Miljødirektoratet

Landsdekkende tilsyn med brannsikkerhet i avfallsanlegg

Del

I oktober sjekker myndighetene brannsikkerheten på norske avfallsanlegg og hvordan de begrenser miljøskadene, hvis ulykken først er ute.

Grafen viser at det har vært branner i avfallsanlegg i alle landets fylker de siste årene. Kilde: DSB
Grafen viser at det har vært branner i avfallsanlegg i alle landets fylker de siste årene. Kilde: DSB

Bakgrunnen for tilsynsaksjonen er et betydelig antall branner og branntilløp i avfallsanlegg de siste årene. Siden 2016 er det registrert over 200 branner i norske avfallsanlegg. Det antas at det i tillegg har vært en rekke branntilløp, som ikke vises i statistikkene. Noen av brannene har vært svært alvorlig og er fulgt opp med reaksjoner fra myndighetene.

Myndighetene samarbeider om å redusere branner

Miljødirektoratet og DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) har derfor gått sammen om å komme disse brannene til livs, og høstens tilsynsaksjon er et ledd i dette arbeidet. Det vil bli tilsyn i alle fylker. Fylkesmannen og lokalt brann- og redningsvesen vil gjennomføre tilsynene på anleggene.

Målet med tilsynet er å redusere branner og miljøpåvirkningen av branner i avfallsanlegg. Vi kontrollere derfor at virksomhetene jobber forsvarlig med forebyggende arbeid for å hindre brann, og med å redusere miljøpåvirkningen dersom en brann først oppstår.

- Skal avfallsanleggene klare å hindre brann, er det nødvendig å vite hvorfor brann oppstår. Det er avgjørende med gode risikoanalyser, og kontroll av det forebyggende arbeidet blir sentralt i tilsynsaksjonen, sier direktør Elisabeth S. Aarsæther i DSB.

Utslipp fra en brann kan skade miljøet

Å slokke branner i avfallsanlegg kan være svært krevende og i noen tilfeller ta mange dager. Brannene kan gi utslipp av giftig røyk, og utslipp av brannskum og slokkevann kan forurense miljøet nær anlegget.

- Vi vil kontrollere at avfallsanleggene har vurdert miljørisikoen av en brann i sine omgivelser og har avbøtende tiltak på plass for å begrense eventuelle skader, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Risikoen for og konsekvensene av brann varierer mellom anleggene

Avfallsanleggene er svært forskjellige med hensyn til hva slags typer og mengder avfall de tar imot, hvordan avfallet lagres og behandles.

Risikoen for brann vil med andre ord variere fra anlegg til anlegg. Beliggenhet, for eksempel nærhet til bebyggelse, boliger og industri, til sårbar natur, vann og jordbruksområder er også avgjørende for hvor stor skade en brann kan gjøre.

Fylkesmannen og brann- og redningsvesenet velger selv ut hvilke anlegg de skal kontrollere i denne aksjonen, basert på lokal kunnskap og risikovurdering.

Den landsdekkende tilsynsaksjonen vil bli gjennomført i oktober 2020. Resultatene fra tilsynet skal etter planen være klare i mars 2021 og vil bli fulgt opp av tilsynsmyndighetene. Der vil eventuelle behov for regelendringer eller andre tiltak bli beskrevet.    

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Grafen viser at det har vært branner i avfallsanlegg i alle landets fylker de siste årene. Kilde: DSB
Grafen viser at det har vært branner i avfallsanlegg i alle landets fylker de siste årene. Kilde: DSB
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom