordringene.

Ergoterapeuters kompetanse og samfunnets utfordringer

Både hverdagsrehabilitering og velferdsteknologi er løsninger som fører til at mennesker blir mer selvhjulpne og mindre avhengig av pleie. Det er nødvendig at kommunene nå satser på disse tjenestene før man planlegger og etablerer sykehjemsplasser.

Ergoterapeutenes kjernekompetanse er å tilrettelegge for hverdagsaktivitet og deltagelse i samfunnslivet for alle mennesker. Samtidig er dette god samfunnsøkonomi og støtter utvikling av bærekraftige helsetjenester.

Ergoterapeuter er sentrale i etablering av  hverdagsrehabilitering i Norge, der 89 kommuner nå er i gang.

Ergoterapeuter bidrar med å implementere velferdsteknologiske løsninger for mennesker med ulike funksjonsbegrensninger. 

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Ergoterapeutene

Ergoterapeutene
Ergoterapeutene
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 05 99 00http://www.ergoterapeutene.org
Norsk Ergoterapeutforbund - Ergoterapeutene er fagorganisasjonen for ergoterapeutene i Norge. Ergoterapeuter gir mennesker mulighet til å leve et aktivt liv og delta i samfunnet, og som bidrar til å finne løsninger når det oppstår et gap mellom helsa og hverdagens krav. Vi har i underkant av 4000 medlemmer i kommuner, offentlige og private sykehus og helseinstitusjoner, offentlig forvaltning og en rekke andre virksomheter.

Følg saker fra Ergoterapeutene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Ergoterapeutene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Ergoterapeutene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom