IMDi

Kommunene blir bedt om å bosette 35 000 flyktninger i 2022

Del

Fredag 18. mars sender Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) ut anmodning om bosetting til alle landets kommuner.

Libe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Marte Garmann.
Libe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Marte Garmann.

- Kommunene spiller en nøkkelrolle i Norges håndtering av det store antallet flyktninger vi forventer at kommer fra Ukraina framover. Skal vi lykkes, er rask bosetting helt avgjørende, sier IMDis direktør Libe Rieber-Mohn. 

På et eget informasjonsmøte torsdag ettermiddag ble kommunene bedt av arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen om å bosette om lag 35 000 flyktninger.

– Dette er den største flyktningstrømmen i Europa siden andre verdenskrig. Vi skal sørge for at flyktningene som kommer til Norge får et sted å bo og følger tilpasset introduksjonsprogram. De som kommer skal slippe å sette livene sine lenge på vent, og vil kunne komme raskt ut i arbeid eller utdanning. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar særskilte tilskudd fra staten. Det viktigste er integreringstilskuddet som skal dekke kommunenes merutgifter til bosetting og integrering, sier arbeids- og inkluderingsministeren.

Betydelig økning i behovet
Norske kommuner har allerede blitt anmodet om 5 500 bosettingsplasser i 2022, men det var før krigen brøt ut i februar. Nå ber IMDi kommunene om en betydelig oppskalering av antall bosettingsplasser. IMDis anmodning er basert på utlendingsforvaltningens oppdaterte anslag og siste prognoser over ankomster av flyktninger til Norge. Fordelingen av bosettingsbehovet per kommune er besluttet av IMDi, i samråd med KS.

Se oversikt over anmodningene på kommunenivå.

Stor vilje til å bosette
Viljen og evnen til å bosette flyktninger i kommune-Norge er stor. Dette fikk IMDi bekreftet tidligere denne måneden gjennom en foreløpig kartlegging av kommunenes kapasitet.

– Vi vet at kommunene evner å finne gode løsninger i tider med store ankomster av flyktninger med behov for beskyttelse, sier Rieber-Mohn. Situasjonen er krevende, og fra statlig side skal vi gjøre det vi kan, forsikrer hun.

IMDi oppfordrer hver enkelt kommune til å fatte vedtak i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om, og at bosettingsplassene gjøres raskt tilgjengelig.

– Kommunene har vist evne til å bygge opp kapasitet og kompetanse på kort tid ved tidligere massefluktsituasjoner. Jeg appellerer derfor til økt innsats, og oppmuntrer kommunene til å bosette flyktninger i tråd med vår anmodning, sier direktøren.

Viktig med rask oppbygging av tjenester
Det er særlig kvinner, barn og eldre flyktninger som kommer fra Ukraina. Kommuner som bosetter flyktninger, mottar tilskudd fra staten.

– Det er viktig at kommunene legger planer og bygger opp eget tjenesteapparat for å kunne ta imot flere flyktninger fra Ukraina og andre land framover. Det dreier seg både om boliger, helsetjenester, introduksjonsprogram, barnehageplasser og skoletilbud, avslutter Rieber-Mohn.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Libe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Marte Garmann.
Libe Rieber-Mohn er direktør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet. Foto: Marte Garmann.
Last ned bilde

Om IMDi

IMDi
IMDi
Tollbugata 20
0152 OSLO

24 16 88 00http://www.imdi.no

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) skal gjennomføre regjeringens integreringspolitikk. IMDi er underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra IMDi

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra IMDi på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra IMDi

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom