NKVTS

Lanserer koronabibliotek

Del

Nå lanseres Norges første koronabibliotek med forskning innen psykiske og sosiale forhold.

– Når all litteratur om psykiske og sosiale konsekvenser av koronapandemien er samlet på ett sted, blir det lettere å orientere seg og fatte gode beslutninger, sier prosjektleder for Koronabiblioteket, Maria Teresa Grønning Dale ved NKVTS.

Hun har ledet arbeidet med å overvåke og samle internasjonal forskning om psykososiale konsekvenser av covid-19-pandemien. Per nå inneholder samlingen over 600 referanser til publikasjoner.

– Vi er svært glade for at NKVTS har påtatt seg oppdraget med å samle kunnskap om psykososiale konsekvenser av pandemi, og har gjort kunnskapsbasen tilgjengelig for allmenheten. Oversikt over relevant forskning er en forutsetning for kunnskapsbaserte råd som vi som nasjonale helsemyndigheter er avhengige av for å håndtere pandemisituasjonen i Norge. Denne måten å organisere kunnskap på har også verdi for eventuelle fremtidige kriser forårsaket av pandemi, sier Freja Ulvestad Kärki, seniorrådgiver i Helsedirektoratet, som står bak opprettelsen av koronabiblioteket.

Fokus på sårbare grupper

Hovedfokuset i biblioteket er pandemiens konsekvenser på sårbare grupper. Forskningen er delt inn etter hovedemnene psykisk helse, målgrupper, institusjoner, tillit og støtte, og vold og overgrep.

Artiklene er klassifisert og kategorisert og gjort søkbare via den nyutviklede biblioteksløsningen https://bibliotek.nkvts.no.

Stigende smittetall og gjeninnføring av smittevernrestriksjoner øker behovet for forskning om konsekvenser.

– Den som beslutter nye tiltak for smittevern, kan for eksempel finne svar på hvordan innskrenkningen i skole- og fritidstilbudet påvirket barn og unge, eller hvordan eldre reagerte på manglende mulighet for å motta besøk på pleiehjemmet, forteller Dale.

– Biblioteket kan også være nyttig for den som trenger oppsummert kunnskap for å gi råd og organisere hjelp i en krisesituasjon.

Biblioteket er tilgjengelig for alle, men primært tiltenkt andre forskere, myndigheter, beslutningstakere og helseforvaltningen på alle nivåer.

– Alle beslutninger som påvirker befolkningen bør være kunnskapsbaserte. Det har vi lagt til rette for her, sier Dale.

Kunnskapsgrunnlag for treffsikre råd

Bakgrunn for opprettelsen av Koronabiblioteket er et oppdrag fra Helsedirektoratet om overvåkning og opparbeiding av kunnskapsgrunnlag om psykososiale forhold ved pandemi generelt, og covid-19 spesielt.

Ved å tilgjengeliggjøre databasen på nett, med enkel søkeadgang, kan flere dra nytte av kunnskapsgrunnlaget til egne beslutninger.

Besøk www.koronabibliotek.no

eller www.covidbibliotek.no

Kontakter

Maria Teresa Grønning DaleForsker IINKVTS/ Seksjon for vold og traumer - voksne og eldre

Leder Omfangsundersøkelsen om vold og overgrep

Tel:926 30 634m.t.g.dale@nkvts.no

Bilder

Om NKVTS

NKVTS
NKVTS
Gullhaugveien 1-3, 5 etg
0484 Oslo

22 59 55 00https://www.nkvts.no/

NKVTS (Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress) utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om terror, vold og traumatisk stress. Formålet er å forebygge og redusere de helsemessige og sosiale konsekvensene som dette kan medføre. Senterets oppdragsgivere er primært Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og familiedepartementet samt Kunnskapsdepartementet. NKVTS er eid av NORCE (Norwegian Research Centre AS) som er et statlig forskningsinstitutt eid av fire norske universiteter.

Følg pressemeldinger fra NKVTS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NKVTS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NKVTS

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom