Riksrevisjonen

Mange med psykiske lidelser får ikke hjelp når de trenger det

Del

Mange med psykiske lidelser må vente lenge på helsehjelp, viser en ny undersøkelse fra Riksrevisjonen. Hvilken helsehjelp de får avhenger også av hvor de bor. – Lang ventetid og ulik tilgang til helsehjelp er alvorlig for personer som allerede er i en sårbar situasjon, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Nesten hver tredje poliklinikk i helsevern for barn og unge behandler ikke ungdom som både har psykiske lidelser og rusproblemer. Foto: Colourbox
Nesten hver tredje poliklinikk i helsevern for barn og unge behandler ikke ungdom som både har psykiske lidelser og rusproblemer. Foto: Colourbox

Er du voksen og skal ha hjelp med psykisk helse i spesialisthelsetjenesten, skal ventetiden være kortere enn 45 dager. For barn og unge skal ventetiden være kortere enn 40 dager. Det har Helse- og omsorgsdepartementet bestemt. Riksrevisjonens nye undersøkelse viser at tre av de fire regionale helseforetakene ikke innfrir ventetidskravet for barn og unge. To av dem innfrir ikke kravet for voksne. Av pasientene som mottar tilbud, får ikke alle tilbud om de behandlingsformene som Helsedirektoratet anbefaler.

Siden 2014 har regjeringen hatt et mål om at psykisk helsevern og rusbehandling skal prioriteres over somatikken i spesialisthelsetjenesten. Målet er kalt den gylne regel. Riksrevisjonens undersøkelse viser at målet ikke blir nådd i noen av de regionale helseforetakene.

– Det er viktig at personer med psykiske lidelser får anbefalt behandling i tide, uavhengig av hvor de bor i landet. For at psykisk helsevern skal bli tilstrekkelig prioritert, bør Helse- og omsorgsdepartementet blant annet følge opp den gylne regel tettere enn de hittil har gjort, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

I undersøkelsen fra Riksrevisjonen kommer det også fram at

  • i én av ti kommuner er det bare fastlegene som gir barn og unge behandling for psykiske plager.
  • pasientenes og pårørendes erfaringer i liten grad blir brukt i forbedringsarbeidet av tjenestene
  • arbeidet med kvalitetsforbedring ikke er systematisk nok

Ikke god nok behandling til ungdom med både psykiske problemer og rusproblemer

Nesten 40 prosent av kommunene opplyser at behandlingstilbudet til ungdom med både psykiske problemer og rusproblemer ikke er godt i deres kommune. Hver tredje kommune opplyser at tilbudet ikke har tilstrekkelig kapasitet. Omtrent 20 prosent av kommunene mangler et tilbud til ungdom med rusproblemer.

Nesten hver tredje poliklinikk i helsevern for barn og unge behandler ikke ungdom som både har psykiske lidelser og rusproblemer. Mange av disse ungdommene blir henvist videre til poliklinikker i psykisk helsevern for voksne. Der får de ofte behandling beregnet for voksne.

– Mennesker under 18 år trenger en annen behandling og oppfølging enn voksne. Det er urovekkende at mange av dem ikke får den behandlingen de trenger, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer om undersøkelsen her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Nesten hver tredje poliklinikk i helsevern for barn og unge behandler ikke ungdom som både har psykiske lidelser og rusproblemer. Foto: Colourbox
Nesten hver tredje poliklinikk i helsevern for barn og unge behandler ikke ungdom som både har psykiske lidelser og rusproblemer. Foto: Colourbox
Last ned bilde

Lenker

Om Riksrevisjonen

Riksrevisjonen
Riksrevisjonen
Storgata 16
0184 Oslo

22 24 10 00http://www.riksrevisjonen.no

Riksrevisjonen er Stortingets største og eldste kontrollorgan. Gjennom revisjon av regnskap og undersøkelser sjekker vi hvordan regjeringen og statsforvaltningen gjør jobben sin.

Følg pressemeldinger fra Riksrevisjonen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksrevisjonen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksrevisjonen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom