Norsk Folkehjelp

Krever trygghet for barna

Del

NOAS, Norsk Folkehjelp, Redd Barna og Unicef mener det er på høy tid at rettighetene til barn som berøres i utvisningssaker tas på alvor.

Organisasjonene mener norske myndigheter svikter barna i saker der en av foreldrene vurderes utvist.

En rapport fra et regjeringsoppnevnt utvalg – "Terskelen for utvisning i saker som berører barn" – bekrefter vårt syn om at barnets beste ikke blir godt nok ivaretatt i utvisningssaker.

Vi vet at adskillelse fra en omsorgsperson kan være traumatiserende for barn, og at små barn er spesielt sårbare. Barnets beste må være et grunnleggende hensyn ved alle handlinger som berører barn ifølge FNs barnekonvensjon.

– Likevel ser vi at det langt oftere legges mer vekt på innvandringsregulerende hensyn i utvisningssaker, og barna får sjeldent anledning til å bli hørt, sier Monica Sydgård, leder Redd Barnas Norgesprogram

 Det finnes bedre alternative reaksjonsformer, og vårt viktigste krav er at alle utvisningssaker for brudd på utlendingsloven som berører barn må settes i bero inntil nytt regelverk er på plass, sier Henriette Westhrin, generalsekretær i Norsk Folkehjelp.

 Det haster med å endre regelverket, slik at hensynet til barnets beste faktisk blir et grunnleggende hensyn i utvisningssaker som berører barn, slik FNs barnekonvensjon og Grunnloven krever. Hvis ikke kan Norge risikere å bli dømt i flere saker i Den Europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) for å ikke ha holdt seg til Norges internasjonale forpliktelser, sier Camilla Viken, generalsekretær i UNICEF Norge.

Det dreier seg ikke om mange saker, men disse sakene får ekstremt stor betydning for hver og en av barna det gjelder. Fortvilte foreldre og barn påvirkes svært negativt av stadig usikkerhet. Politikerne må handle nå!

Kontakter

Henriette Killi WesthrinGeneralsekretær Norsk Folkehjelp

Tel:907 96 835

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Folkehjelp

Historisk FN-møte satte kursen for atomvåpennedrustning24.6.2022 15:48:42 CEST | Leserinnlegg

I FN i Wien vedtok det første statspartsmøtet for FN-traktaten som forbyr atomvåpen Sankthansaften en banebrytende 50-punkters handlingsplan og en sterk og klar politisk erklæring. Det historiske møtet, som fant sted i en tid med økende risiko for atomkrig, satte kursen for arbeidet fremover med å iverksette denne unge og viktige traktatens mål om å få verdens ni atomvåpenstater til å ruste ned sine arsenaler. Den kursen må Norge følge.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom