Miljødirektoratet

Kunstig lys kan brukes ved uttak av villsvin

Del

Miljødirektoratet har åpnet for bruk av fast montert kunstig lys ved åtejakt på villsvin, og bruk av kunstig lys ved ettersøk av villsvin.

Fast montert kunstig lys blir tillatt på åteplasser for villsvin. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
Fast montert kunstig lys blir tillatt på åteplasser for villsvin. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.

– Erfaringer fra Sverige viser at over halvparten av felte villsvin blir skutt på belyste åteplasser. Bruk av fast montert kunstig lys er derfor et viktig virkemiddel i kampen mot etablering villsvin her til lands, sier seksjonsleder Knut Morten Vangen i Miljødirektoratet.

Følger opp handlingsplan

Endringen gjelder fra 1. april 2020 og er fastsatt ved endring i forskrift om utøvelse av jakt, felling og fangst.

Med fast montert menes at lyskilden ikke skal være bevegelig under jaktutøvelsen.

Tiltaket er et ledd i oppfølgning av handlingsplan mot villsvin som ble fastsatt høsten 2019.

Landbruks- og matdepartementet har bedt Miljødirektoratet og Mattilsynet om å følge opp handlingsplanen, og bestemmelsene som nå er fastsatt er del av denne oppfølgingen.

Minst mulig villsvin

Regjeringen har vedtatt at villsvinbestanden i Norge skal forvaltes med mål om færrest mulig villsvin, spredt over et minst mulig område.

Det er også besluttet at tiltak og virkemidler skal rettes inn mot raskt å redusere bestanden og utbredelsen av villsvin, innenfor rammene av viltloven og dyrevelferdsloven.

Reduksjon av villsvinbestanden er et sentralt forebyggende tiltak for å redusere fare for etablering og spredning av smitte av afrikansk svinepest mellom villsvin og tamsvinbesetninger.

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Fast montert kunstig lys blir tillatt på åteplasser for villsvin. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
Fast montert kunstig lys blir tillatt på åteplasser for villsvin. Bilde fra viltkamera: Pål Sindre Svae.
Last ned bilde

Lenker

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg saker fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom