Unio

Lønnsforhandlingene i gang i kommunesektoren

Del

I dag leverte Unio kommune sitt første krav til forhandlingsmotparten KS. Unio krever blant annet reallønnsvekst og rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning eller videreutdanning for ansatte i kommunene.

Steffen Handal leder lønnsforhandlingene for Unio i kommunene. Forhandlingene med arbeidsgiverne i KS er i gang.
Steffen Handal leder lønnsforhandlingene for Unio i kommunene. Forhandlingene med arbeidsgiverne i KS er i gang.

(flere bilder er lagt til i denne oppdateringen) 

– Årets lønnsoppgjør er et unntaksår, men vi forventer at alle får reallønnsvekst. Derfor krever vi et prosentvis tillegg til alle. Selv om kaken i år er liten, skal vi minst ha vår del av den, slår leder i Unio kommune Steffen Handal fast ved åpningen av årets forhandlinger i KS-området. Unio prioriterer sentrale tillegg i årets oppgjør.

På grunn av koronapandemien ble oppgjøret utsatt i vår. Mye har skjedd i norsk økonomi og Unio er bekymret for at stramme økonomiske rammer de siste årene gjør at kommunene ligger bakpå i satsinger som ønskes gjennomført. En velfungerende kommunal sektor er en viktig buffer for norsk økonomi og for å unngå en ny nedstengning av samfunnet.

Alle må ta inn over seg at det er store problemer i norsk økonomi som følge av koronapandemien og nedstengningen som har vært.

– Det har ført til at også vi har vært nødt til å justere ned de ambisjoner og krav vi hadde i vinter. Det er ikke enkelt, understreker Handal.

Mange har forventninger

Svært mange nordmenn har gjennom koronakrisen sett den store og samfunnskritiske betydningen våre medlemsgrupper har. Lærere i skoler og barnehager, sykepleiere og andre helsearbeidere har virkelig vist hvor viktige de er for fellesskapet og for samfunnet.

–  Mange av våre medlemsgrupper, både lærere og sykepleiere, har gjennom koronakrisa fått velfortjent ros og applaus, og det er mange som har forventinger om at den ekstra innsatsen skal gi ekstra lønn, sier Steffen Handal.

I tillegg er det godt dokumentert at samfunnet står foran store rekrutteringsutfordringer for våre yrkesgrupper. Nylig ble det klart at 15 prosent av de som jobber som lærere i grunnskolen og 20 prosent i videregående har ikke lærerutdanning. Det mangler i dag 6000 sykepleiere og behovet er økende.

Rekrutteringsutfordringene må løses

Den økonomiske situasjonen i landet åpner likevel ikke for å fremme differensierte krav som er egnet til å kompensere for dette i år. Unio krever derfor at den disponible rammen ved årets oppgjør gis som generelt prosentvist tillegg for alle grupper.

Unio krever også at de som tar nødvendig utdanning eller videreutdanning skal gis rett til permisjon med full lønn under utdanningen. Dette er et viktig krav for å sikre et helt nødvendig kompetanseløft for kommunene.

– De store rekrutteringsutfordringene vil ikke bli løst i dette lønnsoppgjøret. Men de vil likevel ikke bli borte. Arbeidsgiverne har sammen med nasjonale myndigheter et stort ansvar for å finne en løsning i kommende lønnsoppgjør, sier Handal.

Unio vil også løfte helsefremmende arbeidstidsordninger og behovet for endringer i dagens tariffestede arbeidsvilkår inn i forhandlingene.

Unio kommune krever:

  • Et generelt prosentvist tillegg.

  • Garantilønnsnivåene i tabellen heves tilsvarende.

  • Rett til permisjon med lønn for nødvendig utdanning/videreutdanning.

  • Et forsterket partsarbeid om helsefremmende og forebyggende arbeidsmiljø som faktisk kan bidra til å få ned sykefraværet og øke avgangsalderen.

Frist for partene til å bli enige er 15. september klokken 24. 

Nøkkelord

Kontakter

Pressekontakter:

Nina Hulthin, mobil 970 84 320

Tore Bollingmo, mobil 928 40 177

Hedvig Bjørgum, mobil 901 28 320

Bilder

Steffen Handal leder lønnsforhandlingene for Unio i kommunene. Forhandlingene med arbeidsgiverne i KS er i gang.
Steffen Handal leder lønnsforhandlingene for Unio i kommunene. Forhandlingene med arbeidsgiverne i KS er i gang.
Last ned bilde
Lønnsoppgjøret i kommunene åpnet torsdag. Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune møtte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.
Lønnsoppgjøret i kommunene åpnet torsdag. Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune møtte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.
Last ned bilde
Lønnsoppgjøret i kommunene åpnet torsdag. Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune møtte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.
Lønnsoppgjøret i kommunene åpnet torsdag. Forhandlingsleder Steffen Handal i Unio kommune møtte arbeidslivsdirektør Tor Arne Gangsø i KS.
Last ned bilde

Lenker

Om Unio

Unio
Unio
Stortingsgata 2
0158 Oslo

22 70 88 50http://www.unio.no

Unio er Norges største hovedorganisasjon for arbeidstakere med høyere utdanning.

Vi har over 375 000 medlemmer fordelt på 13 medlemsforbund. Ragnhild Lied er Unios leder.

Om Unio kommune : 

Unio kommune forhandler på vegne av 135 745 medlemmer.

Forbundsvise medlemstall per 1.1 2020:

Utdanningsforbundet   94 490

Norsk Sykepleierforbund            33 845

Norsk Fysioterapeutforbund     2 325

Norsk Ergoterapeutforbund      1 844

Akademikerforbundet  1 659

Bibliotekarforbundet    934

Forskerforbundet          413

Det norske maskinistforbund    202

Norsk Radiografforbund             13

Det norske Diakonforbund         13

Presteforeningen           7

Unio skal være den hovedorganisasjonen som best ivaretar universitets- og høgskoleutdannedes interesser ved å arbeide for høyere verdsetting av kunnskap, forskning, kompetanse og ansvar.

Over 500.000 personer jobber i norske kommuner.

Følg saker fra Unio

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Unio på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Unio

Kirkestreiken trappes opp før mekling8.1.2021 15:34:00 CETPressemelding

Unio KA har i dag meddelt kirken at 10 nye medlemmer blir tatt ut i streik fra torsdag 14. januar, dersom den lovpålagte meklingen søndag 10. januar ikke fører fram. Opptrappingen fra Unios side skjer i Nidaros bispedømme og omfatter 3 proster, 5 prester og 2 ansatte ved bispedømmets administrasjon. Også Fagforbundet og Creo trapper opp streiken med nye uttak i Nidaros og Oslo. Samlet for alle forbund består opptrappingen av 26 kirkeansatte.

Kan bli sykepleierstreik fra 7. januar30.12.2020 15:00:17 CETPressemelding

Sykepleierforbundet og KS møtes hos Riksmekleren tirsdag 5. januar for å bli enige om hovedoppgjøret for 2020. Blir det ingen enighet blir det sykepleierstreik fra 7. januar. – Vi trenger lønns- og arbeidsvilkår som sikrer pasientene sykepleiere. Det har pandemien synliggjort, men vi trenger også sykepleiere til livsnødvendige helsetjenester etter pandemien, sier forbundsleder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom