Miljødirektoratet

Lovlig opphugging av stadig flere norske skip

Del

Dom mot tidligere Harrier-eier for forsøk på ulovlig eksport til skipsopphugging har trolig bidratt til flere søknader som sikrer lovlig gjenvinning.

Miljødirektoratet var på tilsyn på lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier) da det lå i arrest i Gismarvik havn i 2017. Foto: Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet var på tilsyn på lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier) da det lå i arrest i Gismarvik havn i 2017. Foto: Miljødirektoratet.

– Det ser ut som om dommen mot den tidligere Harrier-rederen har bidratt til økt bevissthet om det strenge regelverket for eksport av skip til gjenvinning. Vi får nå flere søknader om eksport av skip til lovlig opphugging enn før, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Avfallseksport er strengt regulert i norsk og internasjonal rett. Hensikten er å forhindre at rike land sender blant annet skip til land som ikke har tilfredsstillende systemer for håndtering av avfallet.

Samarbeider for å forhindre ulovlig skipshugging

Det er etablert et godt samarbeid mellom Miljødirektoratet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket og Kystvakten for å følge opp mistanke om eksport av skip til vraking.

- Som sjøfartsnasjon er det viktig at Norge går foran som et godt eksempel. Nye tall viser at flere skip som eies av norske rederier, følger regelverk om skipsgjenvinning, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Antall søknader om lovlig gjenvinning av skip

 • 2016: 1
 • 2017: 1
 • 2018: 4
 • 2019: 5
 • 2020: 5
 • 2021: 9
 • 2022: 3*

* Tall fram til 31. mars. Data: Miljødirektoratet.

 God internasjonal regulering er viktig

NGO Shipbreaking Platform er en interesseorganisasjon som jobber for å redusere ulovlig opphugging av skip. Deres data viser at noen norskeide skip fortsatt går til land hvor skipsopphugging medfører stor risiko både for arbeiderne og miljøet.

– Det viser at regelverket ikke alltid er tilpasset skipsfartens internasjonale natur. Skip forflytter seg hyppig mellom flere land. En god internasjonal regulering av skipsgjenvinning er avhengig av at så mange land som mulig iverksetter likt regelverk og håndhever det, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet deltar i internasjonale nettverk der dette blir diskutert, som ekspertgruppen for skipsgjenvinning under EU-kommisjonen, og Impel, EUs nettverk for implementering og håndheving av miljøregelverk. 

Fakta: Strenge krav skal sikre forsvarlig gjenvinning

 • Skip som skal gjenvinnes (hugges opp), må leveres til anlegg med tillatelse til gjenvinning av skip, uansett størrelse på skipet.
 • For fartøy som omfattes av forskrift om gjenvinning av skip og flyttbare innretninger, må det utstedes gjenvinningssertifikat før fartøyet hugges opp.
 • Miljødirektoratet behandler søknader om samtykke til eksport og import av skip til gjenvinning.
 • Strandsetting (beaching) innebærer at skip kjøres opp på en strand for egen maskin, og deretter hugges opp i tidevannssonen.
 • Karakteristisk for slik strandsetting er manglende håndtering av farlig avfall fra skipene, med forurensning til grunn og vann som resultat.
 • Arbeiderne har ofte svært dårlige arbeidsforhold, med stor fare for liv og helse.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Miljødirektoratet var på tilsyn på lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier) da det lå i arrest i Gismarvik havn i 2017. Foto: Miljødirektoratet.
Miljødirektoratet var på tilsyn på lasteskipet Harrier (tidligere Tide Carrier) da det lå i arrest i Gismarvik havn i 2017. Foto: Miljødirektoratet.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom