Leading Web Solutions

Kravene du må oppfylle for å få innvilget et forbrukslån

Del

Kravene for å få innvilget forbrukslån har blitt strengere de siste årene. Det skyldes blant annet Finanstilsynets nye retningslinjer for maksimal nedbetalingstid, gjeldsgrad og betjeningsevne.

En rapport fra myndighetene viser at nordmenn sendte inn over 3,5 millioner søknader om forbrukslån og kredittkort i 2017. 1,2 millioner av disse ble godkjent, som også betyr at nærmere 65% av søknadene førte til avslag.

Finanstilsynets retningslinjer for gjeldsgrad og betalingsevne

Finanstilsynet valgte i 2017 å stramme inn på kravene knyttet til innvilgelse av forbrukslån. Ett av kravene er at gjeldsgraden til den som søker ikke burde overstige 5 ganger årsinntekten. Har du for eksempel en årsinntekt på 600 000 kr vil maks gjeldsgrad tilsvare 3 millioner kroner.

I tillegg må du kunne håndtere en renteøkning på 5 prosent. Banken vil gjennomføre en stresstest av privatøkonomien til lånesøker for å se hvilke utslag en renteøkning gir på betjeningsevnen. Hensikten er å minske faren for at norske husholdninger får problemer med å betjene gjelden sin, skulle styringsrenten bli hevet.

Retningslinjene legger også flere begrensninger på lånets nedbetalingstid og behovet for å konvertere opptrukne rammekreditter til nedbetalingslån.

Bankene stiller sine egne krav

Aldersgrensen for å søke om forbrukslån er i dag 23 år hos majoriteten av bankene. Flere av de stiller også krav om at søkeren har en årsinntekt på minst 200 000 kr.

Mangelen på betalingsanmerkninger er et annet viktig kriterium. Disse oppstår i kjølvannet av misligholdt gjeld og vil stå registrert inntil hele kravet er nedbetalt. Har du betalingsanmerkning vil du få automatisk avslag på søknader om lån uten sikkerhet.

I tråd med Finanstilsynets retningslinjer har de fleste bankene også valgt å redusere den maksimale nedbetalingstiden til 5 år. Ved søknad om refinansieringslån vil det fortsatt være mulig å få innvilget nedbetaling opp til 15 år, enda dette tilhører unntakene.

For å lære mer om bankenes unike vilkår og betingelser kan det være lurt å bruke en sammenligningstjeneste, slik som https://www.billigeforbrukslån.no.

Slik innhenter bankene informasjonen

Bankene mottar informasjonen sin fra flere steder, inklusive løsøreregisteret, skatteetaten og brønnøysundregisteret. Med innføringen av nytt gjeldsregister vil de også sitte med en komplett oversikt over søkerens usikrede gjeld. Inntil nylig har det nemlig ikke vært mulig for bankene å spore den gjelden som mangler pantesikkerhet.


De fleste søknader om lån uten sikkerhet signeres i dag med bankID. Som en del av avtalen godtar søkeren at bankene henter inn privatøkonomisk informasjon fra ulike kilder, inklusive de registrene som vi nevnte ovenfor.

Skreddersydde algoritmer

Bankene benytter skreddersydde algoritmer basert på privatøkonomien til den som søker om lån. Vi vet f.eks at de ser på antallet ganger lånesøker har skiftet adresse de siste årene. Hvis du flytter ofte vil det kunne påvirke søknaden i negativ retning.

Hver bank vektlegger disse faktorene på ulik måte, og kravene vil derfor variere for hver långiver. Noen banker er villige til å ta ekstra risiko ved å låne ut penger til de med lav kredittscore. Til gjengjeld skrur de opp det nominelle rentenivået som en “kompensasjon” for den økte sjansen for mislighold.

Hvilket type forbrukslån du søker om vil også ha mye å si når søknaden din vurderes. Det er vanligvis lavere terskel for å innvilge små lån (f.eks 20 000 kroner), sammenlignet med et stort forbrukslån på 200 000 kroner. Behandlingstiden vil også variere, der noen banker er mer effektive enn andre. Hos noen banker vil du motta svar samme dag når du søker om forbrukslån, enda utbetalingen vanligvis tar lenger tid.

Det lønner seg å sammenligne flere tilbud

Siden bankene opererer med ulike krav vil det alltid lønne seg å sende inn en søknad om lån flere steder. Bankene har ikke lov til å kreve betaling for å vurdere en søknad, og du har dermed lite å tape på å sende inn flere søknader.

Til forskjell fra andre varer og tjenester behøver ikke långivere å oppgi noe fast prisnivå i sin reklame. I markedsføringen oppgis det kun et regneeksempel som viser hva en gjennomsnittlig kunde ender opp med å betale. Derfor kan det være vanskelig å sammenligne pristilbud på lån med mindre du har sendt inn en søknad til banken.

Nøkkelord

Kontakter

Bjarne Holmeland
bjarneholmeland@gmail.com

Om Leading Web Solutions

Leading Web Solutions
Leading Web Solutions
Hulda Garborgsvei 13
4020 Stavanger

968 10 523https://www.leadingwebsolutions.com

Leading Web Solutions publiserer innhold rettet mot leiebil, privatøkonomi og lånebransjen.

 

Følg saker fra Leading Web Solutions

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Leading Web Solutions på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Leading Web Solutions

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom