Miljødirektoratet

Mange moskuskalver på Dovre

Del

Sommerens kalvetelling viser at produksjonen i moskusbestanden på Dovre er den høyest registrerte noen gang.

Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Foto: Bjørn Rangbru, Statsforvalteren i Trøndelag
Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Foto: Bjørn Rangbru, Statsforvalteren i Trøndelag

– Tellinga viser at det nå er 0,81 kalv per voksen moskusku. Vi har aldri sett så høye tall tidligere. Til høsten teller vi på nytt for å se om det er behov for reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier Knut Morten Vangen, seksjonsleder for viltseksjonen i Miljødirektoratet.

Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Mannskap fra Statens naturoppsyn (SNO) ledet nylig sommerkalvetelling med bistand fra Oppdal Bygdeallmenning, Lesja fjellstyre og Dovre fjellstyre.

De fant totalt 189 dyr. Av disse var 74 eldre moskus og 60 kalver.

Høy andel kalv

Tellingen gjennomføres ved at tre grupper med feltpersonale gjennomsøker området moskusen vanligvis bruker på denne tida, og teller antall voksne kyr (tre år og eldre), samt antall kalv født i år.

– Vi klarer ikke å finne alle dyrene i bestanden om sommeren, men dataene gir et forholdstall på hvor mange kalver det er per voksen ku. Vi kan regne ut totalt antall kalver i bestanden ved telletidspunktet, fordi vi kjenner antall voksne kyr i bestanden, sier Knut Morten Vangen.

Vi vet at vi har omtrent 105 voksne kyr i bestanden basert på vintertellingen og kjente dødsfall. Mannskapet kan da beregne at det totalt er 85 kalv i bestanden.

Dødeligheten varierer

Kalvedødeligheten varierer fra år til år. Utbrudd av lungebetennelse og virussykdommen munnskurv er de viktigste faktorene som påvirker dødeligheten.

– Neste kalvetelling vil gi svar på årets dødelighet. Den gjennomføres senere i høst. Dette vil gi oss god pekepinn på hvor mange dyr vi faktisk har ved inngangen til vinteren, og om det er behov for eventuelle reguleringstiltak for å holde vinterbestanden på bestandsmålet, sier Knut Morten Vangen.

Bestandsmål under 200 dyr

Moskus regnes som en fremmed art og hører strengt tatt ikke hjemme i den norske naturen. Derfor brukes det ressurser for å følge bestanden tett og holde løpende oversikt over antall, fødsler og dødsfall.

Det er et mål om at bestanden på vinteren ikke skal overstige 200 dyr, i henhold til forvaltningsplanen fra 2017.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Foto: Bjørn Rangbru, Statsforvalteren i Trøndelag
Miljødirektoratet har ansvar for å holde oversikt over moskusbestanden i Norge, og gjennomfører tellinger tre ganger i året. Foto: Bjørn Rangbru, Statsforvalteren i Trøndelag
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom