Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Lavere vindkraftproduksjon og høyere strømpriser i forrige uke

Del

Ukentlig kraftsituasjonsrapport fra NVE (uke 38): Både strømforbruk, kraftproduksjon og strømprisen økte i forrige uke. Importen til sørlige Norge fortsetter.

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE

- Lav vindkraftproduksjon er en del av forklaringen på de økte prisene – ikke bare i Norge, men også i Sverige og på kontinentet. Selv om vindkraftproduksjonen falt, gikk totalproduksjonen opp, sier direktør for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE, Inga Nordberg.

Kraftprisene økte i sørlige Norge, mens de gikk ned i Midt- og Nord-Norge.

- Økt forbruk har også bidratt til økte priser i Norge, sier Nordberg.

Også denne uken har det vært nettoimport av kraft: Vi har nå hatt fjerde uke på rad med nettoimport av kraft til både sørlige Norge og Norge som helhet. Til tross for nok en tørr uke og høyere forbruk har magasinfyllingen kun gått litt ned, sier Nordberg.

Liten nedgang i magasinfyllingen

Midt-Norge fikk noe nedbør, men for landet totalt sett var forrige uke en tørr uke.

- Det har vært tørt for årstiden og fyllingsgraden gikk litt ned i hele landet bortsett fra Østlandet, som fikk en liten økning, sier Nordberg.

Vannkraftproduksjon i sørlige Norge gikk opp

Kraftproduksjonen i sørlige Norge (NO1, NO2 og NO5) som omfattes av rapporteringsordningen gikk opp til 543 GWh i uke 38. Det er fortsatt svært lav produksjon for årstiden.

- Produksjonen fra magasiner som i stor grad kan lagre vann til tappesesongen hadde en liten økning fra 25 GWh til 39 GWh. Vi går nå inn i en periode der vi forventer at det blir noe mer vannkraftproduksjon framover, sier Nordberg.

 

Kraftsituasjonen framover

Det kan fortsatt komme mer nedbør. Vi kan også få tørt vær, en kald vinter og en fortsatt urolig situasjon i Europa. Dette gjør at situasjonen i sørlige Norge kan bli krevende til våren.

Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene vil ligge på et høyt nivå også framover i tid. Hvis vannkraftprodusentene har lav produksjon, vil det styrke ressurssituasjonen, men det vil også bidra til økte priser.

 

På www.nve.no/strom samler vi løpende informasjon om:
- Ukentlige kraftsituasjonsrapporter (publiseres kl. 14.00 hver onsdag)
- Ukentlig vannmagasinstatistikken (publiseres kl. 13.00 hver onsdag)
- Fakta om strømstøtteordningen
- Informasjon om kraftsystemet og kraftmarkedet

Om rapporteringsordningen

NVE har etablert en rapporteringsordning der kraftprodusenter i det sørlige Norge skal innrapportere sin ukentlige vannkraftproduksjon. Formålet er få bedre oversikt over produksjon av vannkraft som kan lagres til vinteren og bidra til økt forsyningssikkerhet. Rapporten blir publisert sammen med kraftsituasjonsrapporten hver onsdag kl. 14.00.

Nøkkelord

Kontakter

pressevakt@nve.no

Pressetelefon: 48 99 76 67 (ikke sms)

Bilder

foto: Erik Due/NVE
foto: Erik Due/NVE
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom