Unio

Lønnsforhandlingene i Oslo: Krever reallønnsvekst

Del

I dag leverte Unio Oslo kommune det første kravet i årets lønnsoppgjør. Det viktigste i år er å sikre reallønnsvekst for alle medlemmene, sier Aina Skjefstad Andersen.

Aina Skjefstad Andersen leder forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte i Unio Oslo kommune. I dag startet lønnsoppgjøret for kommuneansatte.
Aina Skjefstad Andersen leder forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte i Unio Oslo kommune. I dag startet lønnsoppgjøret for kommuneansatte.

Hun leder for forhandlingsutvalget i Unio Oslo kommune.

– Koronapandemien gjør at vi befinner oss i en ekstraordinær situasjon, som også vil ha innvirkning på åres lønnsoppgjør. Men mange arbeidstakere, ikke minst våre medlemmer, har på forskjellig vis påtatt seg et stort ansvar for å håndtere situasjonen best mulig. I årets hovedoppgjør vil derfor Unio jobbe for reallønnsvekst, sier hun.

Skjefstad Andersen mener man nå har sett i enda større grad hvilken betydning arbeidet Unios medlemsgrupper utfører har for samfunnet.  

– Det er en forventning blant medlemmene om at den ekstra innsatsen som er lagt ned, skal gi uttelling i form av ekstra lønn, sier hun.

Innbyggerne må sikres høy kvalitet på velferdstjenester

De største utfordringene Oslo kommune står overfor er å møte innbyggernes behov for høy kvalitet på velferdstjenestene, og de økende krav til utdanning og kompetanse blant kommunens ansatte. Og Unio er bekymret for at Oslo kommune ikke skal gjennomføre ønskede satsinger på grunn av de økonomiske rammene.

– En viktig forutsetning for å kunne møte disse utfordringene samlet, er blant annet at man lykkes med å rekruttere, utvikle, beholde og mobilisere medarbeidere med tilstrekkelig og riktig kompetanse innen kommunens ulike sektorer, sier Skjefstad Andersen.

Å sikre de kommunalt ansattes lønn og arbeidsforhold er i samfunnets interesse. Unio vil derfor kjempe for at det i Oslo kommune ansettes tilstrekkelig med kvalifisert personell og at utdanning og kompetanse skal lønne seg.

– En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstenging av samfunnet, sier forhandlingsleder Skjefstad Andersen.


Økonomiske krav

Unios medlemsgrupper med høyere utdanning har et betydelig lavere lønnsnivå enn tilsvarende mannsdominerte yrkesgrupper i privat sektor. Den økonomiske situasjonen åpner likevel ikke for å fremme differensierte krav som er egnet til å kompensere for dette i år.

Unio krever derfor at den disponible rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper.

– Selv om rekrutteringsproblemene ikke løses i dette oppgjøret, vil ikke problemene bli borte. Derfor han Oslo kommune et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Skjefstad Andersen.

Nøkkelord

Kontakter

Pressekontakt: Stig Brusegard - 95996074

Bilder

Aina Skjefstad Andersen leder forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte i Unio Oslo kommune. I dag startet lønnsoppgjøret for kommuneansatte.
Aina Skjefstad Andersen leder forhandlingene i lønnsoppgjøret for ansatte i Unio Oslo kommune. I dag startet lønnsoppgjøret for kommuneansatte.
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Fakta om Unio i Oslo:

Oslo kommune er et eget tariffområde, og er ikke omfattet av forhandlingene i KS-området. Partene har frist til 15. september kl. 2400 med å komme fram til en forhandlingsløsning. Hvis ikke, går oppgjøret til mekling.

Unio har 12 354 medlemmer i dette tariffområdet per 1.1.2020. Flest medlemmer har Utdanningsforbundet (8 689) og Norsk Sykepleierforbund (2 604).

De andre forbundene med antall medlemmer er:
Akademikerforbundet                  315
Norsk Fysioterapeutforbund      281 
Norsk Ergoterapeutforbund       263
Bibliotekarforbundet                    104
Forskerforbundet                           77
Det norske maskinistforbund    20
Presteforeningen                           1

Leder av Unio Oslo kommune er Aina Skjefstad Andersen (Utdanningsforbundet). 

Line Orlund (Sykepleierforbundet) er nestleder.

Følg pressemeldinger fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Unio

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom