Utviklingsfondet

Klimatilpasning er avgjørende for matsikkerheten

Del

- Norske politikere må bidra mye mer til klimatilpasset matproduksjon i fattige land for å forhindre sult på grunn av rike lands klimautslipp. FNs klimapanels siste rapport viser at klimarettferdighet nå må bli helt sentralt i norsk utviklingslingspolitikk, sier Jan Thomas Odegard, Generalsekretær i Utviklingsfondet.

- I tiår har norske politikere oversett klimaendringenes negative konsekvenser for mennesker og planeten, særlig i fattige land, og behovet for at vi mennesker aktivt må tilpasse oss til disse endringene, fortsetter Odegard. FN klimapanels andre delrapport på åtte år bekrefter og forsterker det forskere og bistandsorganisasjoner som Utviklingsfondet lenge har varslet om: klimaendringene rammer allerede hardt, men de rammer hardest de som har minst og har naturressursene som sitt livsgrunnlag, som landbruk og annen matproduksjon. De fattigste er også svakest rustet til å tilpasse seg de kommende klimaendringer.

FN klimapanel understreker at utslippskutt fortsatt er avgjørende, men vinduet for å tilpasse matproduksjonen til klimaendringene lukker seg nå raskt med økende temperaturer, særlig i fattige land. De siste fem årene har sulten i verden økt kraftig, som en konsekvens av klimaendringer, konflikt og korona.

- Vi vet godt hva som skal til for å få et klimarobust landbruk og forhindre sult. Det som mangler er den politiske viljen i rike land til å bruke ressurser på dette. De som nå ikke innser dette nå, har rett og slett hodet i sanden, sier Jan Thomas Odegard. - Verden og Norge kan ikke lenger bare reagere med kortsiktig tiltak på klimarelaterte naturkatastrofer, men må gjøre en mye større innsats over tid for å tilpasse landbruket og forvaltning av naturressursene.

FN klimapanel bekrefter at klimaendringene vil øke i omfang og kraft de neste tiårene selv med solide utslippskutt. De sosiale og økonomiske konsekvensene vil bli svært alvorlige om vi ikke setter i gang kraftfulle tiltak for særlig de mest sårbare kan tilpasse seg klimaendringene. De menneskelige lidelsene vil bli enorme dersom deler av verden blir ulevelige på grunn av klimaendringene.

- Det er skammelig at Norge og flere andre rike land fortsetter å øke produksjonen av fossil energi, når vi vet at dette er hovedårsaken til klimaendringene, sier Generalsekretæren i Utviklingsfondet.

- Klimarettferdighet må bli sentralt i norsk utviklingspolitikk, ifølge Odegard. - Dagens bidrag til klimatilpasning fra rike og store utslippsland land som Norge er altfor lavt, og i strid med Paris-avtalen. Rike land som Norge nekter også å finansiere tap og skade som følger av klimaendringen, til tross for at dette var det viktigste kravet fra 140 land med 5 milliarder mennesker under klimatoppmøtet i Glasgow i november.

FN klimapanels rapport understreker hvor kort tid vi har på å iverksette kraftfulle utslippskutt som demper klimaendringene og gjør verden bedre i stand til å håndtere økende endringer. Rapporten viser at uten raske og kraftfulle tiltak står vi i stor fare for å få en verden med klimaendringer vi ikke vil klare å tilpasse oss. Tilpasningstiltak som fungere opp til 1,5 graders økning vil ikke fungere når snittemperaturen øker til to grader.

- Regjeringens løfte om en tredobling av støtten til klimatilpasning innen 2025 er et positivt første skritt, men er ikke nok fordi norske bidrag så langt har vært lave. Rapporten er en klar oppfordring om at mest mulig av denne økningen må komme allerede i 2023 for å ha best mulig effekt.

- Finansiering av effektive klimatilpasningstiltak er ikke en kostnad, men en investering i en bedre framtid med mindre lidelse, mindre utgifter til nødhjelp, mindre konflikt og til syvende og sist bedre utvikling og overlevelse. Slike tiltak kan spare oss for enorme utgifter i framtiden og vil derfor være den beste investeringen vi mennesker noen gang har gjort.

Nøkkelord

Kontakter

Om Utviklingsfondet

Utviklingsfondet
Utviklingsfondet
Mariboes gate 8
0183 Oslo

23109600https://www.utviklingsfondet.no

Om Utviklingsfondet

Utviklingsfondet er en norsk bistandsorganisasjon som støtter fattige lokalsamfunn så de kan produsere nok sunn mat i en verden med økende sult og klimaendringer. 

I over 40 år har Utviklingsfondet jobbet i noen av de fattigste og mest klimautsatte områdene i verden. Utviklingsfondet jobber sammen med lokalsamfunn for varige endringer og økt rettferdighet slik at de kan overvinne sult, takle kriser og skape positiv lokal utvikling. Organisasjonen når over en million mennesker på landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika.

Utviklingsfondet jobber helhetlig og kombinerer bærekraftige tiltak for å utvikle robuste lokalsamfunn. Sammen øker man matproduksjonen gjennom klimatilpasset landbruk, lokale frøbanker, plantemangfold, bedret jordsmonn, tilgang på vann og vern av naturen. Målet er å styrke småbondens kunnskap, rettigheter og inntekter.

Følg pressemeldinger fra Utviklingsfondet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Utviklingsfondet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Utviklingsfondet

Kan høstens FN-toppmøter redde verden?13.6.2021 07:30:00 CEST | Pressemelding

Det spør norske miljø- og utviklingsorganisasjoner om under et frokost-webinar onsdag 16. juni. På 90 tettpakkede minutter får publikum en oppdatering på status etter de digitale forhandlingene som har foregått de siste ukene, og hva som står på agendaen framover. Programmet rommer fagfolk som Dag O. Hessen, forhandlingslederne for de ulike toppmøtene, og organisasjonene selv - før norske topp-politikere møtes til debatt.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom