Fellesorganisasjonen

KS-oppgjøret: – Startlønnen øker med over 35 000 kroner

Del

FOs forbundsleder Mimmi Kvisvik er fornøyd med resultatet i kommuneoppgjøret. Hun mener det kan bidra til å rekruttere flere sosialarbeidere.

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)

Etter lange forhandlinger, nesten 13 timer på overtid, kom partene i ettermiddag til enighet i kommuneoppgjøret.

– Lønnstillegget for medlemmene våre blir på mellom 14 700 og 16 800 kroner. Det har mye å si, sier forbundsleder Kvisvik. Hun understreker at det ikke er kommet av seg selv.

– Det har vært en svært tøff mekling. Vi har fått en ramme på 3,84 prosent, som er noe mer enn frontfaget og en del mer enn forventet prisstigning. Med tanke på dagens situasjon i Europa er vi godt fornøyd med resultatet, sier Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO.

FO er fagforeningen for sosialarbeidere og organiserer blant annet ansatte i barnevernet, Nav og kommunale helse- og omsorgstjenester. I kommuneoppgjøret forhandler de som en del av LO kommune. Kvisvik er opptatt av rekruttering av sosialfaglig kompetanse i fremtiden.

– Sosialarbeiderne er hjertet i velferdsstaten og etter flere år med kriser trenger vi flere enn på lenge. Derfor er jeg glad for at startlønnen til våre yrkesgrupper i kommunen øker med over 35 000 kroner. Dette er viktig og kan bidra til at de rekrutterer flere mer rett kompetanse, mener hun.

Ønsker du kommentarer fra lokale tillitsvalgte? Ta kontakt med FOs fylkesavdeling.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Mimmi Kvisvik, forbundsleder i FO (Foto: FO)
Last ned bilde

Lenker

Om Fellesorganisasjonen

Fellesorganisasjonen
Fellesorganisasjonen
Mariboesgate 13
0506 Oslo

919 19 916http://www.fo.no

Fellesorganisasjonen (FO) har siden 1992 vært fagforeningen for sosialarbeidere. Vi organiserer 33 000 barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere i Norge.

Medlemmene våre er hjertet i velferdsstaten og har ekspertkompetanse innenfor pleie og omsorg, rus og psykiatri, barnevern, skole og Nav. Deres fagkunnskap hjelper. FO vil være en ressurs i tariffpolitiske og samfunnspolitiske spørsmål. Fordi vi står opp for dem, som står opp for andre.