Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Kraftledningsmaster bedre tilpasset landskapet kan dempe konflikter

Del

Med god planlegging kan kraftledningsmaster bedre tilpasses landskapet. Nå får nettselskapene hjelp i en ny fagrapport fra NVE.

Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult
Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult

Synligheten av kraftledninger er et viktig tema i NVEs konsesjonsbehandling, og blant det som fører til de største konfliktene ved utbygging av nye kraftledninger.

- Vi mener nettselskapene kan bli flinkere til å variere bruken av mastetyper. Ved å velge mastetyper som i større grad er tilpasset landskapet de går i, kan synligheten og landskapsvirkningene av ledningen begrenses, sier seksjonssjef i NVE, Lisa Vedeld Hammer.

Hensikten med rapporten er å gi nettselskaper og konsulenter som prosjekterer og bygger nye ledninger, kunnskap om hvordan ulike mastetyper oppleves i ulike landskap.

Hovedrapporten viser manipulerte bilder av ulike mastetyper i det samme landskapet, med en konklusjon om hvilke mastetyper som fungerer best i det aktuelle landskapet. I tillegg er det et vedlegg til rapporten, som viser fotografier av mastetyper ulike steder i Norge, med en vurdering av hvilke landskapsvirkninger disse gir. Multiconsult har utarbeidet rapporten på oppdrag fra NVE.

Kontakter

Rådgiver Anine M. Andresen,
telefon: 22959846, e-post: aman@nve.no

Seniorrådgiver Anette Ødegård,
telefon: 22959269, e-post: anod@nve.no

Bilder

Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult
Fjellandskap Isfjorden. Ny H-mast med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult
Last ned bilde
Fjellandskap Isfjorden H-mast stål med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult
Fjellandskap Isfjorden H-mast stål med strømledninger. Fotomontasje: Multiconsult
Last ned bilde
Jordbruk Rudshøgda. Rørmaster av kompositt enkelt. Fotomontasje: Multiconsult
Jordbruk Rudshøgda. Rørmaster av kompositt enkelt. Fotomontasje: Multiconsult
Last ned bilde
Jordbruk Rudshøgda. H-mast stål. Fotomontasje: Multiconsult
Jordbruk Rudshøgda. H-mast stål. Fotomontasje: Multiconsult
Last ned bilde

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom