Miljødirektoratet

Lofotoddens nye besøkssenter til Reine

Del

Miljødirektoratet har valgt Steinbiten Drift AS som autorisert besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Senteret vil dermed ligge i Reine Kultursenter.

Steinbiten Drift AS, som er valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden Nasjonalpark, har lokaler sentralt i Reine i Moskenes Kommune.
Steinbiten Drift AS, som er valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden Nasjonalpark, har lokaler sentralt i Reine i Moskenes Kommune.

– Steinbiten Drift er den aktøren som best oppfyller autorisasjonskravene og som kan tilby den beste løsningen for Besøkssenter Lofotodden nasjonalpark, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet.

I statsbudsjettet for 2020 gav regjeringen en million kroner til etablering av et besøkssenter for Lofotodden nasjonalpark. Besøkssenteret skal formidle informasjon om Lofotodden og andre nasjonalparker og verneområder til norske og utenlandske besøkende. Senteret skal også stimulere til bruk av naturen og nasjonalparken, og friluftsliv generelt. Et besøkssenter autoriseres for fem år av gangen.

Etter vurdering av fem søknader fra lokale aktører, har Miljødirektoratet nå besluttet at Steinbiten Drift AS ved Karl Henrik Kirkesæther får autorisering som besøkssenter nasjonalpark.

Sentral beliggenhet og godt tilpassede lokaler

Steinbiten Drift har lokaler i Reine Kultursenter, sentralt plassert i sentrum av tettstedet Reine i Moskenes kommune. Beliggenheten bidrar til at senteret får god lokal forankring og er også tilpasset tilreisende gjester.

I tillegg til Reine kultursenter, kan Steinbiten også tilby egnede lokaler til et informasjonspunkt på Ramberg i nabokommunen Flakstad, The Lofoten Store, noe som er viktig for senterets forankring i begge kommunene der nasjonalparken ligger.

Steinbiten Drifts lokaler er også godt egnet for etablering av forvaltningsknutepunkt for nasjonalparkforvaltningen og Statens naturoppsyn. Universell utforming er også viktig for et autorisert besøkssenter, og det er godt ivaretatt av Steinbiten Drift.

Steinbiten Drifts muligheter for å åpne for besøkende allerede sommeren 2021 har også blitt vektlagt i vurderingen.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Steinbiten Drift AS, som er valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden Nasjonalpark, har lokaler sentralt i Reine i Moskenes Kommune.
Steinbiten Drift AS, som er valgt som autorisert besøkssenter for Lofotodden Nasjonalpark, har lokaler sentralt i Reine i Moskenes Kommune.
Last ned bilde
Det nye besøkssenteret vil ligge i Reine Kultursenter.
Det nye besøkssenteret vil ligge i Reine Kultursenter.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom