Miljødirektoratet

Kunstgressbaner får strengere krav

Del

Miljødirektoratet vil ha utslippene av gummigranulat ned.

Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år på avveier i naturen. Foto: Miljødirektoratet/Christoffer Back Vestli
Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år på avveier i naturen. Foto: Miljødirektoratet/Christoffer Back Vestli

Miljødirektoratet har hatt en ny forskrift på høring med flere krav til idrettsbaner for å få ned utslippene av gummigranulat fra kunstgressbaner. Nå er den endelige anbefalingen til ny forskrift klar og sendes til Klima- og miljødepartementet. Nærmere 2000 kunstgressbaner vil omfattes av det nye regelverket.

Kunstgressbaner er den nest største kilden til utslipp av mikroplast til naturen, etter slitasje fra bildekk og veier. Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år i naturen.

Krav som skal hindre spredning av plast

Den anbefalte forskriften inneholder flere krav som vil redusere utslippene av gummigranulat.

Forskriften setter krav om en fysisk barriere rundt banen, at den ansvarlige må sørge for forsvarlig håndtering av drens- og overvann og av snø for å hindre at gummigranulat havner på avveier. Forskriften inneholder også krav om informasjon til brukere av banen slik at de er med å bidra til å hindre spredning av gummigranulat.

Etablering av en fysisk barriere kan være kostbart, derfor foreslår vi at dette kravet inntreffer først når idrettsbanen skal rehabiliteres. På den måten vil i idretten få tid til å planlegge og det blir mulig å fordele kostnadene noe over tid. Forskriften gir dermed idretten et insentiv til å velge andre fyllmaterialer enn gummigranulat når idrettsbanen likevel skal rehabiliteres. Da vil de slippe kostnadene ved å bygge en fysisk barriere.

De andre kravene i forskriften trer i kraft umiddelbart.

- Alle idrettsbaner må sikres mot utslipp så lenge de bruker gummigranulat, men hvis de bytter til et annet fyllmateriale så faller kravene til håndteringen av gummigranulat bort, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

EU utvikler nytt regelverk for mikroplast

EU utvikler for tiden en ny regulering av mikroplast, i en rekke produkter, som blant annet omfatter gummigranulat. Reguleringen kan føre til at gummigranulat ved kunstgressbaner blir forbudt i framtiden.

Hvis bruk av gummigranulat ved kunstgressbaner blir regulert i EU, forutsetter vi at regelverket også vil gjelde i Norge. Vi forventer at EU-regelverket, med mulige overgangsbestemmelser, tidligst blir vedtatt i EU i 2022.

Dersom den nye forskriften som Miljødirektoratet nå anbefaler overfor Klima- og miljødepartementet blir vedtatt, er det god grunn til å regne med at vi på kort tid vil kunne redusere utslippene av gummigranulat mye i Norge.

—Vi mener vår anbefaling til regelverk vil gi et sterkt insentiv til idretten for å bytte ut fyllmateriale som inneholder plast, uten at det innføres et forbud mot gummigranulat, sier Ellen Hambro.

Erstatninger for gummigranulat utvikles raskt

Det finnes flere alternative fyllmaterialer på markedet i dag, men høringsuttalelsene viser til ulike erfaringer med de forskjellige alternativene. Sand, kork og olivenstein er noen av fyllmaterialene som prøves ut og som allerede er i bruk ved en rekke idrettsbaner.

Idretten har gjort mange tiltak – kostnadene vil variere

Kostnadene for å imøtekomme kravene i forskriften vil avhenge av hvilke løsninger hver idrettsbane velger. Det er derfor et stort spenn i kostnadsanslagene. Informasjon Miljødirektoratet har fått gjennom høringen, underbygger dette. 

Mange idrettsbaner har allerede gjort mange tiltak som begrenser utslippene av gummigranulat. For disse vil kravene i forskriften kunne gjennomføres til en betydelig lavere kostnad, anslagsvis 150 000 kroner per idrettsbane. Det viser tall fra Norges Fotballforbund.

Idrettsbaner som velger andre løsninger enn gummigranulat ved neste rehabilitering, slipper de høyeste kostnadene som følger av krav om fysisk barriere.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år på avveier i naturen. Foto: Miljødirektoratet/Christoffer Back Vestli
Over 1 500 tonn gummigranulat fra kunstgressbanene havner hvert år på avveier i naturen. Foto: Miljødirektoratet/Christoffer Back Vestli
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom