Nofima

Laksesmolten vokser raskere med hydrolysert krillprotein i fôret

Del

Forsøk viser at laksesmolt som får krillhydrolysat i fôret spiser vesentlig mer fôr, og øker veksten den første kritiske perioden i sjøen.

Forskjellene i fôrinntak fører til markant forskjell i vekst, avhengig av hvilket fôr smolten får. Fôrene på bildet ble ikke brukt i forsøket. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Forskjellene i fôrinntak fører til markant forskjell i vekst, avhengig av hvilket fôr smolten får. Fôrene på bildet ble ikke brukt i forsøket. Foto: Joe Urrutia © Nofima.

Etter at laksesmolt er satt ut i sjø, dør mange fisk av stress og skader, ofte forbundet med hyppig håndtering. Smolten sliter med å ta til seg næring i den første perioden etter utsett, og bruker ofte mye tid på å øke vekten og bedre tåle påkjenningene i sjøen.

Forskere i Nofima har i samarbeid med krillprodusenten Rimfrost, gjort forsøk på å tilsette krillhydrolysat i smoltfôret, og resultatene så langt er lovende.

Protein fra krill

Det er krillhydrolysatet OlyPep, et proteinhydrolysat laget på Antarktisk krill som er benyttet i forsøkene.

– I forsøket så vi en stor effekt av relativt små mengder tilsatt krillhydrolysat. Veksten øker mye og vi ser at smolten kommer raskt i gang med fôrinntaket. En større og mer robust fisk kan fort gi bedre økonomi for oppdretteren, sier seniorforsker i Nofima, Sissel Albrektsen.

To metoder

Krillhydrolysatet er tilsatt smoltfôret på to ulike måter; enten er det tilsatt i fôret før ekstrudering, eller det er tilsatt som topp-coating på ferdig produsert fôrpellet. Effekten av krillhydrolysat tilsatt i fôret er sammenlignet med en kontrolldiett som var formulert ganske likt, men ikke tilsatt krillhydrolysat.

Resultatene viser positive effekter på fôrinntak og vekst ved å tilsette små mengder krillhydrolysat, men det er tydelige forskjeller i effekten avhengig av hvilken metode krillproteinet er tilsatt fôret.

Fôrpellets som er topp-coatet med krillhydrolysat gir det beste resultatet og fisken kommer raskt i gang med å spise allerede første dag etter utsett i sjøen. Grunnen er at de vannløselige forbindelsene som ligger utenpå pelleten raskt lekker ut og blander seg i vannet hvor smolten oppholder seg. Disse forbindelsene har appetittstimulerende effekter og fører til at smolten starter med å spise ganske raskt.

Vokser raskere med krillprotein

Forskjellene i fôrinntak fører til markant forskjell i vekst, avhengig av hvilket fôr smolten fikk. Krillhydrolysat tilsatt ved topp-coating resulterte i at smolten mer enn doblet den daglige tilveksten, sammenlignet med fisk som fikk kontrolldietten i den første 6 ukers perioden i sjø. Tolv uker etter utsett i sjø var denne fisken 130 gram større enn kontrollfisken.

Også fôr med innblandet krillhydrolysat ga betydelig bedre fôrinntak og vekst sammenlignet med kontrolldietten, men effekten var svakere enn med topp-coating.

Det ble funnet litt forskjeller i fordøyelighet av aminosyrer, hvor fôr som er topp-coatet med krillhydrolysat, gir best resultat, men dette kan ikke forklare de store forskjellene i vekst. Krillhydrolysatet motvirker utvikling av fettlever, noe som indikerer at næringsstoffene omsettes effektivt i fisken.

Gunstig for skinntykkelsen

Ved avslutning av forsøket ble det observert tilsynelatende høyere forekomst av fisk med skjelltap og skinnskader i kontrollgruppen, sammenlignet med fisk som fikk krillhydrolysat i fôret. Dette kan ha betydning for robusthet og helse i fisken, og det var derfor ønskelig å se litt nærmere på dette.

– Ved å ta i bruk et avansert analyseverktøy for fiskeskinn i et oppfølgingsforsøk med laks etter sjøutsett, fant vi lavere forekomst av fisk med sårskader og mørke pigmenter i huden hos fisk fôret med krillhydrolysat. Det viser seg at fisken som spiser og vokser godt utvikler et tykkere skinn på et tidligere tidspunkt, enn fisk som kommer seinere i gang med fôring. Bedre kvalitet på fiskeskinnet betyr mer robust fisk, som er mindre utsatt for skader og sykdommer. Dette kan bidra til bedre fiskehelse og til bedre økonomi for oppdretteren, sier Albrektsen.

Små mengder gir bra resultat

Forskerne konkluderer med at selv små mengder krillhydrolysat gir betydelig økt appetitt og vekst i laks, i den første perioden etter utsett i sjø. Samtlige fôr med dette krillhydrolysatet ga signifikante produksjonsforbedringer i laksesmolt, sammenlignet med kontrollgruppen som fikk samme fôr uten krillhydrolysat.

– Hovedgrunnen er at de vannløselige proteinene stimulerer til økt fôrinntak og vekst. Resultatene viser at den beste metoden for å distribuere krillhydrolysatet er å topp-coate ferdig ekstrudert pellet, sier Sissel Albrektsen.

Nøkkelord

Kontakter

Sissel AlbrektsenSeniorforsker

Jeg er ernæringsbiolog og jobber som seniorforsker i Nofima. Mine forskningsområder er fiskerernæring og prosessering av marint råstoff. Jeg har faglig bakgrunn innen mikronæringsstoffer (vitaminer, mineraler), og har bred erfaring med råvare og fôrevaluering i fisk. De siste årene har jeg jobbet med verdiskaping av marine biprodukter, med fokus på å utvikle teknologi for bedre utnyttelse av næringsstoffer som fosfor og proteiner i fiskebein.

Tel:+47 55 50 12 04sissel.albrektsen@nofima.no

Bilder

Forskjellene i fôrinntak fører til markant forskjell i vekst, avhengig av hvilket fôr smolten får. Fôrene på bildet ble ikke brukt i forsøket. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Forskjellene i fôrinntak fører til markant forskjell i vekst, avhengig av hvilket fôr smolten får. Fôrene på bildet ble ikke brukt i forsøket. Foto: Joe Urrutia © Nofima.
Last ned bilde
Forsøkene viser at fisk som kommer raskt i vekst utvikler tykkere skinn tidligere, enn fisk som bruker lengre tid på å starte med å ta til seg fôr. Foto: Sissel Albrektsen © Nofima.
Forsøkene viser at fisk som kommer raskt i vekst utvikler tykkere skinn tidligere, enn fisk som bruker lengre tid på å starte med å ta til seg fôr. Foto: Sissel Albrektsen © Nofima.
Last ned bilde
Forsøkene viser at fisk som kommer raskt i vekst utvikler tykkere skinn tidligere, enn fisk som bruker lengre tid på å starte med å ta til seg fôr. Foto: Sissel Albrektsen © Nofima.
Forsøkene viser at fisk som kommer raskt i vekst utvikler tykkere skinn tidligere, enn fisk som bruker lengre tid på å starte med å ta til seg fôr. Foto: Sissel Albrektsen © Nofima.
Last ned bilde
– I forsøket så vi en stor effekt av relativt små mengder tilsatt krillhydrolysat, sier seniorforsker i Nofima, Sissel Albrektsen. Foto: Bjørn Erik Larsen © Nofima.
– I forsøket så vi en stor effekt av relativt små mengder tilsatt krillhydrolysat, sier seniorforsker i Nofima, Sissel Albrektsen. Foto: Bjørn Erik Larsen © Nofima.
Last ned bilde

Om Nofima

Nofima
Nofima
Postboks 6122 Langnes
NO-9291 Tromsø

77 62 90 00http://nofima.no

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte

Følg saker fra Nofima

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom